Ödünç ve Rezerv

Ödünç ve Rezerv

Kütüphaneden herhangi bir yayın ödünç almak için öğrenci veya personel kimlik kartı gösterilmesi zorunludur. Referans kaynakları, ciltsiz dergiler, devlet dokümanları ödünç alınamaz. Yayınlar iade tarihinde teslim edilmeli veya süresi uzatılmalıdır. Ödünç alma süreleri ve sayıları, ödünç alan okuyucu statüsüne ve materyal türüne göre değişmektedir.

Statüsü Materyal Toplam Süresi & Uzatma
Lisans ögrencileri Kitap
Multimedya
Rezerv materyal
10
3
5
30 gün/1 uzatma
3 gün/1 uzatma
3 saat/1 uzatma
Master ve Doktora ögrencileri Kitap
Multimedya
Rezerv materyal
20
3
5
30 gün/1 uzatma
3 gün/1 uzatma
3 saat/1 uzatma
Ögretim Üyesi Kitap
Multimedya
Rezerv materyal
30
3
5
60 gün/1 uzatma
3 gün/1 uzatma
3 saat/1 uzatma
Ögretim Üyesi (yarı zamanlı) Kitap
Multimedya
Rezerv materyal
10
3
5
30 gün/1 uzatma
3 gün/1 uzatma
3 saat/1 uzatma
İdari Personel Kitap
Multimedya
10
3
30 gün/1 uzatma
3 gün/1 uzatma
Diğer Kütüphaneler (ILL) Kitap 20 30 gün/1 uzatma
  • Yukarıdaki süreler, yayın başka bir okuyucu tarafından istenmedikçe 1 defa uzatılır.
  • Ödünç alınan herhangi bir yayın 7 gün sonra Reserve koleksiyonuna konulmak maksadı ile veya başka bir okuyucu tarafından istenirse geri istenebilir.
  • Kitap veya kitap dışı bir yayın kaybedilirse kullanıcı, yayının piyasadaki güncel bedelini ve 20 TL işlem ücretini ödemekle yükümlüdür. Eğer yayın geciktirilmiş ise gecikme bedeli de ayrıca tahsil edilir.
  • Geciken her kitap için 1. ve 10. gün arası günlük 1 TL, 11. ve 20. gün arası günlük 2 TL, 21. ve 30. gün arası günlük 3 TL gecikme bedeli uygulanır. Multimedya koleksiyonu için (DVD, Blu-Ray) bu bedel günlük 2 TL'dir.
  • Multimedya materyali 15 gün, kitap ise 30 gün geciktirildiğinde materyal kayıp kabul edilerek kullanıcıya materyalin güncel bedeli, 20 TL işlem ücreti ve gecikme bedeli yansıtılır.
Rezerv Kolleksiyonu

Rezerv bölümündeki yayınlar kısa süre ile ödünç verilir. Ders kitapları ve öğretim üyesinin önerdiği dersleri destekleyen yayınlar ödünç verme bankosunda kısa süre ile öğrencilere ödünç verilirler.

Rezerv bölümündeki yayınlar 3 saat süre ile ve 16:00'dan sonra ertesi gün 09:30'a kadar bir gece için ödünç verilir. Eğer başka okuyucu tarafından istenmemişse aynı süre ile bir defa daha uzatılır. Materyal zamanında geri getirilmez ise saat başına 1 TL gecikme bedeli uygulanır.

İlgili Dosyalar