Üniversite
Burs Yönergesi
Kapat

Burs Yönergesi

Geri

IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ
BURS YÖNERGESİ

 

MADDE 1. Amaç ve Kapsam: Bu yönerge Işık Üniversitesi'nin öğrencilerine sunduğu burs ve indirimlerin çeşit, uygulama koşul ve işlemlerini tanımlar ve İngilizce Hazırlık Programı, lisans ve lisansüstü düzeyinde okumakta olan öğrencilere sağlanacak burs ve indirimler ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

LİSANS BURS VE İNDİRİMLERİ

MADDE 2. Lisans Düzeyinde Üniversiteye Girişte Sağlanan Burs ve İndirimler:

2.1: Onur Bursları:

a) Yüksek Onur Bursu: Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sıralamasında ilk 10 000'e girip Işık Üniversitesi'ne yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur. Bu öğrencilerden öğrenimleri süresince öğretim ücreti alınmaz, Işık Üniversitesi yurtlarında ücretsiz kalırlar ve yaşam giderleri için kendilerine belirlenen bir miktarda parasal destek verilir.

b) Onur Bursu: Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sıralamasında ilk 10 001 - 20 000 içine girip Işık Üniversitesi'ne yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur. Bu öğrencilerden öğrenimleri süresince öğretim ücreti alınmaz ve Işık Üniversitesi yurtlarında ücretsiz kalırlar.

2.2: Giriş Burs ve İndirimleri1:

a) Tam Burs (%100 Burs): Işık Üniversitesi'ne LYS sınavı sıralamasına göre "Tam Burs" ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile "Tam Burslu" olarak alınan ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz.

b) %75 Burs: Işık Üniversitesi'ne LYS sıralamasına göre %75 Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile %75 burslu olarak alınan ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 75' i alınmaz.

c) %50 Burs: Işık Üniversitesi'ne LYS sıralamasına göre %50 Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile %50 burslu olarak alınan ve kayıt yaptırtan öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50' si alınmaz.

d) %25 Burs: Işık Üniversitesi'ne LYS sıralamasına göre %25 Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile %25 burslu olarak alınan ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25' i alınmaz.

e) Şile LYS Bursu: Bu burs Şile ilçesindeki liselerden mezun olan ve Işık Üniversitesi'ni tercihlerinde ilk üç sırada yazarak Üniversite'ye ücretli yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerin öğrenim ücretinin %50'si alınmaz

f) Genel Liseler Tercih İndirimi: Işık Üniversitesi'ni tercihlerinde ilk üç sırada yazarak üniversiteye ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25' i alınmaz.

g) FMV Işık Liseleri Tercih İndirimi: FMV Işık Liseleri mezunlarından Işık Üniversitesi'ni ilk beş tercihleri arasında yazarak üniversiteye ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz.

h) Şişli Terakki Lisesi Tercih İndirimi:Şişli Terakki Lisesi mezunlarından Işık Üniversitesini ilk üç tercihleri arasında yazarak üniversiteye ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz.

ı) Darüşşafaka Lisesi Tercih İndirimi: Darüşşafaka Lisesi mezunlarından Işık Üniversitesi'ni ilk üç tercihleri arasında yazarak üniversiteye ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz.

i) Güzel Sanatlar Liseleri İndirimi: Güzel Sanatlar Liseleri'ni bitirerek  Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25'i alınmaz.

j) FMV Işık Liseleri İndirimi: FMV Işık Liseleri'nden  mezun olup Işık Üniversitesi'ne ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25'i alınmaz

k)Şişli Terakki Lisesi Güzel Sanatlar İndirimi: Şişli Terakki Lisesinden mezun olarak Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine özel yetenek sınavı ile giren ve ücretli olarak yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25'i alınmaz.

l) Darüşşafaka Lisesi Güzel Sanatlar İndirimi: Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olarak Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne özel yetenek sınavı ile giren ve ücretli olarak yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25'i alınmaz.

m) Uluslararası Bakalorya İndirimi: Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) programından diploma alan ve Işık Üniversitesi'nin lisans programlarına ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz.

n) Spor İndirimi: Işık Üniversitesi'nin lisans programlarına ücretli olarak yerleşerek kayıt yaptıran ve herhangi bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan ve lisansı halen devam eden öğrenciye verilen indirim olup, milli olduğu dal ile ilgili Işık Üniversitesi'nin okul takımında yer alması veya alanında Işık Üniversitesi'nin spor faaliyetlerinde haftada 4 (dört) saat çalışması koşulu ile öğretim ücretinin %50'si alınmaz.

Işık Üniversitesi'nin lisans programlarına ücretli olarak yerleşerek kayıt yaptıran ve birinci lig kulüplerinde lisanslı olarak spor yapan öğrenciden, aynı dalda okul takımında yer alması veya alanında Işık Üniversitesi'nin spor faaliyetlerinde haftada 4 (dört) saat çalışması koşulu ile öğretim ücretinin %25'i alınmaz.

o) Kardeş İndirimi: İngilizce Hazırlık Programı dahil olmak üzere lisans ve yüksek lisans programlarında ücretli olarak okuyan kardeş öğrencilerin Işık Üniversitesi'ne aynı anda kayıtlı olmaları ve başvurmaları halinde verilen indirim olup, her birinin öğretim ücretinin % 25'i alınmaz. Bu indirimden yalnızca anne veya babası aynı kişi olanlar ve yasal olarak evlat  edinilmiş olanlar yararlanır.

ö) Mütevelli Heyeti'nce Sağlanacak İndirimler: Mütevelli Heyeti, Rektör'ün önerisiyle veya gerekli gördüğü hallerde, yukarıdaki düzenlemelere bağlı kalmaksızın, öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız indirim yapabilir, burs verebilir.

MADDE 3. Lisans Düzeyinde Öğretim Sırasında Sağlanan Burslar:

a) Başarı Bursu: İngilizce Hazırlık Programı'nı izleyen her yarıyıl sonunda, o yarıyıl için bağlı oldukları öğretim programında normal ders yükü kadar ders alan ve yarıyıl sonu notlarında "F" olmayan, ücretli ve kısmi burslu öğrenciler arasında birinci, ikinci ve üçüncü olan ve yarıyıl ortalaması 3.25 (üç nokta yirmi beş) ve üstünde olan öğrencilere verilen burstur. Yaz dönemi bu değerlendirmeye katılmaz.

Sıralama

Burs Oranı

Birinci

%100 (Burs aldığı yarıyılı izleyen yarıyılda, yarıyıl ücreti ödemez.)

İkinci

%75 (Burs aldığı yarıyılı izleyen yarıyılda, yarıyıl ücretinin %75'ini ödemez.)

Üçüncü

%50 (Burs aldığı yarıyılı izleyen yarıyılda, yarıyıl ücretinin %50'sini ödemez.)

ÇAP öğrencileri için sadece anadal ortalaması ve anadal ders yükü dikkate alınır.

b) Çalışma Bursu: Öğrencinin başvurusu halinde kendisine Işık Üniversitesi'nin birimlerinde çalışması karşılığı sağlanan burstur. Bu bursun verilmesinde öğrencinin ihtiyacı ve başarısı dikkate alınarak, başvuru formunda belirtilen hususların değerlendirilmesine göre yapılan sıralama esas alınır. Bu bursu alan öğrencilere saat başı ücret ile Üniversite'nin ihtiyacı olduğu birimlerde çalışma olanağı sağlanır. Bu bursun süresi 9 aydır. Burs Komisyonu birimlerin gereksinimlerine göre geçici süre ile çalışma bursu tahsis edebilir.

Işık Üniversitesi öğrencilerinin izleyen akademik yılda çalışma bursu alabilmeleri için "son burs başvurma tarihi" o yıl için Akademik Takvimde yer alan mezuniyet töreninin yapıldığı günden bir gün önceki iş gününü sonudur. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Öğrenci, WEB sayfasında yer alan online başvuru formunu eksiksiz olarak doldurur. Burs Komisyonu tarafından kurulan İnceleme Alt Komisyonu başvuruları değerlendirir. Komisyon, bu ön değerlendirmeyi geçen öğrencilerden gerekli belgeleri ister ve gereğinde mülakata çağırır. Öğrenci istenen belgeleri zamanında teslim eder. Burs Komisyonu, çalışmaların sonunda bir öneri listesi hazırlayarak Ağustos ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunar.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden hazırlık sınıfını okumadan doğrudan lisans programlarına başlamaya hak kazanan öğrencilerden çalışma bursu almak isteyenler başvuru formunu doldurarak ekleri ile birlikte en geç lisans programları ders kayıtlarının son gününe kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvururlar. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Burs Komisyonu bu başvuruları inceleyerek bir öneri listesi hazırlar ve 15 gün içinde Rektörlüğe sunar.

Akademik Birimlerde çalışma burslu olarak görev yapacak öğrenciler ilgili birim tarafından ismen belirlenirler ve öğrencilerin isimleri birim tarafından o yıl için Akademik Takvimde yer alan mezuniyet töreninin yapıldığı günden bir gün önceki iş günün akşamına kadar ilgili dekanlığa bildirilir. Bu isimler Dekanlık tarafından Rektörlük kanalı ile Burs Komisyonu'na iletilir. Akademik birimlerde çalışacak olan öğrenciler de yalnızca ilgili formu doldurarak yine Akademik Takvimde yer alan mezuniyet töreninin yapıldığı günden bir gün önceki iş gününe kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim ederler.

LİSANSÜSTÜ BURS VE İNDİRİMLERİ

MADDE 4: Lisansüstü Düzeyde Öğretim Ücreti Bursu: Işık Üniversitesi lisansüstü programına kabul sırasında öğrenciler arasından seçilen başarılı öğrencilere verilen burstur. Bu burs Işık Üniversitesi lisansüstü öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını (%75, %50, %25) içerir.

Burslar Enstitü Yönetim Kurullarının önerisi, Üniversite  Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti onay ile belirlenir.

MADDE 5: Lisansüstü Düzeyde Işık Lisesi ve Işık Üniversitesi İndirimi : Işık Lisesi mezunları ile Işık Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü mezunlarına, (uzaktan eğitim programları hariç) öğretim ücretlerinden % 25 oranında indirim yapılır.

MADDE 6. Lisansüstü Düzeyde Kardeş İndirimi: İngilizce Hazırlık Programı dahil olmak üzere lisans ve yüksek lisans programlarında ücretli olarak okuyan kardeş öğrencilerin üniversiteye aynı anda kayıtlı olmaları ve başvurmaları halinde her birinin öğretim ücretinin % 25'i alınmaz. Bu indirimden yalnızca anne veya babası aynı kişi olanlar ve yasal olarak evlat  edinilmiş olanlar yararlanır.

MADDE 7. Burs Süreleri: Madde 4, 5 ve 6 da verilen burs ve indirimlerin süresi  yüksek lisans programları için 5 öğretim yarıyılı, doktora programları için 10 öğretim yarıyılıdır. Bilimsel hazırlık programına alınan öğrenciler için bursun süresi, bilimsel hazırlık programında geçirdikleri süre kadar arttırılır. Bursun devamı için (bilimsel hazırlık derslerinin de dahil edildiği) GNO'nun 3.00 veya üzerinde olması gerekir; bir yarıyıl için GNO'nun 2.50'ye kadar düşmesine izin verilir. Bir yarıyıl sonra öğrencinin GNO'su hala 3.00'in altında ise, bursu kesilir. Bursu kesilen öğrencinin izleyen dönemlerde GNO'sunu 3.00'a çıkarması durumunda bursu yeniden verilmeye başlanır. Tez aşamasındaki bir öğrencinin bursu, tez danışmanı ve anabilim dalı başkanının görüşleri alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla,
başarılı olması nedeniyle uzatılabilir veya başarısız olması nedeniyle kesilebilir. Bir yarıyıl kayıt yaptırmayan lisansüstü öğrencisinin bursu kayıtsız olduğu dönemin sonunda kesilir.

MADDE 8. TERCİH EDİLECEK BURS VE İNDİRİMLER

Bu yönerge çerçevesinde öğretim ücreti konusunda birden fazla maddeye göre burs ve indirim almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca kapsam olarak en yüksek olanından yararlanır. Çalışma bursları bu kapsamın dışındadır.

MADDE 9. DİSİPLİN CEZASI NEDENİYLE BURS VE İNDİRİMLERİN KESİLMESİ

Burs alan bir öğrencinin disiplin suçu işleyerek bir yarıyıla kadar okuldan uzaklaştırma cezası alması halinde toplam burs süresinden bir yarıyıl düşülür. Öğrencinin iki yarıyıl uzaklaştırma alması halinde toplam burs süresinden iki yarıyıl düşülür. Öğrencinin ikinci bir kez daha okuldan uzaklaştırma cezası alması veya yüz kızartıcı suçlar nedeni ile adli yargılama sonucunda hapis cezasına çarptırılması halinde, bursu tekrar bağlanmamak üzere kesilir.

MADDE 10. GEÇİCİ İNDİRİMLER

Işık  Üniversitesi promosyon / teşvik amaçlı olarak belirli dönemler için geçerli indirimleri ve koşullarını web sayfası, ÖSYS kitapçığı veya diğer araçlarla ilan edebilir.

MADDE 11. YÜRÜRLÜK

Bu Yönerge ……………..tarih ve ……………. sayılı Senato Toplantısında değiştirilerek karara bağlanmış ve …………….. tarih ve ………….. sayılı Mütevelli Heyeti toplantısında onaylanmış olup …………………..tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 12. YÜRÜTME

Bu Yönergeyi Işık Üniversitesi Rektör'ü yürütür.

EK MADDE :

 

1 Bu bursları/indirimleri alan öğrencilerden Hazırlık Programını 2 (iki) yılda başarı ile bitiremeyenlerin bursları/indirimleri kesilir. Bu şekilde bursları/indirimleri kesilenlerin hazırlık programını başarı ile tamamlayarak lisans öğrenimlerine başlamaları durumunda bursları/indirimleri tekrar bağlanır. Verilen burs/indirim, İngilizce Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam olarak 7 (yedi) yılı geçemez. (Hazırlık programında 1+1 yıl (toplam 2), Lisans eğitimi için 4+1 (toplam beş) yıl ve genel not ortalamasına bakılmaksızın kesintisiz devam eder. ÇAP öğrencileri için bu süre lisans öğretimi için 5+1 (toplam altı) yıldır.

6111 sayılı yasa ile Üniversite'ye dönen öğrenciler burs olanaklarından yararlanamazlar.

Öğretim süresinden sayılmayan izinli olma durumları bu maksimum süreden sayılmaz. Burslu/indirimli öğrencilerden, burs/indirimleri oranında yaz öğretimi ücreti alınmaz.