Yatay Geçiş Başvuruları


2020-2021 Akademik Yılı Yatay geçiş Kesin Kayıt Hakkı kazanan Türk ve Yabancı Uyruklu Öğrencilerimizin Dikkatine;

Kabul listesinde ilan edilen burs/ücret durumunuz için Mali Yükümlülüklerinizi yerine getirme süreciniz 20-21 Ağustos 2020 tarihleridir.

Kayıtlar bu süreçte tamamlanacak olup, kayıt işlemini gerçekleştirmeyen adayların kabulleri geçersiz sayılacaktır.

Başvuru sürecinde belgeler on-line alınmış olduğundan,

Ödeme yükümlülüğü haricinde fiziki olarak belge getirme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

Eğitim Dili İngilizce olan programlara geçiş yapan öğrencilerimizin İngilizce Seviye ve Yeterlik  Sınavları

8-10 Eylül 2020 tarihlerinde ''on-line'' olarak gerçekleştirilecek olup, detaylar ilerleyen günlerde web sayfamız üzerinden duyurulacaktır.

Yeni Akademik Dönemde başarılar dileriz.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

20.08.2020

 

To the Attention of our Turkish and Foreign Students who are entitled to Final Registration for the 2020-2021 Academic Year Lateral Transfer;

You should fulfill your Financial Obligations announced on Admission List (Scholarship/Fee) between 20-21 August 2020.

Registrations will be completed in this process, and the admissions of candidates who do not register will be deemed invalid.

Since the documents have been received on-line during the application process,

You are not obliged to bring documents in person other than payment obligations.

Students who transfered to English Programs will take English Grade and Proficiency exams on

8-10 September 2020 as "on-line" and details will be on our website in the following days.

We wish you best of luck in the New Academic Term.

Students Affairs Department

20.08.2020


FMV
Işık Üniversitesi
Lisans ve Ön Lisans 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi
Yatay Geçiş BaşvurularıYüksek Öğretim Kurumlarında Lisans/Ön lisans  Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş ve Kurum içi yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihi, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda yer almaktadır.

 

A-İngilizce Yeterlik Sınavı

Işık Üniversitesinin Fakülte ve Bölümleri arasında yapılan yatay geçişlerde, hazırlık sınıfını başarı ile geçen öğrencilerde  İngilizce Yeterlik şartı aranmaz.

http://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/yonerge

Işık Üniversitesi dışından gelecek öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılır.

 

Güz yy İngilizce Sınav Takvimi;

Yerleştirme: 8 Eylül 2020 Saat 10:00

Yeterlik: 10 Eylül 2020 Saat 10:00

Sınavın uygulama şekli ilerleyen günlerde ilan edilecektir.

B-BAŞVURU TARİHLERİ VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri ve Değerlendirme takvimi www.isikun.edu.tr web sayfamızda yayınlanmıştır.

C-BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

·         Kurumlararası Yatay Geçiş

BAŞVURU EVRAKI
 • Kurumlar arası Yatay Geçiş Başvuru Formu (Örneği formlar kısmında yer almaktadır.)
 • ÖSYS Sonuç Belgesi
 • LYS/ DGS Sonuç Belgesi
 • Onaylı Transkript (Kapalı Zarfta)
 • Onaylı Ders İçerikleri (Web sayfasından alınan içerikler kabul edilecektir.)
 • Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge
 • Öğrenci Belgesi (Kayıt Tarihi belirtir)
 • Uluslararası İngilizce yeterlik belgesi (TOEFL, YDS, KPDSS vs)Bu belgeler yok ise,  Işık Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınavına girilecektir. Sınavda başarılı olunması halinde Lisans ya da Ön lisansa başlanılacaktır. Aksi durumda bir sene İngilizce Hazırlık sınıfı okunacaktır.
 • İlk ve Acil Yardım programına geçmek isteyen adayların, programın koşulu olan sağlık raporunu başvuru sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na 1 adet noter onaylı tasdiklisini teslim edilecektir. (2019 girişli öğrencilerde bu belge aranmayacaktır.)
 • 1 adet fotoğraf
 • Kimlik fotokopisi
 • Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur yazısı (Bu belge kesin kayıt sırasında teslim edilecektir.)

 

·         Kurum içi Yatay Geçiş

BAŞVURU EVRAKI

·         Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu (Örneği formlar kısmında yer almaktadır.)

·         ÖSYM Puan Belgesi

 

·         Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş (EK MADDE-1)

Daha önce Merkezi Puan ile Başvuru yapmayan;

Lisans ve Ön lisans Öğrencileri başvuru yapabilir.

BAŞVURU EVRAKI

 

·         ÖSYS Sonuç Belgesi

·         LYS Sonuç Belgesi 

·         DGS ile yerleşmiş öğrenciler için Onaylı Ön Lisans Diploması Örneği

·         DGS ile yerleşmiş öğrenciler için Onaylı Ön Lisans Transkripti

·         Onaylı Transkript (Kapalı Zarfta) (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)

·         Onaylı Ders İçerikleri (Hazırlık sınıfından gelenler hariç) (Web sayfasından alınan içerikler kabul edilecektir.)

·         Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge

·         Öğrenci Belgesi (Kayıt Tarihi belirtir)

·         Daha önce Ek Madde-1'e göre Yatay Geçiş yapmadığına ilişkin yazı (İmzalı ve Mühürlü)

·         Uluslararası İngilizce yeterlik belgesi (TOEFL, YDS, KPDSS vs.)Bu belgeler yok ise, Işık Üniversitesi İngilizce Sınavına girilecektir. Sınavda başarılı olunması halinde Lisans yâda Ön Lisansa başlanılacaktır. Aksi durumda İngilizce Hazırlık sınıfı okunacaktır.

·         İlk ve Acil Yardım programına geçmek isteyen adayların, programın koşulu olan sağlık raporunu Başvuru sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na 1 adet noter onaylı tasdiklisi teslim edilecektir.

·         1 adet fotoğraf

 1 adet kimlik fotokopisi


Yurt Dışından Yatay Geçiş


 • T.C Uyruklu iseniz Kimlik Fotokopisi
 • Yurt dışında öğrenim gördüğünüz lise diploma fotokopisi ve not ortalaması
 • Yurt dışında kayıtlandığınız yıl ÖSYM puan kartı
 • Halen yurt dışında öğrenci olduğunuzu belgeleyen öğrenci belgesi

 


2018 ve öncesi puan ile yatay geçiş yapacak adayların İlk ve Acil Yardım programı için aşağıda yer alan şartları tamamlamaları gerekmektedir.

2019 ve 2020 yılı için bu şartlar Devlet mevzuatları gereğince aranmamaktadır.

 

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI GİRİŞ ŞARTLARI

 

Bu programa alınacak öğrencilerin;

1- İkinci sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle 17 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir.
2- Kayıtta yanlarında getirecekleri, Devlet hastaneleri veya Üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda, öğrencinin;
• Sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduğu belirtilmelidir.
• Boy ve kilosu belirtilmelidir. (Erkek öğrencilerin 1.65 m'den, kız öğrencilerin 1.60 m'den kısa olmaması, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olması)
• "Kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olduğu" belirtilmelidir.


Başvuru belgeleri online sisteme (e-campus) yüklenecek aynı zamanda tüm gerekli belgeler taranarak oidbofis@isikun.edu.tr adresine gönderilecektir. Belge eksiği bulunan adayların değerlendirmesi kesinlikle yapılmayacaktır.FMV
Işık University
Undergraduate and Associate Degree 2020-2021 Academiz Year Fall Semester
Transfer Applications
Qualifications sought in the students that will be accepted, required documents, application dates, allocated quotas and other issues for Inter-Institutional Transfer between the Undergraduate / Associate Degree Programs in Higher Education Institutions and Intra-Institutional Transfer within the institution, are listed below.

 

A- ENGLISH PROFICIENY EXAM

         English Proficiency Exam is not required for students who successfully pass the prep class during internal transfers between the Faculty and Departments of Işık University.

http://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/yonerge

         Students who apply from other universities, will be treated within the frame of the English Prep School's Exam Regulations.

Fall Semester English Exam Schedule;

·                8 SEPTEMBER 2020 ASSESMENT EXAM - 10:00 AM

·               10 SEPTEMBER 2020 PROFICIENCY EXAM - 10:00 AM  

 

The method of implementation of the exam will be announced in the following days.

 


B- APPLICATION DATES AND EVALUATION SCHEDULE

          Application Dates and Evaluation Schedules are published on our website www.isikun.edu.tr.


C- DOCUMENTS REQUIRED DURING THE APPLICATION

·        Inter-Institutional Transfer

 APPLICATION DOCUMENT

 

·        Inter-Institutional Transfer Application Form (An example is located in the attachments.)

·        ÖSYS Result Document

·        LYS / DGS Result Document

·        Certified Transcript (In Sealed Envelope)

·        Certified Course Contents (Documents taken from web page will be accepted.)

·        Document About Not Having Received Any Disciplinary Actions

·        Student Certificate (Specifies the Registration Date)

·   International English Proficiency Certificate (TOEFL, YDS, KPDSS etc.) If these documents are not available, it is mandatory to take the Işık University English Proficiency Exam. Otherwise, the student will be required to take the English Prep School for one year.

·      Candidates who want to switch programs to the First Aid and Emergency program must deliver a notarized and certified health report, which is required for the program, to the Registrar's Office during the application. (This document is not required for 2019 admitted students.)

·        1 Photograph

·        Photocopy of ID card

·      Inter-Institutional Transfer Permission paper (This document will be required during the final registration.)

 

·        Intra-Institutional Transfer

APPLICATION DOCUMENT

·        Intra-Institutional Transfer Application Form (An example is located in the attachments.)

·        ÖSYM Score Document·        Transfer According to Central Placement Score (ANNEX-1)

Applications are available for Undergraduate and Associate Degree Students who have not attempted to apply with Central Scores before.

 

 APPLICATION Requirements

 

·        ÖSYS Result Document

·        LYS Result Document

·        Copy of Certified Associate Degree Diploma for Students with DGS Placement,

·        Certified Associate Degree Transcript for Students with DGS Placement

·        Certified Transcript (In Sealed Envelope) (Students who have just finished Prep School are not required to provide this document)

·     Certified Course Contents (Students who have just finished Prep School are not required to provide this document) (Documents taken from web page will be accepted.)

·        Document About Not Having Received any Disciplinary Actions

·        Student Certificate (Specifies the Registration Date)

·        According to Additional Article-1, students must provide a letter (signed and sealed) indicating that they have not made a Transfer prior to this application

·        International English Proficiency Certificate (TOEFL, YDS, KPDSS etc.) .) If these documents are not available, it is mandatory to take the Işık University English Proficiency Exam. Otherwise, the student will be required to take the English Prep School for one year.

·        Candidates who want to switch programs to the First Aid and Emergency program will deliver a notarized and certified health report which is required for the program to the Registrar's Office during the application.

·        1 Photograph

 

Candidates who will transfer with their 2018 (and prior) scores must complete the following conditions for the First and Emergency Aid program.

(These conditions are not sought for 2019 and 2020 scores in accordance with State regulations.)


 

FIRST AID AND EMERGENCY PROGRAM ENTRY CONDITIONS

 

Students admitted to this program;

1- As of September 30, 2018, they must have reached the age of 17 as they are required to drive in the second grade.

2- The required health report of the students can be acquired from State hospitals or University Hospitals and it must contain the following information regarding the student:

·     Does not possess a body structure and mental health that prevents them from getting a driver's license.

·        Height and weight must be specified. (Male students not shorter than 1.65m and female students not shorter than 1.60m. The weight, should be no more than 5 kilos or no less than 15 kilos of the last two digits of height)

·  Has the form and physical ability to carry a patient on a stretcher with their teammate while working in a team of two for rescue and transportation.


Application documents will be uploaded to the online system (e-campus) and all necessary documents will be scanned and sent to oidbofis@isikun.edu.tr. The candidates who lack documents will not be evaluated.Kurumlar-Arası başvurular için linkler


Kurumlar Arası Yatay Geçiş başvurusu;

http://e-campus.isikun.edu.tr/basvurular/kurumlararasiyataygecis


Merkezi Yatay Geçiş başvurusu;

http://e-campus.isikun.edu.tr/basvurular/merkeziyataygecis


Yurt Dışı Yatay Geçiş başvurusu;

http://e-campus.isikun.edu.tr/basvurular/yurtdisiyataygecis