Staj | Bitirme Projesi

Staj | Bitirme Projesi

Staj
Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin staj yapma zorunluluğu vardır. Bölümün hazırladığı "Staj Esasları" belgesinde konu ile ilgili ayrıntılar belirtilmiştir.

Bitirme Projesi
Endüstriyel tasarım alanına giren konular üzerinde öğrenim süresince edinilen bilgi ve becerileri yansıtan inovatif çözüm önerileri beklenen bir çalışmadır. Bölümün hazırladığı "Bitirme Projesi Esasları" belgesinde ayrıntıları belirtilmiştir.