January 2024 Exams Results for Early Exit, Resit and Erasmus Students

January 2024 Exams Results for Early Exit, Resit and Erasmus Students

!!Scroll Down for English!!

 

2024 Ocak Sınav sonuçları aşağıdaki dosyalarda ilan edilmiştir. Kişisel verilerin korunması için, listelerde isim bulunmamaktadır. Öğrenci numaranızın yanında sınav sonucunuzu görebilirsiniz.


Optik cevap formlarımızla ilgili teknik bir sorun nedeniyle, Reading bölümünün ilk puanlamasında bir hata oluştu. Bu sorun tamamen çözüldü ve düzeltilmiş puanlar 29 Ocak 2024 itibarıyla yayımlandı. Lütfen bu sayfanın altındaki güncellenmiş puanları kontrol ediniz.


Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler, 31 Ocak 2024 Çarşamba günü 17:00'ye kadar bu formu doldurmalıdır: https://forms.gle/6D9XU4fqu8y2MYmW8

Başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınamayacaktır.  İtiraz sonuçları takip eden 3 iş günü içerisinde açıklanacaktır.


Track 3, Resit ve diğer Prep öğrencileri için bilgilendirme: Sonucunuzun yanında FRESH yazıyorsa bu Hazırlık Yılı'nı geçtiğiniz anlamına gelir; Öğrenci İşleri ve/veya fakülte sekreterliğiyle temasa geçmeniz gerekir. Eğer PREP yazıyorsa, ikinci dönem, 19 Şubat 2024 tarihinde hazırlık sınıfınızda derslere başlayacaksınız anlamına gelir. Sınıf duyuruları 19 Şubat öncesi web'den ve eCampus'den yapılacaktır.


January 2024 Exam results are announced in the files below. For the protection of personal data, names are not included in the lists. You can see your exam result next to your student number. 


Due to a technical issue with our optical answer sheets, there was an error in the initial scoring of the Reading section. This issue has been thoroughly addressed, and the corrected scores are now available as of 29th January 2024. Please check the updated scores below this page.


Those wishing to appeal to the exam results must fill out this form by Wednesday, January 31, 2024: https://forms.gle/6D9XU4fqu8y2MYmW8

Objections made through other channels will not be considered. The results of the appeal will be announced within 3 working days.


Information for Track 3, Resit and other Prep students: "If you see FRESH for your exam result, it means you have passed PREP year. You should contact the Student Affairs and/or your Faculty secretary for the next step asap. If you see PREP, it means you are going to study at Prep School in the 2nd semester starting February 19. Check your class information before the semester starts on the web and eCampus.