Endüstriyel Tasarım Bölümü

Endüstriyel Tasarım Bölümü


Bölüm Hakkında

2007'de Güzel Sanatlar Fakültesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı adıyla kurulmuş olan Endüstriyel Tasarım Bölümü 2014'te Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesine katılmıştır. Ders programı da, alanın devingen doğası gereği ile yenilikçi tasarımla değer katmanın yaşamsal önem kazandığı günümüz dünyasındaki dönüşümlere koşut olarak güncellenmektedir.

Tasarım Stüdyosu dersleri odaklı bu programda öğrenciler dersliklerin yanı sıra atölyeler ile bilgisayar laboratuvarlarında öğrenim görürler. Dersler de, sanat-teknoloji ekseni ile tasarıminsan ve toplum bilimleri ara kesitlerinde konuşlandırılmıştır.

Öğrenciler, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler ile eğilimlerine göre, ürün ve mobilyadan, hizmet tasarımı ve etkileşim tasarımına değin çeşitli uzmanlık alanlarına yönelebilir, yandal/çift anadal olanaklarından yararlanabilirler. Ayrıca, tasarım araştırmaları, tasarım odaklı düşünme, yaratıcı endüstrilerde girişimcilik, katılımcı tasarım ve hizmet tasarımı gibi konularda kendilerini geliştirebilmektedirler. Burada amaç, mezunların, hızla dönüşen günümüz dünyasının çok disiplinli, disiplinler arası kesitlerinde de toplum ve çevreleri için endüstriyel tasarımcı yetişimleriyle katma değerler yaratabilmeleridir.

Alanın doğası gereği, birbirini tamamlayıcı nitelikte, akademik, sektörel ve uluslararası deneyimlere sahip bir öğretim kadrosu çeşitliliğiyle yürütülen bu programda üniversite-sanayi işbirlikleri ile geliştirilen projeler, KOSGEB destekli Yaratıcı Endüstrilerde Girişimcilik dersi ve zorunlu stajlar ile de öğrencilerin çalışma yaşamına hazırlanması amaçlanmaktadır.

İlgili Dosyalar