2023-24, Sem2, Spring, Class Lists

2023-24, Sem2, Spring, Class Lists

Sevgili Hazırlık Okulu Öğrencileri,

19 Şubat 2024 Pazartesi günü derslerimiz başlamaktadır. Sınıfınızı aşağıdaki dosyadan öğrenebilirsiniz. Listelerde öğrenci numaralarının yanında yıldız işareti "*" olanların eCampus kayıtları mali engel nedeniyle (Account Hold) tamamlanamamaktadır. Bu öğrenciler en kısa sürede Finans Birimi ile iletişime geçip (finans@isikun.edu.tr) bu engeli kaldırtmaları gerekmektedir. Mali engeli kaldırmaları sonrasında ise mutlaka sflinfo@isikun.edu.tr adresine problemin çözüldüğünü bildirmeleri gerekmektedir. Sonrasında eCampus kayıtları tamamlanabilecektir.

Ayrıca haftalık ders programınızı bu linkten öğrenebilirsiniz:
http://www.isikun.edu.tr/23_24_sem2_track_zaman_cizelgeleri

İyi bir dönem dileğiyle.

Dear Prep School Students,

On Monday 19 February 2024, our classes start. You can learn your class from the file below. The eCampus registrations of those with an asterisk "*" next to the student numbers in the lists cannot be completed due to the financial problem (Account Hold). These students should contact the Finance Department (finans@isikun.edu.tr) as soon as possible and have this problem solved. After solving the financial problem, they must notify sflinfo@isikun.edu.tr that the problem has been resolved. After that, eCampus registrations can be completed.

You can also find your weekly course schedule from this link:
http://www.isikun.edu.tr/23_24_sem2_track_zaman_cizelgeleri

Have a good semester.