Çift Anadal, Yandal ve Erasmus

Çift Anadal, Yandal ve Erasmus

Çift Anadal ve Yandal Programları 

Öğrenciler, lisans öğrenimleri sırasında izledikleri programa konu bakımından yakın olan aynı fakültenin bir başka bölümünün veya bir başka fakültenin bir bölümünün lisans programını da izleyebilirler. Bu eğitim - öğretim programına Çift Anadal Programı denir. Çift Anadal Programı, ilgili iki programın bağlı olduğu fakültelerin teklifi ve Senatonun onayı ile ihdas edilir. Çift Anadal Programında öğrencinin her iki dalın mezuniyet şartlarını sağlaması esastır. Çift Anadal Programını takip etme izni, en erken lisans öğreniminin üçüncü yarıyılı başlangıcında veya en geç beşinci yarıyılı başlangıcında; Senatoca belirlenen genel not ortalaması koşulunu sağlayan öğrencilere verilebilir. Aynı anda birden fazla ikinci anadal programına kayıt yapılamaz. 

Bir programın öğrencileri lisans öğrenimleri boyunca aynı fakültenin veya başka bir fakültenin bir bölümünün lisans programından belli dersleri alarak bu programı kısmen takip edebilirler. Bu eğitim öğretim programına Yandal Programı denir. Yandal Programı, ilgili iki programın bağlı olduğu fakültelerin teklifi ve Senatonun onayı ile ihdas edilir. Yandal Programında öğrencinin diğer daldan en az 18 kredilik ders alması esastır. Bu 18 kredilik ders kısmen de olsa öğrencinin esas programının gereklerini yerine getirmek için sayılmaz. Programını takip etme izni, en erken lisans öğreniminin üçüncü yarıyılı başlangıcında en geç altıncı yarıyıl başlangıcında ve genel not ortalamaları en az Senatoca belirlenen düzeyde olan öğrencilere verilebilir.

Erasmus

Bölümümüz ve üniversitemizin erasmus ve ikili anlaşmaları hakkında detaylı bilgi için Uluslararası Ofis'i (AMF 407) ziyaret edebilir veya international@isikun.edu.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz.

İlgili Dosyalar