Danışma Hizmeti

Danışma Hizmeti

Elektronik danışma hizmeti, Işık Üniversitesi akademik, idari personeli ve öğrencilerine verilen bir hizmettir. Görevli personelimiz kendilerine yöneltilen sorulara, isteklere resmi tatil günleri dışında en kısa sürede yanıt verecektir.

Ödünç kitap alıp-verme, süresini uzatma, rezerv, üyelik, gecikme cezası, Campus Online/hold bilgileri ve diğer ödünç verme hizmetleri için;
Uzman Eslem Yıldız
E-Posta eslem.yildizisikun.edu.tr
Tel 0216 528 7061 dahili: 7061
Kütüphane elektronik kaynakları (veritabanları, elektronik dergi ve kitaplar) ve bu kaynaklara kampüs dışı erişim, kütüphaneler arası işbirliği ve referans hizmeti, şifre talebi ve kütüphane web sayfası ile ilgili bilgi edinmek için;
Uzman Caner Kubat
E-Posta caner.kubatisikun.edu.tr
Tel 0216 528 7066 dahili: 7066
Kütüphanemiz koleksiyonuna dahil edilmesini istediğiniz kitap, DVD vs. veya bağışlayacağınız kitaplar ile ilgili bilgi almak için;
Uzman Tuğçe Gezer
E-Posta tugce.gezerisikun.edu.tr
Tel 0216 528 7063 dahili: 7063
Satın alınmış bulunan kitabın teknik işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını öğrenmek için;
Uzman Tuğçe Gezer
E-Posta tugce.gezerisikun.edu.tr
Tel 0216 528 7063 dahili: 7063
Basılı aboneliğimizdeki süreli yayınlar, abonelikleri, Devlet dokümanları, tezler ve slayt arşivi ile ilgili bilgi edinmek için;
Uzman Tuğçe Gezer
E-Posta tugce.gezerisikun.edu.tr
Tel 0216 528 7063 dahili: 7063
Maslak Kütüphanesi ve koleksiyonu, Merkez Kütüphane koleksiyonundan Maslak Kütüphanesine gelmesini istediğiniz Materyaller ve Multimedia (CD-DVD) koleksiyonu ile ilgili istekleriniz için;
Uzman Zehra Özbay
E-Posta zehra.ozbayisikun.edu.tr
Tel 444 07 99 dahili: 6060

Eğer sorunuzu hangi birime yönlendireceğinize karar veremediyseniz lütfen Genel ileti formunu doldurunuz. Soru, öneri ve yorumlarınız gün içinde sık sık kontrol edilerek size en kısa sürede gerekli bilgi verilecektir.

İlgili Dosyalar