Makine Mühendisliği Programı (Türkçe)

Makine Mühendisliği Programı (Türkçe)

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Makine Mühendisliği Programı, İngilizce dilinde olmak üzere 2007 yılında açılmış ve aynı yılda ilk öğrencilerini almıştır. İlk mezunlarını da 2011 yılında vermiştir. 2013'de Türkçe Makine Mühendisliği Programı da açılmış olup bu program da ilk mezunlarını 2018'de vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Makine Mühendisliği Lisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Makine Mühendisliği Türkçe ve İngilizce programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Makine Mühendisliği programlarına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Makine Mühendisliği programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın ders planlarında yer alan tüm derslerini başarı ile geçen, iki adet endüstri stajını da başarıyla tamamlamış olan ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

Mühendisler genel çerçevesiyle, matematik ve fen bilimlerinden yararlanarak daha önce olmayanı yaratan, insanın ihtiyaçlarına çözüm olan ürün, süreç, algoritma, sistem geliştiren kişilerdir. 19.Yüzyılın sanayi devrimine dayanan makine mühendisliği en eski ve en köklü mühendislik disiplinlerinden biridir. Geleneksel olarak doğada bulunan malzemeyi ve enerjiyi kullanarak insanın yaşam koşullarını mekanik/ısıl bileşen ve sistemlerle iyileştirmeyi amaçlayan makine mühendisliği doğal olarak çok-disiplinli bir yapıdadır. Bir otomobil tasarımı, örneğin, fizik, statik, dinamik, mukavemet, kimya, termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, elektronik kontrol, malzeme, titreşim, mekanik tasarım gibi çok sayıda alanı birleştirmektedir. Nükleer, uzay-uçak, imalat, gemi inşa, endüstri mühendisliği gibi alanlar makine mühendisliğinin doğurduğu ve geliştirdiği mühendislik dalları olarak kabul edilmektedir.
Dört yılı kapsayan Işık Üniversitesi Makine Mühendisliği Lisans Programında öğrencilere ilk yıl (iki yarıyıl) boyunca temel bilim, matematik ve mühendisliğe giriş bilgileri verilmektedir. İkinci yılda ağırlıklı olarak temel mühendislik dersleri yer almakta, üçüncü yılda ise makine mühendisliği ve tasarım derslerine yer verilmektedir. Son yılda disipline özgü ve diğer seçim dersleriyle birlikte tasarım projesi uygulaması bulunmaktadır. Öğrencilerin program süresince en az 138 (250 AKTS) kredilik çalışma yapmaları zorunludur. Ayrıca öğrenciler ikinci sınıftan başlamak üzere, yaz aylarında en az 20'şer iş gününü kapsayan iki ayrı endüstriyel staj da yapmak zorundadır. (Not: Program endüstride yapılan yaz stajları dışında 240 AKTS kredisine sahiptir)

Mezunların İstihdamı

Makine Mühendisliği mezunları çok değişik sektörlerde çok değişik kariyer yapma imkânına sahiptir. Makine tasarım ve imalat, savunma, metalürji ve malzeme, otomotiv, transport, havacılık ve eğitim sektörlerinde görev alabilirler. Günümüzde istihdam olasılığı en yüksek mühendislik disiplinlerinden birisidir. Bu tür sektörlerde yer alan firmaların Ar-Ge Merkezlerinde araştırıcı olarak, gene bu sektörlerde tasarım ve imalat mühendisleri olarak görev yapabilirler. Mezuniyet sonrasında değişik alanlarda lisansüstü eğitimlerini de sürdürebilirler, akademik çalışmalar yapabilirler.  

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Makine Mühendisliği Programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce ve Türkçe olmak üzere içeriği aynı olmak üzere ayrı programlar halindedir.

Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Mehmet DEMİRKOL (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 7140, mehmet.demirkol@isikun.edu.tr
Nihan Beritan (Bölüm Sekreteri) 444 07 99 - 7122, nihan.beritan@isikun.edu.tr, Fax: (0 216) 712 14 72

Uluslararası İşbirliği
Değişim (Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güney Kore), ERASMUS+ (8 ülkede 11 üniversite ile) programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )UNDER CONSTRUCTION

İlgili Dosyalar