Research and Projects

Psychology Application and Research Center

E-Mail: psikolojiarastirmalaboratuvari@isikun.edu.tr


Research Projects in 2019-2020

Assoc. Prof. Berna Akçınar

1)BAP: The Role of Work Environment and Perceived Support in Family Systems (İş Ortamının ve Algılanan Desteğin Aile Sistemindeki Rolü) Role: Principal Investigator Project Dates: June 2019 – March 2020

2)TÜBİTAK 3501: The Role of Work-Family Conflict in Parenting Behaviors and Social-Behavioral Development in Children (Ebeveynlik Davranışları ve Çocukların Sosyal-Davranışsal Gelişiminde İş-Aile Çatışmasının Rolü) Role: Principal Investigator Project Dates: November 2018 – July 2020

3)COST: The European Family Support Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach Role: MC - Researcher (Türkiye representative) Project Dates: March 2019 – March 2023

Asst. Prof. Selin Karaköse - Assoc. Prof. Berna Akçınar

1)BAP: The Impact of Dyadic Adjustment and Psychological Well-Being of Parents on Child Behavior: A Longitudinal Study (Ebeveynlerin Evlilik Uyumunun ve Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Ebeveynlik ve Çocuk Davranışları Üzerindeki Etkisi: Boylamsal Bir Çalışma), Asst. Prof. Selin Karaköse: Principal Investigator, Assoc. Prof. Berna Akçınar: Researcher Project Dates: June 2020-June 2022

2) TUBITAK 1001: The Relationship between Health-Related Beliefs, Coping Strategies, and Psychological Well-Being among COVID-19 patients and inpatients: A Longitudinal Study(Covid-19 Tanısı Almış ve Almamış Bireylerde Sağlık ile İlgili İnançlar, Baş Etme Stratejileri ve Psikopatoloji Arasındaki İlişki: Boylamsal Bir Çalışma), Asst. Prof. Selin Karaköse: Principal Investigator, Assoc. Prof. Berna Akçınar: Researcher Project Dates: July 2020 – December 2020

Student Projects in 2020 and 2021

 2020 Spring Semester
Supervisor    Student Project Title
Prof. Dr. Gülden Güvenç Merve Akşahin Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Kullanımının Sosyal Beceri Üzerinde Etkisi
Prof. Dr. Gülden Güvenç Neslişah Koç Anne ve babaların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve çocuklarının kaygısına ilişkin tutumları
Dr. Ezgi Deveci Sinem Begüm Akiş The Mediator Role of Self-Objectification on Relation Between Disordered Eating Behavior and Sexual Self-Consciousness among University Students
Prof. Dr. Gülden Güvenç Gülce Günaydın The Effect of Locus of Control and Belief in Free Will and Determinism on Submissive Behavior
Doç. Dr. Berna Akçınar Seda Öztürk The Effects of Attachment, Anxiety, and Emotion Regulation on Autobiographical Memory
 2020 Güz Dönemi
Dr. Emel Erdoğdu Simge Güney Investigation of the relationship between ecologically conscious consumers with high anxiety levels and green product purchasing behavior
Dr. Miray Akyunus Duygu Üzülmez Predictive role of Different Interpersonal Problems- Circumplex Model in relation to sexual aversion and sexual satisfaction.
Doç. Dr. Berna Akçınar Selen Patar The effect of the parenting behaviors and cognitive distortions on the romantic relationships.
Dr. Ezgi Deveci Eyyup Bozkurt Amatör ve Profesyonel Sporcularda Egzersizde Temel Psikolojik İhtiyaçlar, Sporcu Kimliği ve Zihinsel Dayanıklılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Dr. Selin Karaköse Merve Yıldız Investigation the role of perfectionism and depression, anxiety and stress in predicting academic procrastination among university students.

 2021 Spring Semester
Supervisor Student Project Title
Dr. Emel Erdoğdu Derin Deniz Lal Altıner Investigation of the relationship between social media usage, social appearance anxiety and depression
Dr. Miray Akyunus Çiğdem Özdemir The Relationship Between Interpersonal Problems and Perception of Gender
Doç. Dr. Berna Akçınar İpek Kılıç The role of stress coping styles on white-collar employees' work-family conflict, anxiety, and hopelessness during the covid19 pandemic
Dr. Ezgi Deveci Cevriye Çetin The Relationship Between Emotional Appetite and Coping Styles with Stress in University Students
Dr. Selin Karaköse Şeyma Nur Kara Maternal Burnout Relations with Childbearing Motivations and Parenting Practices for Mothers of School-Aged Children
Dr. Elif Yıldırım Sevinç Nisa Abay Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanılı çocuğu olan bireylerde subklinik otistik özelliklerin sosyal kognitif becerilerle ilişkisi


İlgili Dosyalar