Bağımlı Olma Bağımsız Ol | About Substance

Bağımlı Olma Bağımsız Ol | About Substance

BAĞIMLI DEĞİL BAĞIMSIZ OL
MADDE NEDİR ?  
Madde, bedenin fonksiyonlarını olumsuz etkileyen; alkol, nikotin (sigara), kafein, kokain, eroin, esrar, bonzai, ketamin, mescalin, amfetaminler ve metamfetaminler olarak bilinir.  

MADDE KULLANIMININ OLASI NEDENLERİ?
Madde kullanımının birden fazla nedeni olabilir. Kişinin merakını giderme arzusu, eğlenme isteği, etrafındaki kişilerin kullanması ve bir gruba ait olma isteği gibi sosyal çevre madde kullanmakta etkili olabilmektedir. Ek olarak acı veren duygu ve durumlardan kısa vadede kaçma isteği,  kişinin ruhsal özellikleri, genetik yatkınlığı, aile yapısı ve kültürel  özellikleri kişinin madde kullanmaya başlamasında ve sürdürmesinde önemli etkilere sahiptir.
MADDENİN ETKİLERİ  NELERDİR ?
Madde kullanımı çeşitli sebeplerden dolayı yaşanılan duygu ve durumdan kaçmak için başlangıçta iyi bir çözüm gibi gözükse de aslında kaygıları, yalnızlığı ve içe kapanıklılığı arttırır.
Kişiye anlık/geçici verdiği mutluluk, huzur ve rahatlama hissinin etkisi geçtiğinde mutsuzluk, hüzün ve kaygı gibi depresif belirtiler  yoğun bir şekilde geri gelir.
Madde kullanımı durumlardan bağımsız olarak kendi başına ve hızla psikolojik ve sosyal bir soruna  dönüşebilir. Madde kullanımı depresyon, kaygı bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, uyku problemleri, yeme bozuklukları ve gerçeklik kaybını (psikoz) tetikleyebilir.
Madde kullanımı IQ seviyesinde gerileme, hafıza sorunları, nefes darlığı, akciğer hastalıkları, gırtlak kanseri, kalp krizi ve koma gibi fizyolojik/biyolojik hasarlara neden olabilir.
Madde kullanımı kişinin refleks, zarar görme/verme gibi duyularını zayıflattığı için birçok kaza (trafik kazası,  kavgaya karışmak vb.) madde etkisi altında gerçekleşir.

Ülkemizde uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak,  alkollü iken araba kullanmak hukuki yaptırımlara tabidir.
Madde kullanımı sadece problemlerle yüzleşmeyi geciktirir. 

BAĞIMLI MIYIM ?
1. Maddeye sahip olmaya ve kullanmaya yönelik  yoğun ihtiyaç hissetme
2. Madde kullanımını ( doz, adet vb.) arttırma isteği
3. Maddenin  etkilerine karşı  yoğun hassasiyet duyma 
4. Maddenin kişinin yaşamında vazgeçilmez bir öge haline gelmesi
5. Kişinin günlük hayat işlevselliğini ( okul, ev, iş vb.) bozacak şekilde periyodik olarak madde kulanması
6. Kaza ve yaralanmalara neden olabilecek durumlarda (örneğin araç kullanırken) madde kullanımına karşı konulamaması bu durumun tekrar tekrar olması
7. Kişinin madde kullanımı olmadan yaşamını sürdüremeyeceğini düşünmesi
8. Madde kullanımının aile/ sosyal ilişkilerin bozulmasına sebep olmasına rağmen kişinin madde kullanımına devam etmesi
9. Kişinin madde kullanımını bırakması ve/veya azaltması söz konusu olduğunda olumsuz psikolojik ve fizyolojik yoksunluk  belirtileri (titreme, uyku problemleri, yeme bozuklukları, odaklanma problemleri, öfke nöbetleri ve halüsinasyonlar) oluşabilir.

*Bu kriterlerden birkaçının varlığı söz konusu ise bağımlılıktan söz edilebilir.
 
  DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR NELERDİR ?
" HAYIR ! İRADESİ GÜÇLÜ OLAN İNSANLAR BAĞIMLI OLMAZ"
Herkes madde kullanımı sonucunda madde bağımlısı olabilir. Madde bağımlılığının irade güçlülüğü ile hiçbir ilişkisi yoktur. 

"HAYIR !  ARA SIRA MADDE KULLANMANIN HİÇBİR ZARARI OLMAZ "
Madde, periyodik olarak kullanılmasa bile vücuda hızlıca zarar verebilir.

 "HAYIR ! MADDE KULLANIMININ ÇEVREYE ZARARI YOKTUR"
Bağımlı birey, üretkeliğini kaybetmeye başlar ve topluma (aile bireyleri, arkadaşları, iş arkadaşları) karşı duyarsız davranmaya başlayabilir.  Maddeyi temin etmek için hukuki kurallara uymayabilir.

"HAYIR ! OT KULLANIMININ ZARARI YOKTUR; OT BAĞIMLILIK  YAPMAZ" 
Uykusuzluk, sinirlilik ve yeme bozukluğu gibi şiddetli psikolojik yoksunluk belirtileri ortaya çıkabilir ve çok kuvvetli ruhsal bağımlılık oluşabilir.

"HAYIR ! BİR DEFA MADDE KULLANMANIN HİÇBİR ZARARI OLMAZ"
 İlk kullanımdan sonra kişi de madde kullanmaya devam etme isteği gelişebilir. Kişi artık madde kullanımından korkmaz. 

"HAYIR ! MADDE KULLANIMI SOSYAL İLİŞKİLERİ ARTTIRIR."
Madde kullanımı sosyal ilişkileri arttırmaz. Madde etkisi altındaki insanlar diğer insanlarla bilinçli olmayan bir iletişim kurar .

NASIL KORUNURUM?
Madde kullanımına hiç başlamamak madde bağımlılığından korunmanın en doğru yoludur.
Madde kullanım fikir ve arzusuna  "Hayır!" demelisiniz. "Hayır" diyerek kararlarınızı kontrol etme becerinizi geliştirmiş olursunuz. "Hayır!" cevabını ver(e)meyen kişi bağımlılığın ilk adımı olan deneme teklifine karşı koyamayacaktır.
Madde kullanımına neden olan sosyal çevreyi düşünün. Bu tarz riskli davranış ortamlarından uzak durun.
Yaşadığınız duygu ve durumun farkına varın. Bu duygularla baş etmek için farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Bu yöntemlerden birkaçı duygu(lar)/durum(lar) ile yüzleşmek, arkadaşlarınızla paylaşmak veya profesyonel bir yardım almak olabilir.
Madde kullanımının sizin için avantaj ve dezavantajların olduğu bir liste yaparak işe başlayabilirsiniz. Avantaj ve dezavantaj listesi maddenin size verdiği zararlar hakkında yol gösterici olacaktır.
Yukarıdaki bilgiler size yeterince yardımcı olmuyor ise bu konu ile ilgili daha fazla bilgi veya yardım almak için okulunuzdaki psikolojik danışmanlarınız veya başka bir ruh sağlığı uzmanı ile görüşebilirsiniz.


YOU MUST BE INDEPENDENT WITHOUT BEING DEPENDENT WHAT IS SUBSTANCE?
Addictive substances are the substances that negatively affect the functions of the body. The most common ones are alcohol, nicotine (cigarette), caffeine, cocaine, heroin, cannabis, bonzai, ketamine, mescaline, amphetamines and methamphetamines.
CAUSES OF SUBSTANCE USE?
Substance use may have multiple causes, which may include a desire to satisfy one's curiosity, to have fun, and to belong to a group of people who use substances. In addition to these, the desire to escape painful emotions and situations, the person's mental characteristics, genetic predisposition, family structure and cultural characteristics have important effects on people to start using drugs.
WHAT ARE THE EFFECTS OF SUBSTANCE?

 

 • Although substance use seems to be a good solution at first to get rid of feelings and situations experienced for various reasons, it actually increases anxiety, loneliness and introversion.
 • When the temporary feeling of happiness and relaxation wears off, depressive symptoms such as unhappiness, sadness and anxiety come back intensely.
 • Substance use may become a psychological and social problem. Substance use can trigger depression, anxiety disorders, sexual dysfunction, sleep problems, eating disorders, and loss of reality (psychosis).
 • Substance use may cause physiological/ biological damage such as IQ decline, memory problems, shortness of breath, lung diseases, throat cancer, heart attacks, and coma.
 • Many accidents occur with substance effects as substance use weakens one's senses such as reflexes and threat perception.
 • Use and possession of drugs/ stimulants and driving while intoxicated are subject to legal sanctions.
 • Substance use only delays dealing with problems.
AM I ADDICTED ?
 • Feeling intense need for substance use
 • Request to increase dose of substance use
 • Sensitivity to the effects of the substance
 • The substance becomes an indispensable element in one's life
 • Using the substance periodically in such a way that it disrupts the person's daily life functionality (school, home, work etc.)
 • Failure to resist substance use in situations that may lead to accidents and injuries (for example, while driving).
 • Considering that one cannot live without the substance
 • The person's continued use of drugs despite the fact that substance use causes the breakdown of family / social relations
 • Negative psychological and physiological withdrawal symptoms (tremors, sleep problems, eating disorders, focusing problems, temper tantrums and hallucinations) may occur when a person stops or reduces substance use.

If you experience several of the listed symptoms, you may be suffering from substance addiction.

WHAT ARE FALSE FACTS?
You should say " NO" to the following false beliefs :
" PEOPLE WITH STRONG WILLPOWER CAN'T BE ADDICTED "
Everyone can become addicted as a result of substance use. Substance abuse has nothing to do with willpower.
"IT DOES NOT GIVE ANY DAMAGE TO USE DRUGS OCCASIONALLY"
Substance can quickly harm the body even if they are not used regularly.
" IT HAS NO DAMAGE TO THE ENVIRONMENT. "
The addicted individual starts to lose his productivity and may start to be insensitive to society (family members, friends, colleagues). The person may not abide by the law to obtain the addictive substance.
"THERE'S NO HARM IN USING DECONGESTANTS OCCASIONALLY. "
The substance can quickly damage the body even if it is not used regularly.
"THERE IS NO HARM IN USING A SUBSTANCE ONCE"
After the first use, the person may develop a desire to continue using the substance. The person is no longer afraid of substance use.
"SUBSTANCE USE INCREASES SOCIAL RELATIONSHIPS."
Substance use does not increase social relationships. When people are under the influence of a substance, they communicate with others with a lost conscious.
HOW DO I AVOID SUBSTANCE USE?

 

 • Not starting substance use at all is the right way to avoid substance addiction.
 • You should reject the idea and desire of substance use. Saying " no " improves your ability to control your decisions. The person who does not give this answer will not be able to resist the offer of experimentation, which is the first step to addiction.
 • You should think about the social environment that causes substance use. Stay away from this kind of social environment that includes people with risky behavior.
 • Beware of the feelings and situations you are experiencing and remamber that you can use different methods to deal with these emotions. A few of these methods may include confronting emotion(s) /situation(s), sharing with friends, or getting professional help.

İlgili Dosyalar