Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Asrın mesleği olan Peyzaj Mimarlığı; estetik, fonksiyonel, sosyal, kültürel, ekonomik ve doğal bağlantılı dış mekan düzenleyen, bir güzel sanatlar dalıdır. Peyzaj Mimarlığı aynı zamanda mühendislik bilgilerini de içeren tasarım ve planlama mesleğidir.

Üst düzey bir öğretim kadrosu ile tam donanımlı peyzaj mimarları yetiştirmek, onların ülkemizin çağdaş gelişiminde rol almalarını sağlamak, ana amacımızdır.

Peyzaj Mimarları bir doğal varlık olan insan ve diğer canlıların doğal ortamları içinde, ancak çağın gerektirdiği bir konfora sahip olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için projeler oluşturur ve bunları uygulamaya koyar. Peyzaj Mimarlığı eğitiminde; sanat, tasarım, mühendislik ve teknoloji bir araya getirilmiştir. Bu ana faktörler altında oluşturulan projeler ekolojik temellere dayanır. Doğanın korunması, onarılması estetik fonksiyonel ve doğal bağlantılı dış mekanlar oluşturulması ana ilkedir.

Doğal, kültürel ve sosyal çevre analizleri ve sentezlerine dayalı görsel nitelikleri yüksek, sürdürülebilir ve ekolojik yaşam mekanlarını yaratmak eğitimin temel konularını oluşturur. Peyzaj mimarları, diğer meslek grupları ile koordinasyon içinde, hem insanların gereksinimlerine hem de çevresel değerlere önem vererek, plan ve uygulama projeleri üretirler; böylece, çevre tasarımında ve korunmasında önemli rol oynarlar.

Doğal değerlerin yok olmaya yüz tutmuş olduğu dünyamızda, yukarıdaki özet açıklamalar nedeni ile Peyzaj Mimarlığı çağın mesleği haline gelmiştir.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün dört yıllık Türkçe eğitim programı süresince; Temel Tasarım, Çizim Tekniği, Sanat Tarihi, Peyzaj Tasarımı, Peyzaj Yapı Malzemeleri, Bitki Materyali, Peyzaj Uygulama Teknikleri, Değişik Ölçeklerde Peyzaj Projeleri, Bilgisayar Destekli Tasarım dersleri, Tamamlayıcı Dersler, Kültür Dersleri ve Seçime tabi dersler yer alır. Dersler dersliklerde, çizim stüdyolarında, bilgisayar laboratuarlarında ve arazide olmak üzere uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Kentsel ve Kırsal Peyzaj çalışmaları etüd, analiz, proje ve uygulama safhalarından oluşur. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı araştırma-inceleme, görgü ve bilgi arttırma gezileri, staj programları ve Bitirme Ödevi eğitimin diğer önemli aşamalarıdır.

Eğitim Sürecinin bitiminde Peyzaj Mimarlığı öğrencisinin elde ettiği kazanımlar özet olarak aşağıda belirtilmiştir:

  • Mesleğine duyarlı olması,
  • Sanatsal, insancıl ve ekolojik yaklaşımları tasarıma aktarabilmesi.
  • Analiz ve sentez yeteneğine sahip olması,
  • Proje ve uygulamada estetik ve teknik yeterliliğe sahip olması,
  • Genel kültür, sosyal kalite, etik değerlere sahip olması ve her açıdan örnek bir kişilik sergilemesi.

Mezunların Ünvanı, Sorumluluk ve Çalışma Alanları

Eğitimini tamamlayan mezunlar "Peyzaj Mimari" ünvanı alırlar.

Peyzaj mimarları kentsel ve kırsal alanlarda çok sayıdaki peyzaj planlama konularında, konut çevre düzenlemesinden tatilköyü peyzaj planlamasına kadar, değişik ölçeklerde peyzaj projeleri hazırlar ve uygularlar. Bu çalışmaların yanı sıra; doğal ve kültürel yapıların korunması, ekosistem ve kaynak analizi, koordinasyon ve yönetim, araştırma, çevre sorunları alanlarında yetki sahibidirler.

Peyzaj mimarları özel olarak büro açabilir, işletme kurabilir ya da özel bir kuruluşta çalışabilir. Proje ve uygulamanın yanı sıra yapısal peyzaj elemanları tasarım ve imalatı, bitki materyali pazarlaması gibi konularda peyzaj mimarının yakın çalışma alanlarıdır. Peyzaj Mimarları DPT, Çevre Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, DSİ ve Belediyeler gibi resmi kuruluşlarda da uzman olarak çalışabilirler.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Şile Kampüsümüzde eğitime devam etmektedir.

 


İlgili Dosyalar