Mekatronik Mühendisliği Programı

Mekatronik Mühendisliği Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Programı, İngilizce dilinde olmak üzere 2011 yılında açılmış ve aynı yılda ilk öğrencilerini almıştır. İlk mezunlarını da 2015 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Mekatronik Mühendisliği Lisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği programlarına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Mekatronik Mühendisliği programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın ders planlarında yer alan tüm derslerini başarı ile geçen, iki adet endüstri stajını da başarıyla tamamlamış olan ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

Mühendisler genel çerçevesiyle, matematik ve fen bilimlerinden yararlanarak daha önce olmayanı yaratan, insanın ihtiyaçlarına çözüm olan ürün, süreç, algoritma, sistem geliştiren kişilerdir. Mekatronik Mühendisliği, elektrik-elektronik, makine ve yazılım mühendisliğinin yöntem ve teknoloji ürünlerini kullanarak akıllı kontrol ve otomasyon sistemlerinin tasarımını amaçlayan disiplinlerarası bir mühendislik dalıdır. Bu farklı disiplinlerin bütünleşmesiyle Mekatronik Mühendisliği uygulama alanları; üretim sistemleri ve otomasyonu, bina otomasyonu, otomotiv endüstrisi, havacılık sektörü, savunma sanayi, tıbbi uygulamalar, test ve ölçüm sistemleri, montaj sanayi, robot sistemleri, kontrol sistemleri gibi çok geniş bir yelpazede yer almaktadır. Mekatronik Mühendisliği, son yıllarda içinde yaşadığımız teknolojik gelişmelerin sonucu olarak doğmuş ve gelişmiş bir mühendislik dalıdır. Bu alanda eğitim görenler karşılarına çıkacak problemleri, disiplinlerarası bir yaklaşımla (makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar bilimi) çözebilen kişiler olacaktır.

Dört yılı kapsayan Işık Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Lisans Programında öğrencilere ilk yıl (iki yarıyıl) boyunca temel bilim, matematik ve mühendisliğe giriş bilgileri verilmektedir. İkinci yılda ağırlıklı olarak temel mühendislik, elektrik-elektronik ve yazılım dersleri yer almakta, üçüncü yılda ise mekanik ağırlıklı tasarım derslerine yer verilmektedir. Son yılda disipline özgü ve diğer seçim dersleriyle birlikte tasarım projesi uygulaması bulunmaktadır. Öğrencilerin program süresince en az 139 (250 AKTS) kredilik çalışma yapmaları zorunludur. Ayrıca öğrenciler ikinci sınıftan başlamak üzere, yaz aylarında en az 20'şer iş gününü kapsayan iki ayrı endüstriyel staj da yapmak zorundadır. (Not: Program endüstride yapılan yaz stajları dışında 240 AKTS kredisine sahiptir)


Mezunların İstihdamı

Diğer disiplinlere göre daha yeni sayılan Mekatronik Mühendisliği Programından mezun olan öğrenciler mesleğin disiplinlerarası karakterinden dolayı çok farklı konularda kariyer yapma fırsatına sahiptir. Mekatronik Mühendisliğinin üretim, otomotiv, havacılık, savunma ve tıp sektörleri başta olmak üzere, birçok sektörde uygulama alanları vardır. Mekatronik mühendisleri bilgisayar destekli üretim sistemleriyle iş gören yüksek teknolojili, ileri otomasyon ürünlerini geliştiren ve kullanan kuruluşlarda kolaylıkla iş bulabilme şansına sahiptirler. Örneğin; endüstriyel kuruluşların Ar-Ge birimlerinde, muhtelif otomasyon sistemi tasarım ve uygulamaları gerçekleştiren birimlerinde mühendis olarak istihdam edilmektedirler. Son yıllarda özellikle ülkemizde de gündeme gelen Endüstri 4.0 yaklaşımının bir neticesi olarak mekatronik mühendislerine olan ihtiyacın hızla arttığı gözlenmektedir.  

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Mekatronik Mühendisliği Programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce.

Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Mehmet DEMİRKOL (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 7140, mehmet.demirkol@isikun.edu.tr
Nihan Beritan (Bölüm Sekreteri) 444 07 99 - 7122, nihan.beritan@isikun.edu.tr, Fax: (0 216) 712 14 72

Uluslararası İşbirliği

Değişim (Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güney Kore), ERASMUS+ (8 ülkede 11 üniversite ile) programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/