İnternet/Teknoloji Bağımlılığı Nedir? | What is Internet / Technology Addiction?

İnternet/Teknoloji Bağımlılığı Nedir? | What is Internet / Technology Addiction?

İNTERNET/TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI NEDİR ?
Teknoloji bağımlılığı, kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşmaya yoğun ihtiyaç hissetmesi ve ulaşamadığında yoksunluk sendromu yaşadığı bir durumdur.  

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR ?
•    İnternet/teknoloji başında saatlerce zaman harcamak
•    İnternet/teknolojiyi kullanırken zamanının nasıl geçtiğini fark etmemek
•    İnternet/teknoloji kullanımı yüzünden uykusuz kalmak
•    Kişinin çevresindeki insanlara internet/teknoloji kullanımında geçirdiği zaman hakkında yanlış/yalan bilgi vermek
•    Kişinin kendisi için hazırladığı profil ile diğer insanlarla internet üzerinden iletişim kurmayı yüz yüze iletişim kurmaya tercih etmek
•    İnternette vakit geçirmek için sorumluluk ve görevleri yerine getirmemek
•    İnternette vakit harcıyorken sizi meşgul eden kişi(lere)/durum(lara) karşı sinirli ve tahammülsüz davranmak
•    İnternet başında çok fazla zaman geçirmenin yanlış olduğunu biliyor ve suçluluk duyuyorken diğer yandan da büyük bir haz almak
•    Bağımlısı olduğunuz teknolojik üründen uzak kaldığınız zaman gergin, mutsuz ve boşluktaymış gibi hissetmek
•    Gece geç saatlere kadar internet/teknoloji ürünü başında kalmak
•    İnternet/teknoloji kullanımını azaltmak isterken başarılı olamamak

İNTERNET BAĞIMLILIĞININ TÜRLERİ
Online ilişki/ Online sosyalleşme:
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, tanışma siteleri vb internet sitelerinde "online " olabilmek gündelik hayat akışının doğal bir parçası haline gelse de internete giremediğinde yoğun girme isteği, merak, sinirlilik ve huzursuzluk gibi yoksunluk belirtileri gözükebilir.

Online kompülsiyonlar :
Alışveriş, kumar/bahis sitelerinde fazla vakit harcamak kişinin kişisel ve sosyal yaşantısında bozulmalar meydana getirebilir.

Online Oyun Bağımlılığı :
İnternet oyunları oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlamama, sosyal çevreden uzaklaşmak, içe kapanık olmaya başlamak, yeme ve uyku düzeninin bozulması, gerçek dünyada elde edil(e)meyen başarıyı sanal dünyada elde etmeye çalışmak gibi belirtiler gözükebilir.

İNTERNET/ TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA BAĞLI OLUŞAN SORUNLAR NELERDİR ?
•    Karpal Tünel Sendromu (El bileğinde görülen uyuşma, ağrı, his kaybı gibi belirtilerin olduğu bir rahatsızlık
•    Gözlerde kuruluk, yanma, sulanma vb. şikayetler
•    Migren ağrıları,baş dönmesi
•    Sırt, bel ve boyun ağrıları
•    Yeme bozuklukları
•    Kişisel hijyeni sağlamada yetersizlik ve özbakımda düşüş
•    Uyku bozuklukları, uyku düzeninde değişiklikler
•    Akademik başarıda düşüş
•    Sosyal çevreden izole olma ile artan içe kapanıklık
•    Zaman yönetiminde başarısızlık
•    Başka aktivitelerden zevk/keyif alamama
•    Konsantrasyon ve dikkat eksikliği
•    Gerçek hayattan kopukluk (soyut hayatı benimseme)
•    Kişisel, aile ve okul/iş sorunları

İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE BAŞ ETMEK İÇİN ÖNERİLER
 • İnternet/ teknoloji bağımlılığınız varsa önce bunu kabul etmeli ve inkâr etmekten kaçınmalısınız
 • Fırsat bulduğunuzda ilk yaptığınız şey internet kullanmak ise rutininizi değiştirin. Haftanın bir günü farklı bir başlangıç ile zamanınızı değerlendirmek için kendinizi motive edin
 • Gündelik yaşam aktivitelerinizi zenginleştirebilirsiniz. Spor, müzik ve sanatla ilgilenmek size çok iyi gelecektir.
 • Spor, müzik ve kulüp faaliyetlerini aşamalı olarak internet/teknoloji kullanımı ile yer değiştirin
 • Kendinize birkaç saat internet başında geçirmediğinizde çok önemli bir şey kaçırmadığınızı aslında internet başında geçirdiğiniz vakit ile dış dünyayı kaçırdığınızı kendinize hatırlatın
 • İnternet hayatınızda neden bu kadar önemli düşünün. İnternet sizin için bir şeylerle baş etme yöntemi gibi gözüküyorsa alternatif baş etme yöntemlerini değerlendirin.


WHAT IS INTERNET/ TECHNOLOGY ADDICTION?
Technology addiction is a condition in which people experience withdrawal symptoms when they are unable to feel the need to use the technological product they are addicted to.
WHAT ARE THE SYMPTOMS OF TECHNOLOGY ADDICTION?

 • Spending hours on the Internet / technology
 • Not realizing how time passes when using the internet / technology
 • Having sleep problems due to excessive time spent on the Internet / technology
 • Giving false information about the time the person spends using the Internet / technology
 • Preferring online communication with others using the profile one has created for oneself to face-to-face communication
 • Failure to perform responsibilities and duties because of spending too much time on the Internet
 • Being nervous and intolerant of the person (s) / situation (s) that keep you busy while you spend time on the Internet
 • On the one hand knowing that too much internet use is wrong and feeling guilty for this, but on the other hand taking pleasure in this activity
 • Feeling nervous, unhappy, and purposeless when you are away from the technological product you are addicted to
 • Staying up late at night because of the Internet/ technology
 • Not being successful while trying to reduce Internet/technology usage

TYPES OF INTERNET ADDICTION
Online relationship / online socialization:
Although being "online" using websites such as Facebook, Twitter, Instagram, Youtube etc. has become a natural part of the flow of life, withdrawal symptoms such as excessive desire for access, curiosity, irritability and restlessness may appear when you are unable to access the Internet.
Online compulsions:
Spending more time on shopping, gambling/ betting sites can cause distortions in one's personal and social life.
Online Game Addiction:
There may be symptoms such as not understanding how time passes while playing Internet games, getting away from the social environment, becoming introverted, having troubles with eating and sleeping, trying to achieve success in the real world (absorbing success in the virtual world).

WHAT ARE THE PROBLEMS DUE TO INTERNET / TECHNOLOGY ADDICTION?

 • Carpal tunnel syndrome is a condition in which symptoms such as numbness, pain, and loss of feeling occur in the wrist.
 • Dry eyes, burning, watering, etc. complaints
 • Migraine headaches, and dizziness
 • Back, lower back and neck pains
 • Eating disorders
 • Inability to provide personal hygiene and neglecting self-care
 • Sleep disorders, changes in sleep patterns
 • Decline in academic achievement
 • Increased introversion due to isolation from the social environment
 • Failure in time management
 • Inability to enjoy other activities
 • Lack of concentration and attention
 • Disconnection from real life (adopting abstract life)
 • Personal, family and school/work problems

SUGGESTIONS FOR DEALING WITH INTERNET ADDICTION

 • If you have an internet/ technology addiction, you must first accept it.
 • If the first thing you do when you get the opportunity is to use the Internet, please change your routine. Motivate yourself to spend your time with a different start one day a week
 • Increase your daily life activities. It can be good to be interested in sports, music and art.
 • Gradually replace sports, music, and club activities with the use of internet/ technology
 • Remind yourself that when you do not spend a few hours on the Internet, you do not miss anything very important; you actually miss the real world when you spend too much time on the internet
 • Think about why the Internet is so important in your life. If the Internet seems like a way to deal with things for you, consider alternative ways to deal with them.
 • Application to Psychological Counselling Center
  You can visit the Center at the Social Center every weekday between 08:30 and 17:00 and reach the center by phone and e-mail. Services are free of charge. You can reach up-to-date information about the Consultancy Center on our website.
 • Telephone:
  444 0799- 7306- 7307
 • E-mail:
  pdm@isikun.edu.tr
  gozde.ceylan@isikun.edu.tr
  irem.yola@isikun.edu.tr

İlgili Dosyalar