26-27 OCAK 2023 SFL Erken Çıkış İtiraz Sonuçları / 26-27 January 2023 SFL Early Exit Appeal Results

26-27 OCAK 2023 SFL Erken Çıkış İtiraz Sonuçları / 26-27 January 2023 SFL Early Exit Appeal Results