Danışma Hizmeti

Danışma Hizmeti

Elektronik danışma hizmeti, Işık Üniversitesi akademik, idari personeli ve öğrencilerine verilen bir hizmettir. Görevli personelimiz kendilerine yöneltilen sorulara, isteklere resmi tatil günleri dışında en kısa sürede yanıt verecektir.

Ödünç kitap alıp-verme, süresini uzatma, rezerv, üyelik, gecikme cezası, Campus Online/hold bilgileri ve diğer ödünç verme hizmetleri için;
UzmanBurcu Karamanlıoğlu
E-Postaburcu.karamanliogluisikun.edu.tr
Tel0216 528 7061 dahili: 7061
Kütüphane elektronik kaynakları (veritabanları, elektronik dergi ve kitaplar) ve bu kaynaklara kampüs dışı erişim, kütüphaneler arası işbirliği ve referans hizmeti, şifre talebi ve kütüphane web sayfası ile ilgili bilgi edinmek için;
UzmanCaner Kubat
E-Postacaner.kubatisikun.edu.tr
Tel0216 528 7066 dahili: 7066
Kütüphanemiz koleksiyonuna dahil edilmesini istediğiniz kitap, DVD vs. veya bağışlayacağınız kitaplar ile ilgili bilgi almak için;
UzmanTolga Uyan
E-Postatolga.uyanisikun.edu.tr
Tel0216 528 7065 dahili: 7065
Satın alınmış bulunan kitabın teknik işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını öğrenmek için;
UzmanTolga Uyan
E-Postatolga.uyanisikun.edu.tr
Tel0216 528 7065 dahili: 7065
Basılı aboneliğimizdeki süreli yayınlar, abonelikleri, Devlet dokümanları, tezler ve slayt arşivi ile ilgili bilgi edinmek için;
UzmanHilal Kaymak
E-Postahilal.kaymakisikun.edu.tr
Tel0216 528 7067 dahili: 7065
Maslak Kütüphanesi ve koleksiyonu, Merkez Kütüphane koleksiyonundan Maslak Kütüphanesine gelmesini istediğiniz Materyaller ve Multimedia (CD-DVD) koleksiyonu ile ilgili istekleriniz için;
UzmanUlaş Can Çelik
E-Postaulas.celikisikun.edu.tr
Tel444 07 99 dahili: 6060

Eğer sorunuzu hangi birime yönlendireceğinize karar veremediyseniz lütfen Genel ileti formunu doldurunuz. Soru, öneri ve yorumlarınız gün içinde sık sık kontrol edilerek size en kısa sürede gerekli bilgi verilecektir.

İlgili Dosyalar