Elektronik Kitap Veritabanları

Elektronik Kitap Veritabanları

ASCE E-Books
Full Text

Dünya çapındaki en önemli konferansları sunan tutanakları ve bugünün mühendislik metodları ve teknolojileri hakkında, tasarımdan uygulamanın sahada planlanmasına kadar en ileri bilgi ve kılavuzları sağlar.


CambridgeCore Books
Full Text & Abstract

Cambridge University Press tarafından yayınlanan, yüksek lisans öğrencilerine yönelik çok çeşitli araştırma monografileri, akademik referanslar ve çok sayıda kitap içermektedir.

EBSCO eBook Academic Collection
Full Text
Dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veritabanı olan EBSCO eBook Academic Collection, tümüyle akademik 112,292 adet elektronik kitap içermektedir. Hukuktan, tıpa, psikolojiden mühendisliğe, tarım ve fen-edebiyata, işletmeden siyaset bilimine, eğitime, güzel sanatlara mimarlığa kadar tüm disiplinlerde yayımlanmış, 450'den fazla akademik yayıncının elektronik kitaplarına erişim mümkündür.

Education Index Retrospective: 1929-1983
Full Text

Education Index Retrospective, çok-kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. konularında birçoğu hakemli olmak üzere 700'den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835.000'den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir.

IGI Global
Full Text

IGI Global Yayınevi'nin uygulamalı teknoloji alanında bilimin birçok dalını kapsayan 3900+ güncel e-kitabını (2000-2018 yılları arası) kapsar.

ProQuest Ebook Central
Full Text & Abstract
170.000'den fazla elektronik kitabı bünyesinde barındırmaktadır.
PsycBOOKS
Full Text

American Psychological Association (APA) tarafından hazırlanmış, psikoloji alanında tam metin kitapları içerir.

PsycTESTS
Full Text
American Psychological Association (APA) tarafından hazırlanmış, psikoloji alanındaki testleri içerir.
Safari Books Online
Full Text

IT, teknik ve işletme konularında dünyada önde gelen yayıncılara ait 7400 civarında E-Kitaba erişim sağlar.

İlgili Dosyalar