Dersten Çekilme


Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15. , 16. 25. ve 31. Maddelerine ve Diğer Hususlara İlişkin Senato Uygulama Esasları uyarınca;

Dersten çekilme: 
1-Öğrenciler ilk kez kaydoldukları programlarının ilk iki yarıyılında yer alan derslerden ve programları boyunca F tekrarı olarak aldıkları derslerden çekilemezler. Öğrenciler dönem başına en fazla iki dersten çekilebilirler. Dersten çekilme için danışmanın görüşü alınır. 
2 -Öğrenciler daha önce W notu ile çekildikleri ve tekrarladıkları zorunlu derslerden çekilemezler. 
3- Tekrarlayan durumunda ve GNO'ları (1.00≤ GNO <1.50) aralığında olan öğrenciler tekrarlayacağı DD ve DC notlu dersleri kalmadığından üçten fazla yeni derse kaydolmuşlarsa, tekrarladıkları DD ve DC notlu derslerinden çekilemezler. 
4- Tekrarlayan durumunda ve (GNO < 1.00) düzeyinde olan öğrencilerin ders tekrarı koşulu uyarınca tekrarlanması gereken DD ve DC dersi kalmadığı için bir veya daha fazla yeni derse kayıt olan öğrenciler DD ve DC notlu tekrarladıkları derslerden çekilemezler. 
5- Ayrıca öğrenciler programlarının birinci yılında yer alan ve ilk kez alınan bu derslerden çekilemezler. 
6- Öğrencilerin yazılı talebi üzerine açılan derslerde, dilekçeyi imzalamış olan öğrencilere:
 a) Güz ve Bahar yarıyıllarında ders ekleme- ders bırakma süresinde ve sonrasında dersten çekilme izni verilmez. 
b) Yaz öğretiminde dersi bırakma veya dersten çekilme durumunda ödenen ders ücreti iade edilmez. 
7- Öğrencilerin not dökümlerindeki, bir slottaki son alınan dersin notunun W (withdraw, dersten çekilme) olması durumunda, slota ait geçerli notun W notundan bir önceki not olur.

İlgili Dosyalar