For English Calendar

Işık Üniversitesi Akademik Takvim
Lisans/Ön lisans Programı
Ağustos 2022
 • 05.08.2022 Cuma
  Güz yy Derslerinin Girilmesi için Son Gün
 • 08 ‐15.08.2022 Pazartesi‐Pazartesi
  2022 ‐2023 Eğitim‐Öğretim Yılı Güz yy Yatay geçiş Başvuru süreci
 • 12.08.2022 Cuma
  Bölümlere Gönderilen Coursop bilgi Formlarının ÖİDB İletilmesi Son Gün
 • 15.08.2022 Pazartesi
  Burs Komisyonu tarafından başarı bursu kazanan öğrencilerin Rektörlük Makamı'na bildirilmesi
 • 15.08.2022 Pazartesi
  2021-2022 Akademik Dönemi Mezun Olan Öğrencilerin Diploma Basımı
 • 19.08.2022 Cuma
  Yaz öğretimi derslerinin sona ermesi
 • 23.08.2022‐25.08.2022 Salı‐Perşembe
  Yaz öğretimi final sınavları
 • 23.08.2022 Salı
  Online sistemin saat 09.00'da not verme işlemine açılması
 • 26.08.2022 Cuma
  Online sistemin saat 17.00'da not verme işlemine kapatılması
 • 26.08.2022 Cuma
  Yaz okulu mazeret sınavları için son başvuru tarihi
 • 26.08.2022 Cuma
  Hazırlanan Ders Programının Kontrol İçin Bölümlere Gönderilmesi
 • 29.08.2022 Pazartesi
  2022 ‐2023 Eğitim‐Öğretim Yılı Güz YATAY GEÇİŞ SONUÇ İLANI
 • 30.08.2022 Pazartesi
  ZAFER BAYRAMI (Resmi Tatil)
 • 31.08.2022‐01.09.2022 Çarşamba-Perşembe
  Yaz okulu mazeret sınavları
Eylül 2022
 • 01‐02.09.2022 Perşembe‐ Cuma
  2022‐2023 Eğitim‐Öğretim Yılı Güz YATAY GEÇİŞ KAYIT DÖNEMİ
 • 09.09.2022 Cuma
  Bölümler/Anabilim Dalları tarafından kota girişlerinin yapılması için son gün
 • 12.09.2022 Pazartesi
  Bölümlerin paket programlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirmesi için son gün
 • 12.09.2022 Pazartesi
  Diploma Dağıtım Başlangıcı (Sağlık Alanı Çıkışlı Öğrenciler Hariç)
 • 12.09.2022 Pazartesi
  Meslek Yüksekokullara ve Fakültelere ÇAP,YAP ve özel öğrenci başvuruları için son gün
 • 16.09.2022 Cuma
  Güz yarıyılı ders kayıt dönemi öncesinde Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının danışmanlarla toplantı yapması için son gün
 • 16.09.2022 Cuma
  Danışman değişikliklerinin ve kota yöneticilerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilmesi için son gün
 • 16.09.2022 Cuma
  2022‐ 2023 Eğitim ‐ öğretim yılı güz yarıyılı haftalık ders programının web sayfasında öğrencilere duyurulması
 • 19.09.2022 Pazartesi
  Meslek Yüksekokulu ve Fakültelerin ÇAP,YAP, özel öğrenci kabul işlemleriyle ilgili kararlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilmesi son gün
 • 22.09.2022 Perşembe
  ENGL1101 Exemption Test ve Türkçe Programlar için ENGL 1201-1202-1301-1302 Muafiyet Testi (Maslak+Şile)
 • 23.09.2022 Cuma
  2022‐2023 Eğitim‐Öğretim Yılı Güz yarıyılı için mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinde son gün
 • 27.09.2022 Salı
  Paket programların sisteme işlenmesi için son gün
 • 27.09.2022 Salı
  Online kayıt sisteminin saat 09.00'da açılması
 • 27.09.2022 Salı
  4. sınıf lisans ve 2.sınıf önlisans öğrencilerinin güz yarıyılı ders kayıtları
 • 28.09.2022 Çarşamba
  3. sınıf lisans ve 1.sınıf önlisans öğrencilerinin güz yarıyılı ders kayıtları
 • 29.09.2022 Perşembe
  2. sınıf lisans ve önlisans öğrencilerinin güz yarıyılı ders kayıtları
 • 30.09.2022 Cuma
  1. sınıf lisans ve önlisans öğrencilerinin güz yarıyılı ders kayıtları
 • 30.09.2022 Cuma
  Online kayıt sisteminin saat 17.00'da öğrencilere kapatılması
Ekim 2022
 • 02.10.2022 Pazar
  Online kayıt sisteminin saat 17.00'da danışmanlara kapatılması
 • 03.10.2022 Pazartesi
  AKADEMİK AÇILIŞ ve "İLK DERS"
 • 03.10.2022 Pazartesi
  2022‐2023 Eğitim‐Öğretim Yılı güz yarıyılı derslerinin başlaması 14 haftada (69,5 gün) ders işlenmektedir.
 • 03-04.10.2022 Pazartesi‐Salı
  Hazırlık, önlisans ve lisans programlarına yeni başlayacak öğrenciler için oryantasyon programı
 • 07.10.2022 Cuma
  Uluslararası 2022‐2023 Eğitim‐Öğretim Güz yy Başvuru Son Gün
 • 10.10.2022 Pazartesi
  Online kayıt sisteminin ders ekleme ‐ bırakma ve geç kayıt için saat 09.00'da açılması
 • 10-13.10.2022 Pazartesi-Perşembe
  Online Güz Dönemi Geç Kayıt Dönemi
 • 10- 14.10.2022 Pazartesi ‐ Cuma
  Online ders ekleme‐bırakma
 • 11.10.2022 Salı
  Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük Makamı'na bildirilmesi
 • 14.10.2022 Cuma
  Online kayıt sisteminin ders ekleme ‐ bırakma saat 17.00'da öğrencilere kapatılması
 • 16.10.2022 Pazar
  Online kayıt sisteminin saat 17.00'da danışmanlara kapatılması
 • 28.10.2021 Cuma
  Cumhuriyet Bayramı (Resmi Tatil) Yarım (1/2) gün saat 12:30
 • 29.10.2021 Cumartesi
  Cumhuriyet Bayramı (Resmi Tatil)
 • 31.10.2022 Pazartesi
  Güz yarıyılında bölümlerde 1.sınıf öğrencileri ile toplantı yapılması için son gün
Kasım 2022
 • 04.11.2022 Cuma
  Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda, not çizelgesine 'W' ile işlenerek dersten çekilme için son gün
 • 10.11.2022 Cuma
  ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ
 • 21-25.11.2022 Pazartesi -Cuma
  Güz Yarıyılı Ara Tatil
Aralık 2022
 • 16.12.2022 Cuma
  2022‐2023 Eğitim ‐ Öğretim Yılı bahar yarıyılında verilecek derslerin ve kısıtların sisteme girilmesi için son gün
 • 26.12.2022 Pazartesi
  Sisteme girilmiş olan 2022‐2023 Eğitim ‐ Öğretim Yılı bahar yarıyılı derslerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük Makamı'na sunulması
Ocak 2023
 • 01.01.2023 Pazar
  Yılbaşı Tatili (Resmi Tatil)
 • 02.01.2023 Pazartesi
  2022‐2023 Eğitim ‐ Öğretim Yılı güz yarıyılı final sınav programının web sayfasında öğrencilere duyurulması
 • 02.01.2023 Pazartesi
  2022‐2023 Eğitim Öğretim yılı Bahar yy kesinleşen haftalık ders programlarının son kontrol için Akademik Birimlere gönderilmesi
 • 02-12.01.2023 Pazartesi-Perşembe
  Meslek Yüksekokulları ve Fakültelere 44-C sınavı başvuru tarihi
 • 13.01.2023 Cuma
  2022‐2023 Eğitim ‐ Öğretim Yılı güz yarıyılı derslerinin sona ermesi
 • 16.01.2023 Pazartesi
  Online sistemin saat 09.00'da not verme işlemine açılması
 • 16- 29.01. 2023 Pazartesi‐Pazar
  2022‐2023 Eğitim‐Öğretim yılı güz yarıyılı final sınavları
 • 16- 29.01. 2023 Pazartesi‐Pazar
  Güz Dönemi 44-C Ek Sınavları
 • 23 - 27.01.2023 Pazartesi‐Cuma
  2022 ‐2023 Eğitim‐Öğretim Yılı Bahar yy YATAY GEÇİŞ BAŞVURU
 • 27.01.2023 Cuma
  Danışman değişikliklerinin ve kota yöneticilerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilmesi için son gün
 • 30.01.2023 Pazartesi
  Mazeret sınavları için son başvuru tarihi
 • 30.01.2023 Pazartesi
  Bölümlerin paket programlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirmesi için son gün
 • 30.01.- 01.02.2023 Pazartesi-Çarşamba
  Meslek Yüksekokullara ve Fakültelere ÇAP,YAP ve özel öğrenci başvuruları için son gün
Şubat 2023
 • 30.01.- 01.02.2023 Pazartesi-Çarşamba
  Meslek Yüksekokullara ve Fakültelere ÇAP,YAP ve özel öğrenci başvuruları için son gün 
 • 06.02.2023 Pazartesi
 • 2022‐2023 Eğitim Öğretim yılı Bahar yy kesinleşen haftalık ders programının ilan edilmesi 
 • 06.02.2023 Pazartesi
 • 2022 ‐2023 Eğitim‐Öğretim Yılı Bahar yy YATAY GEÇİŞ SONUÇ İLANI
 • 06-07.02.2023 Pazartesi-Salı
  Mazeret sınavları
 • 06‐10.02.2023 Pazartesi‐Cuma
  2022 ‐2023 Eğitim‐Öğretim Yılı Bahar yy YATAY GEÇİŞ KAYIT DÖNEMİ
 • 13.02.2023 Cuma
  Online sistemin saat 17.00'da not verme işlemine kapatılması 
 • 17.02.2023 Pazartesi
  Burs Komisyonu tarafından başarı bursu kazanan öğrencilerin Rektörlük Makamı'na bildirilmesi 
 • 20.02.2023 Pazartesi
  Yatay geçiş kabulü gerçekleşen öğrencilerin intibak kararlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilmesi için son gün
 • 20.02.2023 Pazartesi
  2022‐2023 Eğitim‐Öğretim yılı Bahar yarıyılı için mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi için son gün
 • 21.02.2023 Salı
  Meslek Yüksekokulu ve Fakültelerin ÇAP,YAP, özel öğrenci kabul işlemleriyle ilgili kararlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilmesi son gün
 • 21.02.2023 Salı 
 • 2022‐2023 Eğitim ‐ Öğretim Yılı bahar yarıyılı Yatay geçiş Kayıt İngilizce seviye tespit sınavı
 • 21.02.2023 Salı
 • Online kayıt sisteminin saat 09.00'da açılması
 • 21.02.2023 Salı
  Paket programların sisteme işlenmesi için son gün
 • 21.02.2023 Salı
  4. sınıf lisans ve 2.sınıf önlisans öğrencilerinin bahar yarıyılı ders kayıtları
 • 22.02.2023 Çarşamba
  3. sınıf lisans ve 1.sınıf önlisans öğrencilerinin bahar yarıyılı ders kayıtları
 • 23.02.2023 Perşembe
  2. sınıf lisans ve önlisans öğrencilerinin bahar yarıyılı ders kayıtları
 • 24.02.2023 Cuma
  1. sınıf lisans ve önlisans öğrencilerinin bahar yarıyılı ders kayıtları
 • 26.02.2023 Pazar
  Online kayıt sisteminin saat 17.00'da danışmanlara kapatılması
 • 27.02.2023 Pazartesi
  2022‐2023 Eğitim ‐ Öğretim Yılı bahar yarıyılı derslerinin başlaması 15 haftada (70 gün) ders işlenmektedir.
Mart 2023
 • 06.03.2023 Pazartesi 
 • Online kayıt sisteminin ders ekleme ‐ bırakma ve geç kayıt için saat 09.00'da açılması
 • 06.03.2023 - 10.03.2023 Pazartesi - Cuma 
 • Online Geç Kayıt Dönemi 
 • 06.03.2023 Pazartesi
  Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük Makamı'na bildirilmesi
 • 06.03.2023 - 10.03.2023 Pazartesi - Cuma 
 • Bahar Dönemi Online ders ekleme‐bırakma dönemi 
 • 10.03.2023 Cuma 
 • Online kayıt sisteminin ders ekleme ‐ bırakma ve geç kayıt için saat 17.00'da öğrencilere kapatılması
 • 10.03.2023 Cuma
  Bahar yarıyılında bölümlerde 1.sınıf öğrencileri ile toplantı yapılması için son gün
 • 12.03.2023 Pazar
  Online kayıt sisteminin saat 17.00'da danışmanlara kapatılması
 • 31.03.2023 Cuma
  Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda, not çizelgesine 'W' ile işlenerek dersten çekilme için son gün
Nisan 2023
 • 20.04.2023 Perşembe
  Ramazan Bayramı‐Arefe Saat 12.30(1/2)
 • 21-23.04.2023 Cuma-Pazar
  RAMAZAN BAYRAMI (Resmi Tatil)
 • 23.04.2024 Cumartesi
  ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI (Resmi Tatil)
Mayıs 2023
 • 01.05.2022 Pazartesi
  Emek ve Dayanışma Günü (Resmi Tatil)
 • 12.05.2023 Cuma
  2023‐2024 Eğitim ‐ Öğretim Yılı yaz öğretiminde verilecek derslerin sisteme girilmesi için son gün
 • 15.05.2023 Pazartesi
  2022‐2023 Eğitim ‐ Öğretim Yılı bahar yarıyılı final sınav programının web sayfasında öğrencilere duyurulması
 • 16.05.2023 Salı
  Sisteme girilmiş olan 2022‐2023 Eğitim‐Öğretim Yılı yaz öğretimi derslerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük Makamı'na sunulması 
 • 19.05.2023 Cuma
  ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI (Resmi Tatil) 
 • 26.05.2023 Cuma
  2022‐2023 Eğitim ‐ Öğretim Yılı yaz öğretiminde açılacak derslerin, haftalık ders programı önerilerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilmesinde son gün
 • 30.05.2023 Salı
  2022‐2023 Eğitim ‐ Öğretim Yılı yaz öğretimi kesinleşen haftalık ders programının son kontrol için Akademik Birimlere gönderilmesi
Haziran 2023
 • 02.06.2023 Cuma
  2022‐2023 Eğitim ‐ Öğretim Yılı yaz öğretimi haftalık ders programının web sayfasında ilan edilmesi 
 • 09.06.2023 Cuma
  2022‐2023 Eğitim ‐ Öğretim Yılı bahar yarıyılı derslerinin sona ermesi 
 • 12‐25.06.2023 Pazartesi‐Pazar
  2022‐2023 Eğitim ‐ Öğretim Yılı bahar yarıyılı final sınavları 
 • 12‐25.06.2023 Pazartesi‐Pazar
  Bahar Dönemi 44-c Ek Sınavları
 • 12.06.2023 Pazartesi
  Online sistemin saat 09.00'da not verme işlemine açılması
 • 19.06.2023 Pazartesi
  2023‐2024 Eğitim ‐Öğretim Güz YY Uluslararası Öğrenci Kayıt Başlangıcı
 • 19.06.2023 Pazartesi
  2022‐2023 Eğitim‐Öğretim Yılı mevcut öğrenciler için ücret tahsilatının başlaması
 • 26.06.2023 Pazartesi
  Mazeret sınavları için son başvuru tarihi
 • 05-07.06.2023 Çarşamba‐Cuma
  Yaz Öğretimi Ders Seçimi
 • 27.06.2023 Salı
  KURBAN BAYRAMI‐AREFE (1/2) Saat 12.30 YARIM GÜN
 • 28.06-01.07.2023 Çarşamba - Cumartesi
  KURBAN BAYRAMI (Resmi Tatil)
Temmuz 2023
 • 28.06-01.07.2023 Çarşamba - Cumartesi
  KURBAN BAYRAMI (Resmi Tatil) 
 • 05-07.07.2023 Çarşamba-Cuma
  Yaz Öğretimi Ders Seçimi
 • 07.07.2023 Cuma
  Yaz Öğretimi Öğrencilere sistemin kapatılması 
 • 08.07.2023 Cumartesi
  Yaz Öğretimi Danışmanlara sistemin kapatılması 
 • 08.07.2023 Cumartesi
  Mezuniyet Töreni (Önlisans, Lisans ve Lisansüstü)
 • 10.07.2023 Pazartesi
  2022‐2023 Yaz öğretimi derslerinin başlaması 7 haftada (35 gün) ders işlenmektedir.
 • 14.07.2023 Cuma
  Mezuniyet kararları için Meslek Yüksekokulu/ Fakülte/ Enstitü Yönetim Kurullarının toplanması için son gün
 • 10-11.07.2023 Pazartesi-Salı
  Mazeret sınavları
 • 12.07.2023 Çarşamba
  Online sistemin saat 17.00'da not verme işlemine kapatılması
 • 13.07.2023 Perşembe
  Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük Makamı'na bildirilmesi 
 • 14.07.2023 Cuma
  Yaz öğretimi için mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinde son gün 
 • 15.07.2022 Cumartesi
  DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ
 • 17-19.07.2023 Pazartesi-Çarşamba
  2022‐2023 Yaz öğretimi Online geç kayıt
 • 17-19.07.2023 Pazartesi-Çarşamba
  2022‐2023 Yaz öğretimi Online ders ekleme‐bırakma
 • 19.07.2023 Çarşamba
  Online kayıt sisteminin ders ekleme ‐ bırakma ve geç kayıt için saat 17.00'da öğrencilere kapatılması
 • 21.07.2023 Cuma
  Online kayıt sisteminin saat 17.00'da danışmanlara kapatılması
 • 24.07.2023 Pazartesi
  2023‐2024 Eğitim‐öğretim yılı çalışma bursu başvurularının son günü
 • 28.07.2023 Cuma
  Yaz öğretiminde, not çizelgesine 'W' ile işlenerek dersten çekilme için son gün
Ağustos 2023
 • 04.08.2023 Cuma
  Güz yy Derslerinin Girilmesi için Son Gün
 • 07 ‐14.08.2023 Pazartesi‐ Pazartesi
  2023 ‐2024 Eğitim‐Öğretim Yılı Güz yy Yatay geçiş Başvuru süreci
 • 15.08.2023 Salı
  2022-2023 Akademik Dönemi Mezun Olan Öğrencilerin Diploma Basımı
 • 25.08.2023 Cuma
  Yaz öğretimi derslerinin sona ermesi
 • 28- 29.08.2023 Pazartesi-Salı
  Yaz öğretimi final sınavları
 • 28.08.2023 Pazartesi
  Online sistemin saat 09.00'da not verme işlemine açılması
 • 28.08.2023 Pazartesi
  2023 ‐2024 Eğitim‐Öğretim Yılı Güz YATAY GEÇİŞ SONUÇ İLANI
 • 30.08.2023 Çarşamba
  ZAFER BAYRAMI (Resmi Tatil)
 • 31.08.2023 Perşembe
  Diploma Dağıtım Başlangıcı (Sağlık Alanı Çıkışlı Öğrenciler Hariç)
Eylül 2023
 • 04-05.09.2023 Pazartesi -Salı
  Yaz okulu mazeret sınavları
 • 04-05.09.2023 Pazartesi -Salı
  2023 ‐2024 Eğitim‐Öğretim Yılı Güz YATAY GEÇİŞ KAYIT DÖNEMİ
 • 05.09.2023 Salı
  Online sistemin saat 17.00'da not verme işlemine kapatılması