Endüstriyel Tasarım Öğrencileri

Endüstriyel Tasarım Öğrencileri

Geleceğin ve günümüzün mesleklerinden olan Endüstriyel Tasarım; seri üretilebilecek her türlü ürün ile kullanıcı/müşteri arasındaki algısal,fiziksel ve işlevsel ilişkilerin yaratıcı bir bakış açısı ile bütünsel olarak ele alınmasını içeren ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ürünlerin ortaya çıkmasını veya mevcut ürünlere yenilikçi fikirler olarak yansımasını sağlayan endüstriyel bir etkinliktir.

Ulaştırma(otomotiv, deniz araçları, hava araçları,..), beyaz eşya, endüstriyel seramik, sergileme ve ambalaj , elektronik ve iletişim, , mobilya gibi sektörler Endüstri Ürünleri Tasarımı mesleğinin kapsadığı alanlardan bazılarıdır.

4 yıllık bir eğitim süresine sahip olan bu program, öğrencilerin meslek yaşamlarında ulusal ve uluslararası pazarlarda sosyo-kültürel sorumluluğa sahip, çevreye duyarlı, özgün ve yenilikçilik içeren fikirlerini yaratıcılık ve analitik düşünce çerçevesinde değerlendirerek yeni ürün geliştirme ve tasarlamaları için gerekli donanımı vermeyi amaçlar.

Mezunlarımız firmaların AR-GE ve tasarım bölümlerinde tasarımcı olarak çalışabildikleri gibi serbest tasarımcı olarak firmalara tasarım ve yeni ürün geliştirme sürecine yönelik danışmanlık hizmeti verme gibi birçok alanda mesleklerini sürdürebilirler.

İlgili Dosyalar