Başvuru Koşulları

KLİNİK PSİKOLOJİ DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Psikoloji / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi

Tezli yüksek lisans diploması

Lisans ve Yüksek Lisans onaylı ders ve not çizelgesini gösteren (transkript) belge

Lisans ve Yüksek Lisans Genel Not Ortalaması (GNO) en az 3.0-4.0

ALES en az 60 puan (Eşit Ağırlık) veya eşdeğer GRE / GMAT sınav sonuç belgesi

YDS/e-YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL sınavlarının İngilizce alanından en az 60 puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen İngilizce yabancı dil sınavlarından KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS sınavlarından elde edilecek 60 puana eş değerde sınav sonuç belgesi

Tam doldurulmuş imzalı başvuru formu (Sayfa sonunda erişebilirsiniz.)

İki referans mektubu (Referans mektuplarınız için de hocalarınızın hazırlamış olduğu format bizim için yeterli olmaktadır.) 

(klinik.psikoloji@isikun.edu.tr)

*Başvuru dönemleri Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji web sayfalarından duyurulacaktır. 

*Tüm belgeler Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfasındaki çevrimiçi başvuru sekmesinden Eduhub sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yüklenecektir. 

*Referans mektupları Işık Üniversitesi Maslak kampüsü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne elden ve imza karşılığında teslim edilecektir. 

*Belgeler tam teslim edilmediği takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.

**Başvuru esnasında istenen "Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma" belgesini henüz alamadığı için sunamayan adaylar bu belgeleri kesin kayıtta ibraz edebileceklerdir. Kesin kayıta kadar Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma belgesini alamayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

***Işık Üniversitesi mezunları için bu belge (iki referans mektubu) gerekli değildir.

****Adayların başvuru sürecini eksiksiz tamamlamış olmaları programa kabul edildikleri anlamına gelmemektedir. Program kabulü için başvuru sürecini eksiksiz tamamlayan adayların, başvurdukları programa uygunlukları yazılı ve sözlü mülakatlarla değerlendirilecek, yapılan değerlendirmeler sonucu programa kabul edilen adayların listesi Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfamızda ilan edilecektir.