Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Işık Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Programı, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün bir parçası olarak 2007'de kuruldu. Siyaset Bilimi güç, otorite, meşruiyet gibi temel kavramları; eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasi gibi fikirleri ve devlet, hükümet ve siyasal partiler gibi kurumları inceler. Işık Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi programında dersler beş temel alanda yoğunlaşmaktadır. Bunlar karşılaştırmalı siyaset, siyaset kuramı, Türk siyasi hayatı, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkilerdir. İlk iki yıl Uluslararası İlişkiler Programı ile ortak programdaki dersleri alan öğrenciler üçüncü yıldan itibaren zorunlu derslerin yanısıra toplumsal cinsiyet, insan hakları, siyaset sosyolojisi gibi dersleri alarak uzmanlaşabilmektedir. Işık Üniversitesi'nin diğer bölümlerinde olduğu gibi Siyaset Bilimi programında da bölüm dersleri toplam derslerin yarısından daha azdır. Böylelikle öğrencilerin disiplinlerarası bir bilgi birikimi edinmesi amaçlanmaktadır.

Program öğrencileri ayrıca birçok Avrupa üniversitesi ile imzalanmış ikili değişim anlaşmaları sayesinde eğitimlerinin bir dönemini bu üniversitelerde geçirme olanağına sahiptir. Programın eğitim kadrosu saygın üniversitelerde doktorasını tamamlamış ve doktora sonrası çalışmalar yapmış öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Ayrıca yine Avrupa üniversiteleri ile yapılmış olan anlaşmalar sayesinde konuk akademisyenler de eğitime katkıda bulunmaktadır. İktisat, İşletme ve Psikoloji programları ile Çift Anadal Programı bulunmaktadır. Bu programın mezunları için kamu ve özel sektör yanında sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları ve uluslararası örgütlerde kariyer yapma olanağı vardır.

Siyaset Bilimi lisans programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

İlgili Dosyalar