Klinik Psikoloji

Klinik Psikoloji (Türkçe)

Program Hakkında

Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı, teorik ve uygulamalı bilgileri, güncel bilimsel araştırmaların ışığında doktor adaylarının akademik alt yapılarını güçlendirmek amacı ile 2016-2017 akademik yılında eğitime başlamıştır. Eğitim dili Türkçe olan programımızda, yetişkin ve çocuk-ergen alt-dalları mevcuttur.

Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programının ilk yılı yoğun teorik, araştırma yöntemleri ve istatistik eğitimlerinden oluşurken, ikinci yılı uygulamaya yönelik staj ve süpervizyon derslerinden oluşmaktadır. Doktor adayı öğrencilerimiz, son iki yıllarında ise tez çalışmalarına odaklanmaktadırlar.

Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Lisansüstü Eğitim Programlarında, klinik Staj haftada 8 saat olmak koşulu ile işbirliği yapılacak hastane veya terapi merkezlerinde yürütülmektedir. Danışanlarla yürütülen psikolojik danışmanlık hizmeti ise bölüm öğretim üyeleri veya tecrübeli uzmanların ders kapsamında verdiği süpervizyon altında gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz, Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi ile işbirliği içinde danışanlarını takip etmekte ve süpervizyon dersinden başarılı sayılabilmek için en az 2 danışanını, en az 6 seans takip etmiş olmalıdır. Bu uygulamalar ile Klinik Psikoloji Lisansüstü öğrencilerine psikolojik değerlendirme ve psikoterapi becerileri konusunda deneyim olanağı tanınır. Böylelikle öğrencilerin klinik psikoloji alanında teorik olarak öğrenilen, kabul gören bilimsel yaklaşımları (bilişsel, bilişsel/davranışçı, davranışçı, gibi) uygulamada deneyimleme imkanı bulmaları hedeflenmektedir. 

Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programlarından mezun öğrencilerimiz, diplomalarında yazdığı şekilde "Klinik Psikolog" olarak unvan kazanmaktadırlar.

Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programlarında burs imkanı olduğu gibi, Akademisyen Yetiştirme Desteği Programı kapsamında, doktor adayları öğrenim ücreti ödemeyecek şekilde burs kazanıp, araştırma ve ders asistanı olarak deneyim kazanma imkanı da bulmaktadır.

Doktora programlarımızdan doktor derecelerini alan klinik psikologların aşağıdaki konularda bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir: 

  • Psikopatolojik değerlendirme
  • Terapötik ilişki kurma ve klinik görüşme teknikleri
  • Psikoterapi alanında bilimsel yaklaşımları süpervizyon altında uygulamada deneyimleyerek öğrenme
  • Meslek etiği
  • Psikoloji alanında yapılan araştırmaları takip etme, yorumlama ve eleştirme 
  • Araştırma yöntemleri ve istatistik
  • Akademik ve araştırma becerileri kazanma

Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programları Yetişkin Alt Dalı, yetişkin bireylerin ruh sağlığına odaklanan bir eğitim verir. Sınırlı sayıda kontenjan ile öğrenci kabul eden Yetişkin Klinik Doktora Programı, yetişkin psikopatolojisini temel alan kuramlar ve uygulamaya yönelik dersler içermektedir. Tek bir ekol odaklı değil birçok ekolün birlikte kullanılabileceği eklektik bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu yaklaşım, yetişkin bireyin problemini bir bütün olarak ele alır. Öğrenciler, Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi bünyesinde kendi danışan ağıyla oluşturduğu, bireysel seanslarını yürütürken, 3 kişilik gruplar halinde alanında uzman hocalarımızdan grup süpervizyonu almaktadırlar.  

Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı, bünyesinde Çocuk-Ergen Alt Dalı barındıran Türkiye'deki ilk ve tek programdır. Sınırlı sayıda kontenjan ile öğrenci kabul eden Çocuk-Ergen Klinik Doktora Programında, öğrencilerimiz çocuk ve ergen psikopatolojisi, duygusal ve davranış sorunları, okul ve aile problemleri gibi birçok alanda araştırma, psikolojik değerlendirme, danışmanlık ve psikoterapi eğitimleri almaktadır. Doktor adayları, grup süpervizyonları ile danışanlarına hizmet vermekte ve bu süreçte uzun yıllardır alanda çok başarılı olan tecrübeli uzmanlardan eğitim almaktadırlar. Programda ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı Terapi ile Oyun Terapisi teori ve pratiklerine yer verilmektedir. Bu terapi yöntemiyle birlikte öğrenciler çeşitli kuramları öğrenmekte, bu kuramlara yönelik süpervizyon eşliğinde uygulamalar yapmaktadırlar.

İlgili Dosyalar