Hakkında

Hakkında

Eğitimi, öğretimi ve araştırmaları destekleyen Üniversite Kütüphanesi öğrencilerin, akademik, idari personelin ve mezunların her türlü bilgi ve belge gereksinimlerini karşılamayı amaçlar. Işık Üniversitesi dışından araştırmacılar da, kütüphane üyelik şartlarını yerine getirerek, kütüphane kaynaklarını kullanabilirler ve ödünç kitap alabilirler.

Kolleksiyon

Kütüphane kitap, dergi, gazete gibi basılı kaynakların dışında DVD, Blu-Ray, CD-ROM, videokaset, ses kaseti, slayt gibi kitap dışı yayınları da bünyesinde bulundurmaktadır.

Kütüphane Düzeni

Yayınlar Library of Congress tasnif sistemine göre düzenlenmiştir. Bu sistemde kitaplar konularına göre yerleştirilir. Her konu bir harf ile gösterilir. Harfler ve numaralar takip edilerek kitapların raflarda yerleri bulunur.

Ödünç Verme Hizmeti

Kütüphaneden herhangi bir yayın ödünç almak için öğrenci veya personel kimlik kartı gösterilmesi zorunludur. Referans kaynakları, ciltsiz dergiler, devlet dokümanları ödünç alınamaz. Yayınlar iade tarihinde teslim edilmeli veya süresi uzatılmalıdır. Ödünç alma süreleri ve sayıları, ödünç alan okuyucu statüsüne ve materyal türüne göre değişmektedir.

Statüsü Materyal Toplam Süresi & Uzatma
Lisans ögrencileri Kitap
Multimedia
Reserv materyal
10
3
5
30 gün / 1 uzatma 
3 gün / 1 uzatma 
3 saat / 1 uzatma
Master ve Doktora ögrencileri Kitap
Multimedia
Reserv materyal
20
3
5
30 gün / 1 uzatma 
3 gün / 1 uzatma 
3 saat / 1 uzatma
Ögretim Üyesi Kitap
Multimedia
Reserv materyal
30
3
5
60 gün / 1 uzatma 
3 gün / 1 uzatma 
3 saat / 1 uzatma
Ögretim Üyesi (yarı zamanlı) Kitap
Multimedia
Reserv materyal
10
3
5
30 gün / 1 uzatma 
3 gün / 1 uzatma 
3 saat / 1 uzatma
İdari Personel Kitap
Multimedia
10
3
30 gün / 1 uzatma
3 gün/1 uzatma
Diğer Kütüphaneler (ILL) Kitap 20 30 gün / 1 uzatma
  • Yukarıdaki süreler, yayın başka bir okuyucu tarafından istenmedikçe 1 defa uzatılır.
  • Ödünç alınan herhangi bir yayın 7 gün sonra Rezerv'e konulmak maksadı ile veya başka bir okuyucu tarafından istenirse geri istenebilir.
  • Kitap veya kitap dışı bir yayın kaybedilirse kullanıcı, yayının piyasadaki güncel bedelini ve 20 TL işlem ücretini ödemekle yükümlüdür. Eğer yayın geciktirilmiş ise gecikme bedeli de ayrıca tahsil edilir.
  • Geciken her kitap için 1. ve 10. gün arası günlük 1 TL, 11. ve 20. gün arası günlük 2 TL, 21. ve 30. gün arası günlük 3 TL gecikme bedeli uygulanır. Multimedya koleksiyonu için (DVD, Blu-Ray) bu bedel günlük 2 TL'dir.
  • Multimedya materyali 15 gün, kitabın ise 30 gün iadesi geciktirildiğinde materyal kayıp kabul edilerek kullanıcıya materyalin güncel bedeli, 20 TL işlem ücreti ve gecikme bedeli yansıtılır.
Rezerv Kolleksiyonu

Rezerv bölümündeki yayınlar kısa süre ile ödünç verilir. Ders kitapları ve öğretim üyesinin önerdiği dersleri destekleyen yayınlar ödünç verme bankosunda kısa süre ile öğrencilere ödünç verilirler.

Rezerv bölümündeki yayınlar 3 saat süre ile ve 16:00'dan sonra ertesi gün 09:30'a kadar bir gece için ödünç verilir. Eğer başka okuyucu tarafından istenmemişse aynı süre ile bir defa daha uzatılır. Materyal zamanında geri getirilmez ise saat başına 1 TL gecikme bedeli uygulanır.

Belge Sağlama

Kütüphane, basılı ve elektronik koleksiyonunda bulunmayan kitap ve makale isteklerini anlaşmalı oldukları yurt içindeki ve yurtdışındaki kütüphanelerden ve British Library Document Supply Center'den sağlar.

Kurallar
  • Kütüphanede kullandığınız kütüphaneye ait kitaplarI masalarIn üzerinde bırakınız, tekrar raflara yerleştirmeyiniz.
  • Kayıp öğrenci kimlik kartlarınızı derhal bildiriniz.
  • Cep telefonlarınızı kapalı tutunuz.
  • Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girmeyiniz.
  • Gürültü yapmamaya azami özen gösteriniz.

İlgili Dosyalar