2 Ekim 2019 Proficiency Exam Results

2 Ekim 2019 Proficiency Exam Results

Adının yanında FRESH yazanlar, hazırlığı atlayıp 1. Sınıf programlarına geçmişlerdir.

Diğer öğrenciler hazırlık öğrencisi olup adlarının yanına sınıfları yazılmıştır. 7 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 9:00'da derslere başlayacaklardır.

 

Students who see FRESH next to their names passed the Prep Programme and are now Freshman students.

The other students are placed in the Prep Programme according their scores. They can see their classrooms next to their names (3C,3D etc).