Kapat

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Geri

 Güneş Banu Kocatepe

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 216) 528 70 30
E-Posta:banu.kocatepeisikun.edu.tr
 Berrin Aydemir Ercan

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Kayıt Kabul Müdürü

Ofis No:AMF-13
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 / 70 31
E-Posta:berrin.ercanisikun.edu.tr
 Ebru Atakan

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kayıt Kabul Müdürü (Maslak)

Ofis No:Z-19
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 - 6030
E-Posta:ebru.atakanisikun.edu.tr
 Neslihan Saydam

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Belge ve Dokümantasyon Sorumlusu

Ofis No:AMF-13
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 / 70 32
E-Posta:belgeisikun.edu.tr
 Rengin Özlem Ak

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Burs Sorumlusu

Ofis No:AMF-13
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 / 70 36
E-Posta:ozlem.akisikun.edu.tr
 Esra Baykoca

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mühendislik Fakültesi Sorumlusu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Sorumlusu

Ofis No:AMF-13
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 / 70 35
E-Posta:esra.baykocaisikun.edu.tr
 Begüm Kurulay

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mühendislik Fakültesi Sorumlusu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Sorumlusu

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 216) 528 70 38
E-Posta:begum.kurulayisikun.edu.tr
 Sevtap Çelik

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Meslek Yüksekokulu Sorumlusu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sorumlusu

Ofis No:Z-19
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 - 6033
E-Posta:sevtap.celikisikun.edu.tr
 Fatih Kaya

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Uzman

Ofis No:AMF-13
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 / 70 33
E-Posta:fatih.kayaisikun.edu.tr
 Merve Akboy

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ders Programı ve Sınav Sorumlusu

Ofis No:AMF-13
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 / 70 34
E-Posta:merve.akboyisikun.edu.tr
 Eda İşleyen

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güzel Sanatlar Fakültesi Sorumlusu

Ofis No:Z-19
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 - 6032
E-Posta:eda.isleyenisikun.edu.tr
 Özlem Kaş

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Fen Edebiyat Fakültesi Sorumlusu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sorumlusu

Ofis No:AMF-13
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 / 70 35
E-Posta:ozlem.kasisikun.edu.tr
 Gülsen Ulusoy

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sorumlusu

Ofis No:Z-19
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 - 6031
E-Posta:gulsen.ulusoyisikun.edu.tr

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı;
Görevi; öncelikle Üniversitemizin kalite düzeyine yaraşır bir hizmet sunmaktır.

* Yeni öğrencilerin kayıtlarının yapılması, ders ve sınav programlarının hazırlanması, duyurulması, Akademik Takvim'de belirlenen tarihlerde derse yazılma ve dersten çekilme işlemlerinin takibi, final sınavlarının - dersliklerinin ve ara sınav dersliklerinin belirlenmesi ve ilan edilmesi, öğrenci kimliği düzenlenmesi, burs ile ilgili kararların takibi ve ilan edilmesi, günlük öğrenci işlemleri, öğrenci belgeleri (öğrenci belgesi, transkript  vb.) hazırlanması ve teslimi, mezuniyet ve mezuniyet sonrası büro işlemlerinin yürütülmesi vs. gibi öğrencilerimizin özlük hakları kapsamında öğrencilere ait tüm işlemleri   mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirir.

Üniversitenin bütün Akademik Birimleri ile bölüm ve programlarında görevleri ile ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan destek, gerektiğinde yönlendirme ve danışmanlık hizmeti verir. 

Öğrencilerin kampüsler içerisinde ve kampüsler dışında huzurlu ve başarılı bir öğrencilik geçirmeleri için yardımcı olur, gerektiğinde ilgilileri ile birlikte rehberlik hizmeti almalarını sağlar. 

Ailemize dahil olan öğrencilerimize öğretim yaşamlarında yol göstericiliği ile fahri ebeveyni olur. Öğrenci, öğrenci aileleri ve üniversitenin diğer birimleri arasında kendi alanında köprü görevi görür.
       
            Yukarıda belirtilen konular özet durum olmakla birlikte, Yükseköğretim sistemi son yıllarda ülkemizde büyük bir gelişim göstermiştir. Gelişimin evreleri üniversitelerin eğitim sürecinde değişimi de beraberinde getirdiğinden  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı değişen ve gelişen bu  oluşum sürecini yakından takip ederek  mevzuatlar çerçevesinde paydaşları ile eşgüdümlü çalışmalar yapar.

Başkanlığımız, Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim hayatı boyunca ilgili tüm işlemlerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirilmesinden sorumludur.

Her zaman insanı merkez alan Üniversite yönetim anlayışımıza paralel olarak, hizmetimizden yararlanacak olan öğrencilerimizi önemseyen bir yaklaşım içerisinde, kişisel kalitenin ve geleceğinin yapı taşlarının kurulduğu, insan yaşamının en önemli dönemi olmasının bilincinde olarak hizmet vermeyi benimsemiştir.

Başkanlığımız Öğrencilerimize doğru, hızlı ve modern hizmet sunarak kurumsal kalitenin yükselmesine katkıda bulunmak arzu ve gayreti içerindedir.

Akademik ve İdari Birimler ile uyum içinde çalışmayı sağlayıp, planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini, öğrencilere, adaylara, mezunlara, öğretim elemanlarına ve hizmet vermekte olduğumuz kurumlara, gelişen bilgi ve teknolojileri kullanıp, güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti sunarak,  öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanların memnuniyetini ön plana çıkaran birim olma çabasındayız.
                Öğrenci İşleri Daire Başkanı -    Güneş Banu Kocatepe    

Önemli Not; Öğrenci Bilgileri Gizliliği
Üniversitemiz ve yasal mevzuatlar politikaları  gereği, öğrencilerimize ait kişisel ve akademik bilgiler gizlidir. 
Bu bilgiler, ancak öğrencimizin izni olduğu takdirde üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılabilir. Uygulamaya öğrencinin ebeveynleri ve ilgili olmayan üniversite çalışanları da (Rektörlük Makam Onayı hariç) dahildir. 
Bu ilkeye, yalnızca yasanın gerektirdiği koşullarda ya da kaza, sağlık ve kişinin kendisine ya da başkasına zarar verme ihtimalinin bulunduğu acil durumlarda uyulmaz.
Öğrenciler, bireysel şifreleri ile Üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden akademik ve kişisel bilgilerine erişebilirler. Ebeveynler çocukları ile kurmuş oldukları şeffaf iletişim ile bu bilgileri doğrudan kendilerinden edinebilirler.