Yatay Geçiş Başvuruları

FMV
Işık Üniversitesi
Lisans ve Ön Lisans 2019-2020 Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları
Genel Bilgilendirme

Devlet Mevzuatları ve Işık Üniversitesi ilgili Yönetmelikleri gereğince;

Yüksek Öğretim Kurumlarında Lisans/Ön lisans  Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş, ve Kurum içi/Kurumlar arası / Yurt Dışı  yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihi, aşağıda bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

A-İngilizce Yeterlik Sınavı

Işık Üniversitesinin  Eğitim dili İngilizce olan programlarda Fakülte ve Bölümleri arasında yapılan yatay geçişlerde, hazırlık sınıfını başarı ile geçen öğrencilerde  İngilizce Yeterlik şartı aranmaz.

http://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/yonerge

Işık Üniversitesi  kurum dışından gelecek öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılır.

Güz yy İngilizce Sınav Takvimi;

 •          9 EYLÜL 2019 DÜZEY BELİRLEME-SAAT 10.00 ŞİLE KAMPÜSÜ
 •          11 EYLÜL 2019 YETERLİK SINAVI-SAAT 10.00  ŞİLE KAMPÜSÜ

 

Sınıf yeri 4.9.19 da  ilan edilecektir.

!!! Sınavdan 20 dakika önce sınav yerinde bulunulması gerekmektedir.

B-BAŞVURU TARİHLERİ VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri ve Değerlendirme takvimi www.isikun.edu.tr web sayfamızda ÖİDB Linki altında yayınlanmıştır.
İlgili mevzuatlar gereğince takvimin dışına çıkılmayacaktır.

C-BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER
 • Kurumlararası Yatay Geçiş
  Başvuru Evrakı
  1. Kurumlar arası Yatay Geçiş Başvuru Formu (Örneği formlar kısmında yer almaktadır.)
  2. ÖSYS/ YKS Sonuç Belgesi
  3. YKS/ DGS Sonuç Belgesi
  4. Onaylı Transkript (Kapalı Zarfta)
  5. Onaylı Ders İçerikleri
  6. Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge
  7. Öğrenci Belgesi (Kayıt Tarihi belirtir)
  8. Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur yazısı (İmzalı ve Mühürlü)
  9. Uluslararası İngilizce yeterlik belgesi (TOEFL vs)Bu belgeler yok ise, İngilizce programlarda Işık Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınavına girilecektir. Sınavda başarılı olunması halinde Lisans ya da Ön lisansa başlanılacaktır. Aksi durumda bir sene İngilizce Hazırlık sınıfı okunacaktır.
  10. İlk ve Acil Yardım programına geçmek isteyen adayların, programın koşulu olan sağlık raporunu başvuru sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 'na 1 adet noter onaylı tasdiklisini teslim edilecektir.
  11. 1 adet fotoğraf
  12. Geleceği kurumdan Yatay Geçiş yapmasına mani yoktur yazısı...
 • Kurum içi Yatay Geçiş
  Başvuru Evrakı
  1. Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu (Örneği formlar kısmında yer almaktadır.)
  2. Transcript ve CCR
  3. ÖSYM/ YKS/ DGS Belgesi
 • Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş (EK MADDE-1)
  Başvuru Evrakı
  1. Dilekçe (Dilekçe örneği formlar kısmında yer almaktadır.)
  2. ÖSYS / YKS/ DGS Sonuç Belgesi
  3. YKS/ DGS Sonuç Belgesi 
  4. DGS ile yerleşmiş öğrenciler için Onaylı Önlisans Diploması Örneği
  5. DGS ile yerleşmiş öğrenciler için Onaylı Önlisans Transkripti
  6. Onaylı Transkript (Kapalı Zarfta) (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)
  7. Onaylı Ders İçerikleri (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)
  8. Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge
  9. Öğrenci Belgesi (Kayıt Tarihi belirtir)
  10. Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur yazısı (İmzalı ve Mühürlü)
  11. Daha önce Ek Madde-1'e göre Yatay Geçiş yapmadığına ilişkin yazı (İmzalı ve Mühürlü)
  12. Uluslararası İngilizce yeterlik belgesi (TOEFL vs)Bu belgeler yok ise, Işık Üniversitesi İngilizce Sınavına girilecektir.Sınavda başarılı olunması halinde Lisans yada Önlisansa başlanılacaktır. Aksi durumda İngilizce Hazırlık sınıfı okunacaktır.
  13. İlk ve Acil Yardım programına geçmek isteyen adayların, programın koşulu olan sağlık raporunu Başvuru sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 'na 1 adet noter onaylı tasdiklisini teslim edilecektir.
  14. 1 adet fotoğraf

 • Yurt Dışından Yatay Geçiş
  Başvuru Evrakı
  1. Yurt Dışından Yatay Geçiş Başvuru Formu (Örneği formlar kısmında yer almaktadır.)
  2. Geleceği kurumda kayıtlı olduğuna dair belge
  3. Varsa YKS/LYS/DGS Yerleşme belgesi
  4. 1 fotoğraf

 • İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI GİRİŞ ŞARTLARI

  Bu programa alınacak öğrencilerin;

  1- İkinci sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle 17 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir.
  2- Kayıtta yanlarında getirecekleri, Devlet hastaneleri veya Üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda, öğrencinin;
  • Sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduğu belirtilmelidir.
  • Boy ve kilosu belirtilmelidir. (Erkek öğrencilerin 1.65 m'den, kız öğrencilerin 1.60 m'den kısa olmaması, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olması)
  • "Kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olduğu" belirtilmelidir.

  Not: 2019 öncesi başvurular için geçerlidir.