Lisans Programları

Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde gerek temel psikoloji gerekse uygulamalı psikoloji alanlarında eğitim ve araştırma faaliyetleri Türkçe ve İngilizce olarak eş zamanlı yürütülmektedir. 2009 Yılında başlatılan Lisans Programı'nda diğer üniversitelerdeki psikoloji programlarına kıyasla daha fazla sayıda yöntem dersine yer verilmesi, 2010 yılında deneysel ve psikofizyoloji laboratuvarının kurulması, 2014-15 öğretim yılında başlatılan Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'na ek olarak 2017 yılında aynı alanda Doktora Programı'nın açılmış olması bu vizyonun göstergeleri olarak kabul edilebilir. Psikoloji Lisans Programının amacı; deneysel-bilişsel, gelişim, sosyal, klinik ve örgütsel psikoloji gibi alt-alanlardaki olguları eleştirel bir şekilde değerlendirebilen, bu olguları bilimsel yöntemle araştırabilen ve etik değerleri, profesyonel sorumluluk anlayışını, kişisel ve sosyokültürel farklılıklara saygıyı içeren bir psikolog kimliği geliştiren mezunlar vermektir.

İlgili Dosyalar