Ders Programı

BİRİNCİ YIL (FRESHMAN YEAR)
Güz Dönemi (1. Yarıyıl) Kredi ECTS Grup Bahar Dönemi (2. Yarıyıl) Kredi ECTS Grup
POLS 1201 Siyaset Bilimine Giriş 3 6 SS POLS 1502 Hukukun İlkeleri 3 6 S
ITEC 1001 Bilgisayar Okuryazarlığı 0 1 S BUSI 1302 Yönetim İlkeleri 3 6 SS
TURK 1201 Türkçe I 2 2 H TURK 1202 Türkçe II 2 2 H
ECON 1001 Mikroekonomiye Giriş 3 7 SS HUSS 2102 Sosyolojiye Giriş 3 5 H
HUSS 1101 Uygarlık Tarihi I 3 5 H ECON 1002 Makroekonomiye Giriş 3 7 SS
ENGL 1101 Akademik İngilizce 1 3 4 L ENGL 1102 Akademik İngilizce 2 3 4 L
MATH 1301 Matematik I 3 5 S
Dönem Kredileri 17 30 Dönem Kredileri 17 30
İKİNCİ YIL (SOPHOMORE YEAR)
Güz Dönemi (3. Yarıyıl) Kredi ECTS Grup Bahar Dönemi (4.yarıyıl) Kredi ECTS Grup
IREL 2605 Diplomasi Tarihi I 3 6 D1 IREL 2606 Diplomasi Tarihi II 3 6 D1
MATH 2207 Ekonomi ve İdari Bilimler İçin İstatistik I 3 6 S POLS 2222 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 6 D1
IREL 2401 Uluslararası Politikaya Giriş 3 6 D1 POLS 2204 Karşılaştırmalı Siyasete Giriş 3 6 D1
ENGL 2101 İleri Akademik İngilizce 1B 3 5 L ENGL 2102 İleri Akademik İngilizce 2B 3 5 L
HIST 1101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 2 H HIST 1102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 2 H
POLS 2245 Siyasi Düşünceler Tarihi 3 5 H POLS-GE-I Genel Seçmeli Ders-I 3 5 F
Dönem Kredileri 17 30 Dönem Kredileri 17 30
ÜÇÜNCÜ YIL (JUNIOR YEAR)
Güz Dönemi (5. Yarıyıl) Kredi ECTS Grup Bahar Dönemi (6. Yarıyıl) Kredi ECTS Grup
ECON 3401 Kamu Maliyesi 3 6 D1 POLS 3548 Türk Anayasa Hukuku 3 6 D1
POLS 3237 Siyasi Partiler ve Çıkar Grupları 3 6 D1 POLS 3256 Siyasi Ekonomi 3 6 D1
POLS 3205 Siyaset Kuramı I 3 6 D1 POLS 3206 Siyaset Kuramı II 3 6 D1
POLS 3248 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 3 6 D1 IREL 3001 Veri Analizine Giriş 3 2 D1
HUSS 1002 Etik 1 1 H POLS-AE-I Alan Seçmeli Dersi-I 3 5 D2
POLS-GE-II Genel Seçmeli Ders-II 3 5 F POLS-GE-III Genel Seçmeli Ders-III 3 5 F
Dönem Kredileri 16 30 Dönem Kredileri 18 30
DÖRDÜNCÜ YIL (SENIOR YEAR)
Güz Dönemi (7. Yarıyıl) Kredi ECTS Grup Bahar Dönemi (8. Yarıyıl) Kredi ECTS Grup
POLS 4601 Türk Siyasi Hayatı 3 6 D1 POLS 4246 Kamu Siyasası 3 6 D1
POLS 4261 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset 3 5 D1 IREL 4446 Uluslararası Siyasette Orta Doğu 3 5 D1
POLS 4801 Siyaset Bilimi Üzerine Yönlendirilmiş Okumalar 3 3 D1 POLS-AE-IV Alan Seçmeli Dersi-IV 3 5 D2
POLS-AE-II Alan Seçmeli Dersi-II 3 5 D2 POLS-AE-V Alan Seçmeli Dersi-V 3 5 D2
POLS-AE-III Alan Seçmeli Dersi-III 3 5 D2 POLS-GE-V Genel Seçmeli Ders-V 3 5 F
POLS-GE-IV Genel Seçmeli Ders-IV 3 5 F POLS-GE-VI Genel Seçmeli Ders-VI 3 5 F
Dönem Kredileri 18 29 Dönem Kredileri 18 31
TOPLAM KREDİ= 138 (240 ECTS)
Alan Seçmeli Dersleri
POLS 2203 Siyasi Değişim ve Modernleşme 5
POLS 2207 Siyaset İdeolojileri 5
POLS 2633 Amerikan Siyaseti 5
POLS 3209 Araştırma Teknikleri ve Yazım Yöntemleri 5
POLS 3212 Siyaset Sosyolojisi 5
POLS 3221 Sosyal Hareketler 5
POLS 3222 Siyasal Kurumlar ve Kültür 5
POLS 3277 İnternet ve Siyaset 5
POLS 4229 Yerel Yönetimler 5
POLS 4232 İnsan Hakları 5
POLS 4235 Ulusal Güvenlik 5
POLS 4236 Sivil Asker İlişkileri 5
POLS 4241 Devlet Kuramı 5
POLS 4248 Siyaset Bilimi Semineri 5
POLS 4643 Türk Siyasi Düşüncesi 5
POLS 4901 Siyaset Bilimi Projesi 5
IREL 2437 Jeopolitik ve Jeostratejinin Dinamikleri 5
IREL 2438 Uluslararası Siyasi Ekonomi 5
IREL 2461 Avrupa Birliği Politikaları 5
IREL 2463 Kadınlar, Toplumsal Cinsiyet ve Dünya Siyaseti 5
IREL 3239 Terörizm Politikaları 5
IREL 3403 Uluslararası İlişkiler Kuramı 5
IREL 3408 Uluslararası Örgütler 5
IREL 3416 Güvenlik Çalışmaları 5
IREL 3427 Uluslararası İlişkilerde Etnik Çatışma 5
IREL 3438 Amerikan Dış Politikası 5
IREL 3441 Balkanlar Siyaseti 5
IREL 3442 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 5
IREL 3444 Uluslararası Güncel Konular 5
IREL 3461 Bilgi Çağında Siber Tehditler ve Güvenlik 5
IREL 3471 Küreselleşme ve Küresel Politika 5
IREL 3501 Uluslararası Hukuk I 5
IREL 3502 Uluslararası Hukuk II 5
IREL 3651 Osmanlı Diplomatik Tarihi 5
IREL 4402 Türk Dış Politikası 5
IREL 4431 Dünya Siyasetinde Orta Asya ve Kafkasya 5
IREL 4433 Savaş ve Barış Çalışmaları 5
IREL 4434 Diplomasi ve Dış Politika Yönetimi 5
IREL 4437 Uluslararası Ekoloji ve Çevre Politikaları 5
IREL 4438 Türk-Amerikan İlişkileri 5
IREL 4439 Rus Dış Politikası 5
IREL 4442 Çatışma Çözümü ve Yönetimi 5
IREL 4451 Dış Politika Analizi 5
IREL 4446 Uluslararası Siyasette Orta Doğu 5

İlgili Dosyalar