Ders Programı (2019 Öncesi)

Ders Programı (2019 Öncesi)

BİRİNCİ YIL
I. Yarıyıl Saatler
T-R-L
Kredi Tip II. Yarıyıl Saatler
T-R-L
Kredi Tip
PSY 100 Psikolojiye Giriş I 3+0+0 3 5* D1 PSY 102 Psikolojiye Giriş II 3+0+0 3 5* D1
HSS 101 Uygarlık Tarihi I 3+0+0 3 5 H HSS 102 Uygarlık Tarihi II 3+0+0 3 5 H
MATH 103 Matematik I 3+0+0 3 5 S HSS 107 Felsefeye Giriş 3+0+0 3 5 S
ECO 101 Ekonomiye Giriş 3+0+0 3 6 SS HSS 140 Sosyolojiye Giriş 3+0+0 3 5 D1
ENG 101 İngilizce I 3+0+0 3 5 L ENG 102 İngilizce II 3+0+0 3 5 L
TUR 101 Türkçe I 2+0+0 2 2 H TUR 102 Türkçe II 2+0+0 2 2 H
PSY 109 Psikolojide Etik 1+0+0 1 1 D1 IT 105 Bilgisayar Okur-Yazarlığı 0+0+2 1 2 D1
Dönem Kredisi 18 29 Dönem Kredisi 18 29
İKİNCİ YIL
III. Yarıyıl Saatler
T-R-L
Kredi Tip IV. Yarıyıl Saatler
T-R-L
Kredi Tip
MATH 231 İstatistik I 3+0+0 3 5* S MATH 232 İstatistik II 3+0+0 3 6* D1
PSY 211 Öğrenme Psikolojisi 3+0+0 3 6 D1 PSY 212 Deneysel Psikoloji 3+0+0 3 6 D1
PSY 213 Bilişsel Süreçler 3+0+0 3 6 D1 PSY 222 Sosyal Psikoloji 3+0+0 3 6 D1
PSY 223 Psikolojide Sistemler 3+0+0 3 6 D1 PSY 232 Gelişim Psikolojisi 3+0+0 3 6 D1
ENG 211 Psikoloji için İngilizce I 3+0+0 3 5 D1 ENG 212 Psikoloji için İngilizce II 3+0+0 3 5 D1
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2+0+0 2 2 H HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2+0+0 2 2 H
Dönem Kredisi 17 30 Dönem Kredisi 17 31
ÜÇÜNCÜ YIL
V. Yarıyıl Saatler
T-R-L
Kredi Tip VI. Yarıyıl Saatler
T-R-L
Kredi Tip
PSY 311 Araştırma Yöntemleri I 3+0+0 3 6* D1 PSY 312 Araştırma Yöntemleri II 3+0+0 3 6* D1
PSY 341 Kişilik Kuramları 3+0+0 3 6 D1 PSY 354 Göz. ve Görüş. Tek. 3+0+0 3 6 D1
PSY 342 Psikopatoloji 3+0+0 3 6 D1 PSY 302 Psikolojide sunum ve yazma becerileri 3+0+0 3 6 D1
PSY 351 Ölçme Teknikleri 3+0+0 3 6 D1 PSY Bölüm Seçmeli 3+0+0 3 6 D2
Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5 C Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5 C
Serbest Seçmeli 3+0+0 3 5 F HSS Seçmeli 3+0+0 3 5
Dönem Kredisi 18 34 Dönem Kredisi 18 34
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. Yarıyıl Saatler
T-R-L
Kredi Tip VIII. Yarıyıl Saatler
T-R-L
Kredi Tip
PSY Bölüm Seçmeli 3+0+0 3 6* D2 PSY Bölüm Seçmeli 3+0+0 3 6 D2
PSY Bölüm SEçmeli 3+0+0 3 6 D2 Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5 C
HSS Seçmeli 3+0+0 3 5 Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5 C
Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5 C HSS Seçmeli 3+0+0 3 5
Serbest Seçmeli Ders 3+0+0 3 Serbest Seçmeli 3+0+0 3 5 F
Dönem Kredisi 15 27 Dönem Kredisi 15 26
Toplam Program Kredisi 136 240*

İlgili Dosyalar