Üniversite
Burs Yönergesi
Kapat

Burs Yönergesi

Geri

IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ

MADDE 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu yönerge Işık Üniversitesi'nin öğrencilerine sunduğu burs ve indirimlerin çeşit, uygulama koşul ve işlemlerini tanımlar ve İngilizce Hazırlık Programı, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde okumakta olan öğrencilere sağlanacak burs ve indirimler ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

MADDE 2. ÖN LİSANS BURS VE İNDİRİMLERİ

1) Tam Burs (%100):  Merkezi Yerleştirme Sonucu'na göre Tam Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz.

2)%75 Burs:  Merkezi Yerleştirme Sonucu'na göre  %75 Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin %75'i alınmaz.

3) %50 Burs: Merkezi Yerleştirme Sonucu'na göre  %50 Burs ile yerleşerek  kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin %50'si alınmaz.

4) %25 Burs: Merkezi Yerleştirme Sonucu'na göre  %25 Burs ile yerleşerek  kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin %25'i alınmaz.

5)Tercih İndirimi: Işık Üniversitesi'ni tercihlerinde ilk üç sırada yazarak ücretli yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25' i alınmaz.
MADDE 3. LİSANS BURS VE İNDİRİMLERİ
3.1: Onur Bursları:

a)Yüksek Onur Bursu: Merkezi Yerleştirme Sonucu'na göre sıralamada ilk 10 000'e girip Işık Üniversitesi'ne yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur. Bu öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz. Üniversiteye kayıtlı olmaları ve GNO'larının (Genel Not Ortalamaları) 2.00'nin (iki) üzerinde olması koşulu ile 9 ay süre ile Işık Üniversitesi yurtlarında ücretsiz kalırlar ve bu süre içinde yaşam giderleri için kendilerine üniversite tarafından belirlenen bir miktarda parasal destek verilir.

b)Onur Bursu: Merkezi Yerleştirme Sonucu'na göre sıralamada 10 001 - 20 000 içine girip Işık Üniversitesi'ne yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur. Bu öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz. Üniversiteye kayıtlı olmaları ve GNO'larının (Genel Not Ortalamaları) 2.00'nin (iki) üzerinde olması koşulu ile 9 ay süre ile Işık Üniversitesi yurtlarında ücretsiz kalırlar.

 3.2: Üniversiteye Girişte Sağlanan Burs ve İndirimler:

a)Tam Burs (%100 Burs): Işık Üniversitesi'ne Merkezi Yerleştirme Sonucu sıralamasına göre Tam Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile Tam Burslu olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz.

b)%75 Burs:  Işık Üniversitesi'ne Merkezi Yerleştirme Sonucu sıralamasına göre %75 Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile %75 burslu olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 75' i alınmaz.

c)%50 Burs: Işık Üniversitesi'ne Merkezi Yerleştirme Sonucu sıralamasına göre %50 Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile %50 burslu olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50' si alınmaz.

d) %25 Burs: Işık Üniversitesi'ne Merkezi Yerleştirme Sonucu sıralamasına göre %25 Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile %25 Burslu olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25' i alınmaz.

e)Şile İndirimi: Bu indirim Şile ilçesindeki liselerden mezun olan ve Işık Üniversitesi'ni tercihlerinde ilk üç sırada yazarak üniversiteye ücretli yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerin öğretim ücretinin %50'si alınmaz.

f)Tercih İndirimi: Işık Üniversitesi'ni tercihlerinde ilk üç sırada yazarak üniversiteye ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25' i alınmaz.

g)FMV Işık Liseleri Tercih İndirimi: FMV Işık Liseleri mezunlarından Işık Üniversitesi'ni ilk beş tercihleri arasında yazarak üniversiteye ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz.

h)Darüşşafaka Lisesi ve Şişli Terakki Lisesi Tercih İndirimi: Darüşşafaka Lisesi  ve Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olan, Işık Üniversitesi'ni ilk üç tercihleri arasında yazarak üniversiteye ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz.

i)FMV Işık Liseleri İndirimi: FMV Işık Liseleri'nden mezun olarak  Işık Üniversitesi'ne ücretli yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25'i alınmaz.

j)Güzel Sanatlar İndirimi: Güzel Sanatlar, Darüşşafaka ve Şişli Terakki Liselerini bitirerek Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne özel yetenek sınavı ile ücretli olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25'i alınmaz.

k)Uluslararası Bakalorya İndirimi: Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) programından diploma alan ve Işık Üniversitesi'nin lisans programlarına ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz.

l)Spor Bursu: Işık Üniversitesi'nin lisans programlarına ücretli olarak yerleşerek kayıt yaptıran ve herhangi bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan ve lisansı halen devam eden öğrencilere verilen indirim olup, milli oldukları dal ile ilgili Işık Üniversitesi'nin okul takımında yer almaları veya alanlarında Işık Üniversitesi'nin spor faaliyetlerinde haftada 4 (dört) saat çalışmaları koşulu ile bu öğrencilerden öğretim ücretlerinin %50'si alınmaz.

Işık Üniversitesi'nin lisans programlarına ücretli olarak yerleşerek kayıt yaptıran ve birinci lig kulüplerinde lisanslı olarak spor yapan öğrencilerden, aynı dalda okul takımında yer almaları veya alanlarında Işık Üniversitesi'nin spor faaliyetlerinde haftada 4 (dört) saat çalışmaları koşulu ile bu öğrencilerden öğretim ücretlerinin %25'i alınmaz.

3.3: Öğretim Sırasında Sağlanan Burslar:

a)Başarı Bursu: Işık Üniversitesi Lisans programlarında her yarıyıl sonunda aşağıdaki koşulların tümünü sağlayan başarılı öğrencilere verilen burstur. Bu burs:

  • O yarıyıl için bağlı oldukları öğretim programında normal ders yükü kadar ders alan,
  • O yarıyıl sonu notlarında F notu olmayan,
  • O yarıyıl ortalaması (SPA) 3.25 (üç nokta yirmi beş) ve üstünde olan,
  • Ücretli ve kısmi burslu öğrenciler arasında birinci, ikinci ve üçüncü olan

 öğrencilere verilir.

Sıralama

Burs Oranı

Birinci

% 100  (Burs aldığı yarıyılı izleyen yarıyılda, yarıyıl ücreti ödemez.)

İkinci

%75     (Burs aldığı yarıyılı izleyen yarıyılda, yarıyıl ücretinin %75'ini ödemez.)

Üçüncü

%50     (Burs aldığı yarıyılı izleyen yarıyılda, yarıyıl ücretinin %50'sini ödemez.)

 

Bir programda öğrencilerin (SPA) larının eşit olması durumunda

  • Yukarıdaki sıralama (SPA) ları eşit olan öğrencilerin program genel not ortalamasına (GPA) sına göre yapılır.
  • Program genel not ortalamaların da (GPA) eşit olması durumunda öğrencinin o yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredi sayısına bakılarak fazla olana öncelik verilir.

 Yaz öğretimi dönemi bu değerlendirmeye katılmaz ve Yaz Okulu'nda başarı bursu verilmez.

 ÇAP öğrencileri için yalnızca anadal ortalaması ve anadal ders yükü dikkate alınır.

 b)Çalışma Bursu: Öğrencinin başvurusu halinde kendisine Işık Üniversitesi'nin birimlerinde çalışması karşılığı sağlanan burstur. Bu bursun verilmesinde öğrencinin ihtiyacı ve başarısı dikkate alınarak, başvuru formunda belirtilen hususların değerlendirilmesine göre yapılan sıralama esas alınır. Bu bursu alan öğrencilere saat başı ücret ile Üniversite'nin ihtiyacı olduğu birimlerde çalışma olanağı sağlanır. Bu bursun süresi 9 aydır. Burs Komisyonu birimlerin gereksinimlerine göre geçici süre ile çalışma bursu tahsis edebilir.

Işık Üniversitesi öğrencilerinin izleyen akademik yılda çalışma bursu alabilmeleri için son burs başvurma tarihi o yıl için Akademik Takvim' de yer alan mezuniyet töreninin yapıldığı günden bir gün önceki iş gününün sonudur. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Öğrenci, WEB sayfasında yer alan online başvuru formunu eksiksiz olarak doldurur. Burs Komisyonu tarafından kurulan İnceleme Alt Komisyonu başvuruları değerlendirir. Komisyon, bu ön değerlendirmeyi geçen öğrencilerden gerekli belgeleri ister ve gereğinde mülakata çağırır. Öğrenci istenen belgeleri zamanında teslim eder. Burs Komisyonu, çalışmaların sonunda bir öneri listesi hazırlayarak Ağustos ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunar.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden hazırlık sınıfını okumadan doğrudan lisans programlarına başlamaya hak kazanan öğrencilerden çalışma bursu almak isteyenler başvuru formunu doldurarak ekleri ile birlikte en geç lisans programları ders kayıtlarının son gününe kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvururlar. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Burs Komisyonu bu başvuruları inceleyerek bir öneri listesi hazırlar ve 15 gün içinde Rektörlüğe sunar.

Akademik Birimlerde çalışma burslu olarak görev yapacak öğrenciler ilgili birim tarafından ismen belirlenirler ve öğrencilerin isimleri birim tarafından o yıl için Akademik Takvim'de yer alan mezuniyet töreninin yapıldığı günden bir gün önceki iş günün akşamına kadar ilgili dekanlığa bildirilir. Bu isimler Dekanlık tarafından Rektörlük kanalı ile Burs Komisyonu' na iletilir. Akademik birimlerde çalışacak olan öğrenciler de yalnızca ilgili formu doldurarak yine Akademik Takvimde yer alan mezuniyet töreninin yapıldığı günden bir gün önceki iş gününe kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim ederler.

MADDE 4. LİSANSÜSTÜ BURS VE İNDİRİMLERİ

4.1. Lisansüstü Düzeyde Öğretim Ücreti Bursu/İndirimi: Işık Üniversitesi lisansüstü programına kabul sırasında verilen burs/ indirimdir. Bu burs/indirim Işık Üniversitesi lisansüstü öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsar.

Burslar/İndirimler Enstitü Yönetim Kurullarının önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.

4.2. Lisansüstü Düzeyde Işık Lisesi ve Işık Üniversitesi İndirimi: Işık Lisesi mezunları ile Işık Üniversitesi lisans ve lisansüstü mezunlarına, (uzaktan eğitim programları hariç) öğretim ücretlerinden % 25 oranında indirim yapılır.

MADDE 5. ORTAK İLKELER

5.1. Kardeş İndirimi: İngilizce Hazırlık Programları dahil olmak üzere, ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında (uzaktan eğitim hariç) tam ücretli olarak okuyan kardeş öğrencilerin üniversiteye aynı anda kayıtlı olmaları ve başvurmaları halinde her birinin öğretim ücretinden %25 oranında indirim yapılır. Kardeşlerden burslu veya indirimli olan varsa bu indirim yalnızca ücretli okuyana uygulanır. Bu indirimden yalnızca anne veya babası aynı kişi olanlar ve yasal olarak evlat edinilmiş olanlar yararlanır.

5.2. Burs /İndirim Süreleri:

a) Ön Lisans Burs/İndirim Süreleri: Ön lisans burs ve indirimlerinin süresi 2 (iki) yıldır. Ön Lisans Programı'nı 2 (iki) yılda başarı ile bitiremeyenlerin bursları/indirimleri kesilir.

b) Lisans Burs/İndirim Süreleri:

      1) Zorunlu veya İsteğe Bağlı Hazırlık Programları: Hazırlık programlarında bursların/indirimlerin süresi 1+1 yıldır (toplam 2 yıl).  Hazırlık Programlarını 2 (iki) yılda başarı ile bitiremeyenlerin bursları/indirimleri kesilir. Bu öğrencilerin lisans öğrenimlerine başlamaları durumunda bursları/indirimleri tekrar bağlanır.

 Hazırlık programında 2 (iki) yıl sonunda başarılı olamayan ve şartlı lisans öğretimine başlayan öğrencinin 5 (4+1) yıl olan lisans bursu işlemeye başlar.

      2) Lisans Programları: Lisans programlarında bursların/indirimlerin süresi 4+1 yıldır (toplam 5 yıl).

Verilen burs/indirim, İngilizce Hazırlık Programları dahil olmak üzere toplam olarak 7 (yedi) yılı geçemez. (Hazırlık Programı'nda 1+1 yıl (toplam 2 yıl), Lisans eğitimi için 4+1 yıl (toplam beş yıl) ve genel not ortalamasına bakılmaksızın kesintisiz devam eder.)

ÇAP öğrencileri için bu süre lisans öğretimi için 5+1 (toplam altı) yıldır.

6111 ve 6353 sayılı yasalarla öğrenimine devam eden öğrenciler burs olanaklarından yararlanamazlar.

Öğretim süresinden sayılmadan izinli olma durumları bu maksimum süreden sayılmaz. Burslu/indirimli öğrencilerden, bursları/indirimleri oranında yaz öğretimi ücreti alınmaz.

c) Lisansüstü Burs/ İndirim Süreleri:

Lisansüstü burs ve indirimlerin süreleri aşağıda belirtilmiştir.

1) Tezsiz Yüksek Lisans Programları: Bursların/indirimlerin süresi 3 (üç) yarıyıldır.
2) Tezli Yüksek Lisans Programları: Bursların/indirimlerim süresi 4 (dört) yarıyıldır.
3) Doktora Programları: Bursların/indirimlerin süresi 8 (sekiz) yarıyıldır.

 Bilimsel hazırlık programına alınan öğrenciler için bursun/indirimin süresi, bilimsel hazırlık programında geçirdikleri süre kadar arttırılır. Bu süre iki yarıyılı geçemez.

Yüksek Lisans Programları'nda bursun/indirimin devamı için (bilimsel hazırlık derslerinin de dahil edildiği) GNO'nun 2.50 veya üzerinde olması gerekir; bir yarıyıl için GNO'nun 2.00'ye kadar düşmesine izin verilir. Bir yarıyıl sonra öğrencinin GNO'su hala 2.50'nin  altında ise, bursu/indirimi kesilir. Bursu/indirimi kesilen öğrencinin izleyen dönemlerde GNO'sunu 2.50'ye çıkarması durumunda bursu/indirimi yeniden verilmeye başlanır.

Doktora programlarında bursun/indirimin devamı için (bilimsel hazırlık derslerinin de dahil edildiği) GNO'nun 3.00 veya üzerinde olması gerekir; bir yarıyıl için GNO'nun 2.50'ye kadar düşmesine izin verilir. Bir yarıyıl sonra öğrencinin GNO'su hala 3.00'ın altında ise, bursu/indirimi kesilir. Bursu/indirimi kesilen öğrencinin izleyen dönemlerde GNO'sunu 3.00'a çıkarması durumunda bursu/indirimi yeniden verilmeye başlanır.

Doktora Programları'nda yeterlilik sınavından iki kez başarısız olanlar ile teze kayıtlı oldukları süre içinde art arda iki yarıyıl tez çalışmasından F notu alanların bursu/indirimi kesilir.

Lisansüstü düzeyde Işık Lisesi ve Işık Üniversitesi İndirimi not ortalaması kısıtlarından bağımsız olarak sadece öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programa tanınan indirim süresi ile sınırlıdır.

Lisansüstü Programlarda tez aşamasındaki bir öğrencinin bursu/indirimi, tez danışmanı ve anabilim dalı başkanı görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ve Rektör onayı ile başarılı olması nedeniyle uzatılabilir. Yarıyıl izni almadan bir yarıyıl kayıt yaptırmayan lisansüstü öğrencisinin bursu/indirimi kayıtsız olduğu dönemin sonunda kesilir.

MADDE 6. TERCİH EDİLECEK BURSLAR/ İNDİRİMLER
Bu yönerge çerçevesinde öğretim ücreti konusunda birden fazla maddeye göre  burs ve indirim almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca kapsam olarak en yüksek olanından yararlanır. Burslar/indirimler toplanamaz. Çalışma bursları bu kapsamın dışındadır.

MADDE 7. Mütevelli Heyeti'nce Sağlanacak İndirimler: Mütevelli Heyeti, Rektör'ün önerisiyle yukarıdaki düzenlemelere bağlı kalmaksızın, öğrencilere ve kurumlara karşılıklı veya karşılıksız indirim yapabilir, burs verebilir.

MADDE 8. DİSİPLİN CEZASI NEDENİYLE BURS VE İNDİRİMLERİN KESİLMESİ
Burs alan bir öğrencinin disiplin suçu işleyerek bir/iki yarıyıla kadar okuldan uzaklaştırma cezası alması halinde toplam burs süresinden bir/iki yarıyıl düşülür. Öğrencinin ikinci bir kez daha okuldan uzaklaştırma cezası alması halinde bursu /indirimi tekrar bağlanmamak üzere kesilir.

MADDE 9. GEÇİCİ İNDİRİMLER
Işık Üniversitesi promosyon / teşvik amaçlı olarak belirli dönemler için geçerli indirimleri ve koşullarını web sayfası, ÖSYS kitapçığı veya diğer araçlarla ilan edebilir.

MADDE 10. YÜRÜRLÜK
Bu Yönerge 01.04.2014 tarih ve   194 sayılı Senato Toplantısı' nda değiştirilerek
karara bağlanmış ve  17 Nisan 2014 tarih ve 07 sayılı Mütevelli Heyeti Toplantısı'nda
onaylanmış olup 17 Nisan 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 11. YÜRÜTME.
Bu Yönergeyi Işık Üniversitesi Rektör'ü yürütür.

GEÇİCİ MADDE: Madde 5.2.c Paragraf 6 da yer alan "Lisansüstü düzeyde Işık Lisesi ve Işık Üniversitesi İndirimi not ortalaması kısıtlarından bağımsız olarak sadece öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programa tanınan indirim süresi ile sınırlıdır" hükmü 2013-2014 yılı için de geçerlidir.