Güz 2018-2019 döneminden itibaren kayıtlı olanlar için

Güz 2018-2019 döneminden itibaren kayıtlı olanlar için

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ LİSANS PROGRAMI
I. Yarıyıl (Güz) Saatler
T-R-L
Kredi Tip II. Yarıyıl (Bahar) Saatler
T-R-L
Kredi Tip
MATH 103 Matematik I 3+0+0 3 5* S HSS 108 Edebiyat Tarihi 3+0+0 3 6 D1
ECO 100 Ekonomi 3+0+0 3 6 SS HSS 120 Bilim, Teknoloji ve Toplum 2+0+2 3 5 S
HSS 107 Felsefeye Giriş 3+0+0 3 6 D1 PSY 102 Psikolojiye Giriş 3+0+0 3 5 SS
HSS 101 Uygarlık Tarihi I 3+0+0 3 5 H HSS 102 Uygarlık tarihi II 3+0+0 3 5 H
ENG 101 Akademik İngilizce Becerisi I 3+0+0 3 5 L ENG 102 Akademik İngilizce Becerisi II 3+0+0 3 5 L
TUR 101 Türkçe I 2+0+0 2 2 H TUR 102 Türkçe II 2+0+0 2 2 H
IT 105 Bilgisayar Okur-Yazarlığı 0+0+2 1 2 8
Dönem Kredisi 17 29 Dönem Kredisi 18 31
İKİNCİ YIL
III. Yarıyıl (Güz) Saatler
T-R-L
Kredi Tip IV. Yarıyıl (Bahar) Saatler
T-R-L
Kredi Tip
POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş 3+0+0 3 6 D1 HSS 224 İnsanın Gelişimi ve Kültür 3+0+0 3 6 D1
MATH 231 İstatistik 3+0+0 3 5 S POLS 222 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3+0+0 3 6 D1
HSS 103 Sanat Tarihi 3+0+0 3 5 D1 HSS 204 Modern Bilimin Doğuşu 3+0+0 3 6 D1
PHYS 141 Bilim ve Doğa I 3+0+0 3 6 S HSS 140 Sosyolojiye Giriş 3+0+0 3 5 D1
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2+0+0 2 2 H HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2+0+0 2 2 H
Tamamlayıcı Seçmeli 3 5 C HSS 331 Kültürel Antropoljiye Giriş 3+0+0 3 6 D1
Dönem Kredisi 17 29 Dönem Kredisi 17 31
ÜÇÜNCÜ YIL
V. Yarıyıl (Güz) Saatler
T-R-L
Kredi Tip VI. Yarıyıl (Bahar) Saatler
T-R-L
Kredi Tip
STS 303 Bilim ve Teknoloji Tarihi 3+0+0 3 6 D1 HSS 354 Etik ve Toplum 3+0+0 3 6 D1
HSS 315 Rönesans ve Modern Sanat Yorumları 3+0+0 3 6 D1 STS 304 Bilim Felsefesi 3+0+0 3 6 D1
HSS 220 Kültürel Çalışmalar 3+0+0 3 6 D1 STS 306 Bilim ve Teknoloji Sosyolojisi 3+0+0 3 6 D1
Bölüm Seçmeli 3+0+0 3 6 D2
HSS 353
Sanat Felsefesi 3+0+0 3 6 D1
Bölüm Seçmeli 3+0+0 3 5 D2
Serbest Seçmeli 3 5 F
Dönem Kredisi 15 30 Dönem Kredisi 15 29
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. Yarıyıl (Güz) Saatler
T-R-L
Kredi Tip VIII. Yarıyıl (Bahar) Saatler
T-R-L
Kredi Tip
Bölüm Seçmeli 3+0+0 3 6
D2 Bölüm Seçmeli 3+0+0 3 6 D2
Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5
C
Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5 C
Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5
C
Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5 C
Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5 C HSS 490 Proje 0+0+8 4 9 D1
Serbest Seçmeli 3 5 F Serbest Seçmeli 3 5 F
Serbest Seçmeli 3 5 F
Dönem Kredisi 18 31
Dönem Kredisi 16 30
Bu programda hiç bir dersin önkoşulu yoktur. Toplam Kredi: 133 240
Sosyal Bilim Seçmeli (S)
HSS 105 Modern Avrupa Tarihi
HSS 107 Felsefeye Giriş
HSS 111 Sosyal Bilim Oryantasyon Seminerleri
HSS 221 Avrasya Uygarlığı ve Step Kültürü
HSS 223 Bilim Teknoloji ve Toplum
HSS 230 Türk Edebiyatı'nda Çağdaşlaşma
HSS 240 Toplumsal Duyarlılık: Kuram ve Uygulama
HSS 251 Yaratıcılık ve Kısa Öykü Yazımı
HSS 253 Çağdaş Türk Edebiyatı'nda Mizah
HSS 310 Çağdaş Sinema
HSS 311 Müzik Tarihi ve Değerlendirmesi I
HSS 313 Amerikan Sinemasında Yol
HSS 315 Rönesans ve Modern Sanat Yorumları
HSS 317 Edebiyat ve Sinema
HSS 321 Teknolojik Değişim, Popüler Kültür ve Medya
HSS 323 Hesaplamanın Tarihi
HSS 325 Çağdaşlığın Oluşumu
HSS 331 Kültürel Antropolojiye Giriş
HSS 351 Genel Hatlarıyla Amerikan Edebiyatı
HSS 359 Anlatılarda İstanbul
HSS 360 Yaratıcı Düşünme Teknikleri
HSS 413 Güncel Müzik: Politika ve Toplumun Bir Yansıması
HSS 414 Felsefe ve Film
HSS 415 Sinema Sanatı
HSS 421 Bilişim Teknolojileri ve Sosyal Yaşam
HSS 423 Kültürel Bellek
HSS 425 Küreselleşme ve Kültürel Kimlik
HSS 461 Endüstriyel Tasarımın Evrimi
HSS / MAN 463 Yaratıcılıktan Girişimciliğe
HSS / MAN 464 Sosyal Girişimcilik
HSS 481 Özel Konular: Ulus Devlet ve Edebiyat
HSS 496 Özel Konular: Türk Edebiyatı'nda Kadın Yazarlar
STS 303 Bilim ve Teknoloji Tarihi
STS 311 Bilim, Teknoloji ve Çağdaş Sanat
STS 331 Çevre, Teknoloji ve Toplum
STS 341 Biyoteknolojinin İnsani Boyutları
STS 441 Teknoloji ve İş
ECO 101 Ekonomiye Giriş I
ECO 415 Güncel İktisadi Sorunlar
POLS 203 Siyasi Değişim ve Modernleşme
POLS 235 Sistem Düşüncesi
POLS 263 Kadınlar, Toplumsal Cinsiyet ve Dünya Siyaseti
POLS 309 Araştırma Teknikleri ve Yazım Becerileri
POLS 361 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset
POLS 437 Uluslararası Ekoloji ve Çevre Politikaları
ECO 415 Güncel İktisadi Sorunlar
POLS 203 Siyasi Değişim ve Modernleşme
POLS 235 Sistem Düşüncesi
POLS 263 Kadınlar, Toplumsal Cinsiyet ve Dünya Siyaseti
POLS 309 Araştırma Teknikleri ve Yazım Becerileri
POLS 361 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset
POLS 437 Uluslararası Ekoloji ve Çevre Politikaları
HSS 104 Mitoloji
HSS 212 Tiyatronun Kültürel Kökenleri
HSS 220 Kültür Çalışmaları
HSS 222 Kültür ve İletişim
HSS 224 İnsanın Gelişimi ve Kültür
HSS 226 Popüler Kültür ve ABD
HSS 300 Etik, Bilim ve Sosyal Sorumluluk
HSS 302 Mimarlık Tarihi
HSS 312 Müzik Tarihi ve Değerlendirmesi II
HSS 314 Dansı Değerlendirme
HSS 316 Fotoğrafçılığın Temelleri
HSS 322 Metin Çözümlemeleri ve Tartışma
HSS 332 Tüketim Antropolojisi
HSS 350 Topluluğa Konuşma ve Sunum
HSS 357 Temel Türk İşaret Dili
HSS 412 Türk ve Osmanlı Sanatı
HSS 422 Teknoloji ve Kalkınma
HSS 424 Şehir ve Kültür: İstanbul
HSS 443 Din Felsefesi
HSS 450 Anlatıya Yaklaşımlar
HSS 482 Özel Konular: İnsan Hakları ve Sinema
HSS 493 Özel Konular: Dünya ve Türkiye'de Kadın Hareketleri Tarihi
HSS 494 Özel Konular: Feminizme Giriş
HSS 495 Özel Konular: Diksiyon, Hitabet ve Beden Dili
STS 304 Bilim Felsefesi
STS 306 Bilim ve Teknoloji Sosyolojisi
STS 312 Filmlerde Bilim ve Teknoloji
STS 322 İletişim, Teknoloji ve Toplum
STS 342 Etik ve Biyoteknoloji
STS 444 Bilişim Çağında Bilgi ve Bilgi Yonetimi
STS / MAN 476 Stratejik Teknoloji Yönetimi
STS / MAN 479 İnovasyon Yönetimi
STS 482 Özel Konular : Humankind and the Sea
ECO 316 Global Economic Issues
POLS 264 İnsan Hakları ve Kadınlar
POLS 312 Siyaset Sosyolojisi
POLS 322 Siyasal Kurumlar ve Kültür
POLS 432 İnsan Hakları
Bölüm Seçmeli (D2) :
HSS 230 Türk Edebiyatı'nda Çağdaşlaşma
HSS 253 Çağdaş Türk Edebiyatı'nda Mizah
HSS 321 Teknolojik Değişim, Popüler Kültür ve Medya
HSS 323 Hesaplamanın Tarihi
HSS 359 Anlatılarda İstanbul
HSS 496 Özel Konular: Türk Edebiyatı'nda Kadın Yazarlar
STS 311 Bilim, Teknoloji ve Çağdaş Sanat
STS 331 Çevre, Teknoloji ve Toplum
STS 341 Biyoteknolojinin İnsani Boyutları
STS 441 Teknoloi ve İş
STS 443 Ulusal Yenilik Sistemleri ve Rekabetçilik
STS 312 Filmlerde Bilim ve Teknoloji
STS 322 İletişim, Teknoloji ve Toplum
STS 342 Etik ve Biyoteknoloji
STS 444 Bilişim Çağında Bilgi ve Bilgi Yonetimi
STS / MAN 476 Stratejik Teknoloji Yönetimi
STS / MAN 479 İnovasyon Yönetimi
STS 482 Özel Konular : Humankind and the Sea
HSS 105 Modern Avrupa Tarihi
HSS 107 Felsefeye Giriş
HSS 221 Avrasya Uygarlığı ve Step Kültürü
HSS 240 Toplumsal Duyarlılık: Kuram ve Uygulama
HSS 251 Yaratıcılık ve Kısa Öykü Yazımı
HSS 310 Çağdaş Sinema
HSS 311 Müzik Tarihi ve Değerlendirmesi I
HSS 313 Amerikan Sinemasında Yol
HSS 315 Rönesans ve Modern Sanat Yorumları
HSS 317 Edebiyat ve Sinema
HSS 321 Teknolojik Değişim, Popüler Kültür ve Medya
HSS 323 Hesaplamanın Tarihi
HSS 325 Çağdaşlığın Oluşumu
HSS 331 Kültürel Antropolojiye Giriş
HSS 351 Genel Hatlarıyla Amerikan Edebiyatı
HSS 360 Yaratıcı Düşünme Teknikleri
HSS 413 Güncel Müzik: Politika ve Toplumun Bir Yansıması
HSS 414 Felsefe ve Film
HSS 415 Sinema Sanatı
HSS 421 Bilişim Teknolojileri ve Sosyal Yaşam
HSS 423 Kültürel Bellek
HSS 425 Küreselleşme ve Kültürel Kimlik
HSS 461 Endüstriyel Tasarımın Evrimi
HSS / MAN 463 Yaratıcılıktan Girişimciliğe
HSS / MAN 464 Sosyal Girişimcilik
HSS 481 Özel Konular: Ulus Devlet ve Edebiyat
STS 303 Bilim ve Teknoloji Tarihi
STS 311 Bilim, Teknoloji ve Çağdaş Sanat
STS 331 Çevre, Teknoloji ve Toplum
STS 341 Biyoteknolojinin İnsani Boyutları
STS 441 Teknoloji ve İş
HSS 104 Mitoloji
HSS 212 Tiyatronun Kültürel Kökenleri
HSS 220 Kültür Çalışmaları
HSS 222 Kültür ve İletişim
HSS 224 İnsanın Gelişimi ve Kültür
HSS 226 Popüler Kültür ve ABD
HSS 302 Mimarlık Tarihi
HSS 312 Müzik Tarihi ve Değerlendirmesi II
HSS 314 Dansı Değerlendirme
HSS 316 Fotoğrafçılığın Temelleri
HSS 322 Metin Çözümlemeleri ve Tartışma
HSS 332 Tüketim Antropolojisi
HSS 357 Temel Türk İşaret Dili
HSS 412 Türk ve Osmanlı Sanatı
HSS 422 Teknoloji ve Kalkınma
HSS 424 Şehir ve Kültür: İstanbul
HSS 443 Din Felsefesi
HSS 450 Anlatıya Yaklaşımlar
HSS 482 Özel Konular: İnsan Hakları ve Sinema
HSS 493 Özel Konular: Dünya ve Türkiye'de Kadın Hareketleri Tarihi
HSS 494 Özel Konular: Feminizme Giriş
HSS 495 Özel Konular: Diksiyon, Hitabet ve Beden Dili
STS 304 Bilim Felsefesi
STS 306 Bilim ve Teknoloji Sosyolojisi
STS 312 Filmlerde Bilim ve Teknoloji
STS 322 İletişim, Teknoloji ve Toplum
STS 342 Etik ve Biyoteknoloji
STS 444 Bilişim Çağında Bilgi ve Bilgi Yonetimi
STS / MAN 476 Stratejik Teknoloji Yönetimi
STS / MAN 479 İnovasyon Yönetimi
STS 482 Özel Konular : Humankind and the Sea

Tamamlayıcı Seçmeli (C) :

Tüm HSS dersleri

Psikoloji, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri tarafından verilen tüm dersler

İlgili Dosyalar