Program

Program

Geleceğin ve günümüzün mesleklerinden olan Endüstriyel Tasarım; seri üretilebilecek her türlü ürün ile kullanıcı/müşteri arasındaki algısal,fiziksel ve işlevsel ilişkilerin yaratıcı bir bakış açısı ile bütünsel olarak ele alınmasını içeren ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ürünlerin ortaya çıkmasını veya mevcut ürünlere yenilikçi fikirler olarak yansımasını sağlayan endüstriyel bir etkinliktir.

Ulaştırma (otomotiv, deniz araçları, hava araçları,..), beyaz eşya, endüstriyel seramik, sergileme ve ambalaj , elektronik ve iletişim, mobilya gibi sektörler Endüstriyel Tasarım mesleğinin kapsadığı alanlardan bazılarıdır.

4 yıllık bir eğitim süresine sahip olan bu program, öğrencilerin meslek yaşamlarında ulusal ve uluslararası pazarlarda sosyo-kültürel sorumluluğa sahip, çevreye duyarlı, özgün ve yenilikçilik içeren fikirlerini yaratıcılık ve analitik düşünce çerçevesinde değerlendirerek yeni ürün geliştirme ve tasarlamaları için gerekli donanımı vermeyi amaçlar.

Yandal programına da sahip olan lisans eğitiminde, 1. yılda yaratıcılığı 2 ve 3 boyutlu düşünme yeteneği ile birleştiren temel tasarım dersi, çizim anlatım teknikleri, teknik resim ve perspektif gibi sunum dersleri ile desteklenirken genel sanat ve kültürel bilgilerin birleştirildiği ürün tasarımına giriş ve bilgisayar destekli tasarıma giriş gibi derslerle endüstri ürünleri tasarımı programı başlar. 2. yılda malzeme, üretim yöntemleri , ergonomi gibi derslerle öğrenci teknik olarak desteklenirken proje, modelleme ve bilgisayar destekli tasarım gibi uygulamaya yönelik derslerle teorik bilginin pratikte gerçekleşmesi sağlanır. 3. yılda öğrenciler tasarım yönetimi, pazarlama, tüketici davranışları gibi derslerle disiplinler arası çalışma prensibi konusunda bilgi sahibi olurken 3.yılın başından itibaren ürün tasarımı veya ulaştırma tasarımı (yat tasarımı, otomotiv tasarımı,..vb)alanlarından alacağı dersler ile seçecekleri alanda uzmanlaşırlar.

4 yıllık programda yurtiçi ve yurtdışı sektörel etkinlikler, teknik ve kültürel geziler, davetli profesyonellerin seminer ve konuşmaları ile desteklenen eğitim sürecinde bitirme projesini ve stajını tamamlayarak mezun olan öğrenciler Endüstriyel Tasarımcı ünvanı alırlar.

Mezunlarımız firmaların AR-GE ve tasarım bölümlerinde tasarımcı olarak çalışabildikleri gibi serbest tasarımcı olarak firmalara tasarım ve yeni ürün geliştirme sürecine yönelik danışmanlık hizmeti verme gibi birçok alanda mesleklerini sürdürebilirler.

İlgili Dosyalar