2018-19 Yaz Öğretimi

2018-19 Yaz Öğretimi

F.M.V. IŞIK ÜNİVERSİTESİ

YAZ ÖĞRETİMİ

http://www.isikun.edu.tr/i/content/208_1_Yaz_Ogretimi_Yonetmeligi.pdf

Yaz öğretimi, "Işık Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" kapsamında, güz ve bahar dönemleri dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan ve zorunlu olmayan bir eğitim-öğretim programıdır.

ÖĞRETİM SÜRESİ

Yaz öğretiminin süresi en az yedi haftadır.

 EĞİTİM-ÖĞRETİM

YAZ ÖĞRETİMİNDE DERS ALMA VE DEVAM KOŞULLARI

Yaz öğretiminde açılan derslerde devam, sınav ve değerlendirmeler konusunda "Işık Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

Öğrenciler, daha önce aldıkları derste devam şartını sağlamış olsalar dahi, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar.

Devam şartını sağlamayan öğrenci, dönem sonu sınavına giremez. Yaz öğretiminde alınabilecek dersler ve derslere kayıt konusunda normal dönem kuralları uygulanır.

Çift Anadal ve Yandal Programlarını izleyen öğrenciler de dahil olmak üzere, öğrenciler yaz öğretiminde en fazla 3 ders alabilir.

Öğrencilerin yaz öğretiminde ders almalarında zorunlu ders tekrarı hükümleri uygulanmaz. Yaz öğretiminde geçen süre, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Yaz öğretiminde alınan dersler, transkriptte yaz öğretimi adı altında yer alır ve ortalama hesaplamaları normal dönemlerdeki gibi yapılır.

Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15. , 16. 25. ve 31. Maddelerine ve Diğer Hususlara İlişkin Senato Uygulama Esasları 

2018-2019 YAZ ÖĞRETİMİ PROGRAMI 

  •           12 HAZİRAN 2019 – MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN SON GÜN
  •           13-14 HAZİRAN 2019- YAZ ÖĞRETİMİ KAYITLARI
  •           17 HAZİRAN 2019- YAZ ÖĞRETİMİ DERSLERİN BAŞLAMASI
  •           2 AĞUSTOS 2019 – YAZ ÖĞRETİMİ DERSLERİNİN SONA ERMESİ
  •           5-7 AĞUSTOS 2019- YAZ ÖĞRETİMİ FİNAL SINAVLARI

 YAZ ÖĞRETİMİ ÖDEME BİLGİLERİ DUYURUSU

http://www.isikun.edu.tr/i/content/515_1_2018-2019-Akademik-Yili-Yaz-Okulu-Duyurusu_R1.pdf

 YAZ ÖĞRETİMİ DERS PROGRAMI

http://www.isikun.edu.tr/web/374-14453-1-1/isik_universitesi/hakkinda/yonetim__idari_birimler__ogrenci_isleri_daire_baskanligi__duyurular/2018-2019_egitim_-_ogretim_yili_yaz_ogretimi_haftalik_ders_programlari


İlgili Dosyalar