Başvuru Koşulları

Online Başvuru Formu

KLİNİK PSİKOLOJİ DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Psikoloji / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi
 • Tezli yüksek lisans diploması
 • Lisans ve Yüksek Lisans onaylı ders ve not çizelgesini gösteren (transkript) belge
 • Lisans ve Yüksek Lisans Genel Not Ortalaması (GNO) en az 3.0-4.0
 • ALES en az 60 puan (Eşit Ağırlık) veya eşdeğer GRE / GMAT sınav sonuç belgesi
 • Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından TOEFL-IBT: en az 66 puan veya YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan sınav sonuç belgesi
 • Tam doldurulmuş imzalı başvuru formu (Sayfa sonunda erişebilirsiniz.)
 • İki referans mektubu (Referans mektuplarınız için de hocalarınız hazırlamış olduğu format bizim için yeterli olup, başvuru dönemimizde sizin adınıza referans mektubunu e-mail olarak iletebilirler.(klinik.psikoloji@isikun.edu.tr)


 • * Başvuru dönemleri web sayfasından duyurulacaktır.
  *Tüm belgeler online olarak klinik.psikoloji@isikun.edu.tr e-mail adresine gönderilmesi yeterlidir.
  *Belgeler tam gönderilmediği takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.
  **Başvuru esnasında istenen "Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma" belgesini henüz alamadığı için sunamayan adaylar bu belgeleri kesin kayıtta ibraz edebileceklerdir. Kesin kayıta kadar Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma belgesini alamayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
  ***Işık Üniversitesi mezunları için bu belge (iki referans mektubu) gerekli değildir.