Alışveriş Bağımlılığı / Shoppıng Addıctıon

Alışveriş Bağımlılığı / Shoppıng AddıctıonALIŞVERİŞ  BAĞIMLILIĞI NEDİR?
Alışveriş bağımlılığı, kişinin (cinsiyet gözetmeksizin) alışveriş yapma isteğine karşı koyamadığı, arzuladığı ürüne ulaşamadığında yoksunluk belirtileri (sinirlilik, gevşeyememe, odaklanma ve öfke kontrol problemleri vb.) yaşadığı bir dürtü kontrol bozukluğu olarak tanımlanmaktadır.  
 
Alışveriş Bağımlılığı literatürü der ki;  Dürtü Kontrol Bozukluğu kişinin kendisi ya da çevresindeki insanlar için dürtü, haz ve doyum hareketlerini gerçekleştirme isteğini kontrol edememesidir. Kişi sorunlu davranışı yerine getirirken yoğun bir arzu/ haz duyar ve bu nedenle kişi sorunlu davranışı kontrol etme güçlüğü yaşar. Kontrol edil(e)meyen dürtüsel hareketler çoğu kez kişinin kendisine ve çevreye zarar verir.

ALIŞVERİŞ  BAĞIMLILIĞININ BELİRTİLERİ
 • Yaşanılan olumlu/ olumsuz durumlar ve duygular ile başa çıkamıyor, kendinizi alışveriş yaparken buluyorsanız,
 • Alışveriş yapma istek ve arzunuzu durduramıyorsanız,
 • Alışveriş mağazalarında/ sitelerinde geziniyor iken bir ürün alabilmenin yoğun çekiciliğini ve coşkusunu hissediyorsanız
 • Bu ruh halinde iken alışveriş bittiğinde geçiçi bir rahatlama ve mutluluğun ardından yoğun bir pişmanlık duyuyorsanız,
 • Aldığınız ürünün fiyatı ne kadar ucuz/ pahalı olursa olsun önemsemeden sadece ürünü alabilmiş olmaktan dolayı kendinizi rahatlamış hissediyorsanız,
 • Satın aldığınız  ürünleri kullanmadan bir kenara kaldırıyor veya sahip olduğunuz ürünlerin çokluğundan dolayı kullanmayı unutuyorsanız,
 • Ailenize, dostlarınıza ve çevrenize alışveriş harcamalarınıza dair eksik/ yanlış bilgi verme ihtiyacı duyuyorsanız,
 • Kendinizi sürekli daha çok para limitiniz/ kredi limitiniz olsa neler satın alabileceğinize dair hayal kurarken buluyorsanız,
 • Harcamalarınız yüzünden maddi sıkıntı çekiyor ve alışveriş yapma isteğinizi hala durduramıyorsanız,
 • Aile ve sosyal hayatınız ile olan iletişiminiz de yaptığınız alışverişlerden kaynaklı bozulmalar meydana geliyorsa,
Yukarıdaki durumların birden fazlası mevcut ise olağan yaşam kalitenizi sarsılabilir ve alışveriş bağımlılığı söz konusu olabilir. 

ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞININ OLASI NEDENLERİ NELERDİR? 
 • Yaşanılan durumlar karşısında hissedilen olumsuz duyguların (mutsuzluk, yalnızlık, kaygı) yanı sıra hissedilen olumlu duygular (heyecan, mutluluk) ile de başa çıkamama
 • Yaşanılan duygusal boşluğu bastırma/ doldurma ihtiyacı
 • Heyecan ve çekici bir haz arayışı
 • Onay arama ve kabul görme ihtiyacı hissetme
 • Mükemmeliyetçilik
 • Maddeye/ ürüne sahip olunduğunda yaşam memnuniyetinin ve hayat başarısının artacağına inanma
 • İnternet bankacılığı ve online alışveriş sitelerinin yaygınlaşması
 • Kredi kartı kullanımının artması/ taksit sayısının arttırılması ile satın alınan ürünün daha cazip hale geleceğine dair inanç
 • Dürtü, haz ve istek kontrolünde zorlanma yaşanması
 • Düşük benlik saygısı
 • Depresif ruh hali
 ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞIN DA İYİLEŞMEYİ ZORLAŞTIRAN FAKTÖRLER NELERDİR?
 • Satın alınan bütün ürünlerin gerekli ve faydalı olabileceği düşüncesi (örn; bir gün kullanırım)
 • Kişi tarafından alışveriş bağımlılığının kabullenilmemesi/ önemsenmemesi
 • İhtiyaç gözetmeksizin ürün satın almanın hayat işlevselliğini bozmayacağı düşüncesi
 • Ürünlere yapılan her indirimden yararlanılmasının gerekliliğine dair inanç
 • Kişinin hiyerarşik ihtiyaç planlaması ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik harcama planı belirleyememesi 
 • Kişinin duygusal ihtiyaçlarını alışveriş yaparak gerçekleştirebileceği yanılsaması
ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞI İLE BAŞ ETMEK İÇİN ÖNERİLER
 • Alışveriş bağımlılığınız varsa önce bunu kabul etmeli ve inkâr etmekten kaçınmalısınız
 • Hiyerarşik ihtiyaç listesi hazırlamalı ve alışveriş esnasında liste dışına çıkmamalısınız 
 • Kredi kartı kullanımınızı gözden geçirmeli ve hiyerarşik ihtiyaç listesi dışında kullanımınıza izin vermemelisiniz
 • Yaşanılan olumlu/ olumsuz durumlar ve duygular ile başa çıkamadığınızı hissettiğiniz de alışveriş yapmak yerine size iyi gelecek sosyal aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz
Psikoterapi yöntemi ile bağımlılığının 
 • Doğasını anlama, 
 • Meydana gelen duygusal, davranışsal semptomları fark etme, 
 • Hayatınızda bir harcama planı doğrultusunda yaşamınızı yeniden organize etme, 
 • İyileşmeyi zorlaştıran/ engelleyen risk faktörleri ile başa çıkma çalışmaları yapma, 
 • Alışveriş yapma düşüncesine kişiyi yönelten ve açığa çıkmayan gerçek ihtiyaçlara ulaşabilme gibi hedefleri gerçekleştirebilirsinizWHAT IS SHOPPING ADDICTION?
Shopping addiction is defined as an impulse control disorder in which the person cannot resist the desire to shop (regardless of gender) and experiences withdrawal symptoms (irritability, inability to relax, focus, and anger control problems, etc.) when the person cannot reach the desired product.

The literature on shopping addiction says that impulse control disorder is the inability to control a person's desire to perform impulse, pleasure, and gratification actions. The person feels an intense desire to perform the problematic behaviour, and therefore they experience difficulty in controlling the problematic behaviour. Uncontrollable impulsive actions often harm the person and the environment.

SYMPTOMS OF SHOPPING ADDICTION
 • If you find yourself shopping when you fail to cope with positive/ negative situations and emotions you experience,
 • If you can't stop your desire to shop,
 • If you feel the intense attraction and joy of buying a product while you are browsing in shopping stores / sites
 • When shopping is finished if you feel an intense regret after a temporary feeling of happiness
 • If you feel releived just becuase you have been able to obtain the product no matter what its price is, cheap or expensive
 • If you put the products away without ever using them or forget to use the products because there are too many of them,
 • If you need to give your family and friends false information about your shopping expenses,
 • If you find yourself constantly dreaming about what you could buy if you had more money / credit limit,
 • If you have financial difficulties due to your expenses but still cannot stop your desire to shop,
 • If you have communication problems with your family and social environment due to your purchases
 • If you experience more than one of the above symptoms, your quality of life may be disrupted, and you may be addicted to shopping.
WHAT ARE THE CAUSES OF SHOPPING ADDICTION?
 • Inability to cope with negative emotions (unhappiness, loneliness, anxiety) as well as positive emotions (excitement, happiness)
 • The need to suppress the experienced emotional gap 
 • The search for excitement and pleasure
 • The need to be accepted
 • Perfectionism
 • Believing that life satisfaction and life success will increase when you own a certain product
 • The popularity of Internet banking and online shopping sites
 • The belief that the purchased product will become more attractive when the use of credit cards / the number of instalments are increased
 •  Difficulty in impulse, pleasure and desire control
 • Low self-esteem
 • Depressive mood
WHAT ARE THE FACTORS THAT MAKE IT DIFFICULT TO OVERCOME SHOPPING ADDICTION?
 • The idea that all the purchased products may be necessary and useful (e.g. I'll use it one day.)Not accepting / caring about the shopping addiction
 • The idea that buying a product will not disrupt the functionality of life
 • Feeling that you have to make use of all the discounts on products
 • Inability to plan one's expenses and needs hierarchically
 • The illusion that one can fulfil their emotional needs by shopping
 • The idea that buying a product will not disrupt the functionality of life.
SUGGESTIONS FOR DEALING WITH SHOPPING ADDICTION
 • If you have a shopping addiction you should accept it and not deny it. 
 • You should prepare a hierarchical list of needs, and you should not buy products outside the list. 
 • You should review your credit card usage and not allow yourself to use it outside the hierarchical list of needs.
 • If you think you can't cope with the positive/ negative situations and emotions, you can have social hobbies that will be good for you instead of shopping.
 • With the help of psychotherapy, you can cope withovercome shopping addiction by:
Understanding the nature of shopping addiction,
 • noticing the emotional and behavioural symptoms that occur
 • making a spending plan
 • coping with the risk factors that hinder the recovery period, 
 • determining your real needs.


İlgili Dosyalar