Ders Programı

Ders Programı

Ders Listesi

MATH 511 Gerçel Analiz
MATH 512 Karmaşık Analiz
MATH 513 Fonksiyonel Analiz
MATH 516 Olasılık
MATH 521 Adi Diferansiyel Denklemler
MATH 522 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler I
MATH 523 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler II
MATH 527 Sayısal Analiz
MATH 528 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü
MATH 541 Cebir
MATH 551 Doğrusal Olmayan Sürekli Ortamlar Mekaniği I
MATH 552 Doğrusal Olmayan Sürekli Ortamlar Mekaniği II
MATH 554 Tedirgeme Yöntemleri
MATH 561 Topoloji
MATH 564 Diferansiyel Geometri
MATH 571 Fizik ve Mühendislikte Matematiksel Yöntemler
MATH 581-589 Matematikte Özel Konular
MATH 611 Harmonik Analiz I
MATH 612 Harmonik Analiz II
MATH 613 Açı Koruyan Dönüşümler
MATH 614 İleri Fonksiyonel Analiz
MATH 615 Fonksiyonel Analiz ve Uygulamaları
MATH 617 Stokastik Süreçler Kuramı I
MATH 618 Stokastik Süreçler Kuramı II
MATH 619 İleri Diferansiyel Geometri
MATH 653 Doğrusal Olmayan Elastisite
MATH 655 Dalgaların Doğrudan ve Ters Saçılması
MATH 656 Doğrusal Olmayan Dalgalar
MATH 680 Matematikte Yönlendirilmiş Araştırmalar
MATH 681-689 Matematikte Özel Çalışmalar
MATH 690 Doktora Tezi

İlgili Dosyalar