Online Kaynaklar

Online Kaynaklar

Academic Search Ultimate
Full Text & Abstract

Dünyanın en kapsamlı çok disiplinli veri tabanı olan Academic Search Ultimate, sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veri tabanıdır.

Annual Reviews
Full Text & Abstract
Annual Reviews yaşam bilimlerinden doğa bilimlerine, tarım bilimlerine, sosyal bilimlere ve ekonomiye kadar 51 konu alanında 66 dergi içermektedir.

Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (H.W. Wilson)
Full Text

1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2.000'den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.

Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (H.W. Wilson)
Full Text & Abstract

Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1.400'den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makaleyi barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913- 1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913- 1957) tam dosyalarını da içerir.

Art Index Retrospective (H.W. Wilson)
Bibliographic & Abstract & Full Text

Bu arşiv koleksiyonu, 1929'dan 1984'e kadar geçen süreci kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır. Yarım yüzyıldan fazla bir süre için sanat literatürü sunan bu veri tabanı, 600'den fazla dergiye ek olarak 25.000'in üzerinde kitap incelemesini indeksler. Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar.

ASCE E-Books
Full Text

Dünya çapındaki en önemli konferansları sunan tutanakları ve bugünün mühendislik metodları ve teknolojileri hakkında, tasarımdan uygulamanın sahada planlanmasına kadar en ileri bilgi ve kılavuzları sağlar.


ASCE Library
Full Text

Dünya'nın en geniş inşaat mühendisliği araştırma ve uygulama makalelerinin tam metinlerini içeren ASCE Online Research Library, tüm inşaat mühendisliği disiplinlerini kapsamaktadır.

Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982
Full Text

İş ve işletme araştırmaları için değerli bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index (1913-1957) veri tabanını da barındırır.

Business Source Ultimate
Full Text & Abstract

İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri için derlenen Business Source Ultimate, alanında dünyanın en kapsamlı tam metin dergi içeriğinin yanı sıra sunduğu birçok farklı doküman türü ile komple bir araştırma aracıdır. Business Source veri tabanları; Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır. Kapsadığı konulardan bazıları: Bankacılık, çalışma ekonomisi, ekonometri, ekonomi, finans, iktisadi gelişme, iktisat, iktisat politikası, iktisat teorisi, iş ve işletme yönetimi, mali iktisat, maliye teorisi, muhasebe, pazarlama, uluslararası iktisat, üretim yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon, v.b.

Cambridge Journals
Full Text
Cambridge Journals, Cambridge University Press tarafından çok çeşitli konularda yayınlanan akademik dergilere erişim imkanı sunar.

CambridgeCore Books
Full Text & Abstract

Cambridge University Press tarafından yayınlanan, yüksek lisans öğrencilerine yönelik çok çeşitli araştırma monografileri, akademik referanslar ve çok sayıda kitap içermektedir.

Central & Eastern European Academic Source
Full Text

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30'un üzerinde ülkeden 660'a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar. İçerdiği konulardan bazıları: Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri, v.s.

Dissertations & Theses Global
Full Text
Dünya'dan 1.7 milyon master ve doktora derecesinden tam metin tez içerir.
DynaMed
Full Text

National Science Foundation - NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile hekimler tarafından, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en kapsamlı ve en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır.

EBSCO EDS
Full Text & Abstract

Ebsco EDS, şu veri tabanlarını taramaktadır: BMJ Online Journals, EBSCO Veri Tabanları, IEEE, OVID – LWW, ScienceDirect, Scopus, Taylor & Francis, Web of Science

Education Index Retrospective: 1929-1983
Full Text

Education Index Retrospective, çok-kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. konularında birçoğu hakemli olmak üzere 800'den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 850.000'den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir.

EMERALD
Full Text & Bibliographic & Abstract

İşletme, ekonomi, yönetim, bilgisayar bilimi, mühendislik ve bilgi yönetimi

ERIC
Bibliographic & Abstract & Full Text

ERIC® (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynaklarına erişim sağlamaktadır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar. 1966'dan günümüze kadar 1.9 milyondan fazla kayıt içeren ERIC® 590.000 tam metin döküman sunmaktadır.

European Views of the Americas: 1493 to 1750
Avrupa'da yazılmış Amerika ile ilgili 32.000'den, 1750 yılı öncesine kazar uzanan koleksiyon.

Bu yeni bibliyografik veri tabanı, Amerika ile ilgili Avrupa çalışmalarıyla ilgilenen kütüphaneler, akademisyenler ve bireyler için değerli bir endekstir. EBSCO Yayınevi, John Carter Brown Kütüphanesinin iş birliği ile,  "Avrupalı Amerikan: Amerika ile İlgili Avrupa'da Basılmış Çalışmalar Kronolojik Kılavuzu, 1493-1750" isimli kaynaktan yararlanarak bu Dünya çapında akademisyenler tarafından iyi bilinen ve saygı gören yetkili bibliyografya kaynağını oluşturmuştur. Veri tabanı 32.000'den fazla giriş ve 1750'den önce Avrupa'da Amerika'larla ilgili yazılan basılı kayıtları içeriyor.

GreenFILE
Full Text

GreenFILE, insanın doğa üzerindeki etkisini bütün yönleriyle kapsayan, iyi araştırılmış bilgileri sunar. Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm.

Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 (H.W. Wilson)
Full Text & Abstract

Humanities & Social Sciences Index Retrospective ™: 1907-1984, 1907 yılına kadar uzanan ve yaklaşık 1100 dergi içerisinde 1,300,000'den fazla makalenin indekslenmesi ile beşeri ve sosyal bilimler alanında geniş bir konu yelpazesi sunar. Ayrıca 240.000 civarı kitap incelemesi sunmaktadır.

IEEE / IEE Electronic Library (IEL) - IEEE Standards
Full Text & Bibliographic & Abstract

Elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi, elektronik ve telekomünikasyon.

IGI Global
Full Text

IGI Global Yayınevi'nin uygulamalı teknoloji alanında bilimin birçok dalını kapsayan 3900+ güncel e-kitabını (2000-2018 yılları arası) kapsar.

Institution of Engineering and Technology (IET) Journals Complete Collection
Full Text

Dünyanın önde gelen mühendislik kurumlarından IET'nin Fizik, Otomasyon, Mekanik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Telekomünikasyon, Radar &Sonar & Navigasyon teknolojileri ve Robotik konularındaki 2013'ten günümüze dergi koleksiyonunu içerir.

IOP (Institute of Physics) Electronik Journals
Full Text & Abstract

Fizik ve ilgili alanlar.

İntihal.Net

İntihal.net, TÜBİTAK EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Lisansı) anlaşması kapsamında akademik çalışmalardaki benzerlik oranını tespit etmek amacıyla oluşturulan Türkiye menşeili bir programdır.

JSTOR: JOURNAL STORAGE THE SCHOLARLY JOURNAL ARCHIVE
Full Text & Bibliographic

Çeşitli disiplinlerde yayınlanmış dergilerde yer alan tam metin makaleler. Dergilerin ilk sayısından başlayarak günümüzden iki buçuk yıl önceye kadar erişim sağlar.

Library, Information Science & Technology Abstracts
Full Text

1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, kütüphane, bilgi ve belge yönetimi ve bilgi bilimleri ile ilgili araştırmalar için hazırlanmıştır. Yüzlerce önemli dergiye ek olarak kitapları ve araştırma raporlarını özetleri ile birlikte indeksler. İçerdiği konulardan bazıları şunlardır: Bibliyometri, bilgi ve belge yönetimi, bilgi okuryazarlığı kataloglama, kütüphanecilik, online bilgi kaynaklarının kullanımı, sınıflandırma, veri tabanları.

MasterFILE Complete
Full Text

Halk kütüphaneleri için özel olarak tasarlanan bu çok disiplinli veri tabanı, 1922'ye kadar uzanan içeriğinde 2.300'den fazla tam metin dergiye ek olarak, 1.000'in üzerinde referans kitabı, 55.000 birincil kaynak dokümanı ve 2 milyondan fazla görsel (fotoğraf, harita, bayrak) sağlar.

MasterFILE Reference eBook Collection
Full Text

MasterFILE Complete'in tamamlayıcısı olan bu kaynak, referans kitapların elektronik versiyonlarından oluşturulmuştur. 800'e yakın tam metin eKitap içeren bu koleksiyondaki eKitaplar Abdo Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Cornell University Press, Nomad Press, The University of North Carolina Press gibi önemli yayınevlerinden gelmektedir. Bilgisayar, bilim, biyografiler, finans, genetik, kariyer, mimari, moda ve tasarım, sağlık, sanat, seyahat, spor, tarih gibi kişisel referans konularını kapsar.

MEDLINE
Full Text

Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki temel danışma kaynağıdır. MEDLINE® veri tabanı ile ilgili başlıca disiplinler unlardır; tıp, hemşirelik, diş hekimliği, veterinerlik ve klinik öncesi bilimler. MEDLINE®, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır. Ağaç diagramı şeklinde erişilebilen alt başlıklar aracılığıyla 5,600'den fazla güncel biyomedikal dergide yer alan künye bilgileri taranabilir.

Nature Publishing Group
Full Text

Ancak en üst düzey bilimsel çalışmaların yayınlanabildiği dünyaca ünlü bilim dergisidir.

Newspaper Source Plus
Full Text & Abstract

Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.

Newswires
Uluslararası yayın yapmakta olna çok sayıda prestijli gazeteyi içeren veritabanıdır.

EBSCO Newswires, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'dan sürekli olarak dünya çapındaki haberlere gerçek zamanlı erişim sağlıyor. Bu içerik EBSCO tarafından izlenir ve kullanıcılar EBSCOhost'da arama girdiğinde ilgili sonuçlar sağlanır. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top Haberleri, AP WorldStream, AP ABD Politika ve Hükümeti, AP 50 Eyalet Raporları, UPI Güvenlik Endüstrisi, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve Daha. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek, web içeriğinin tam metnine hemen erişebilirler. EBSCO Newswires'deki tam metin içeriğinin indeksi, EBSCO tarafından 30 günlük bir arşiv için tutuluyor; böylece kullanıcılar, arama ilgi alanlarıyla ilgili son 30 günün haberini alabilir.

OpenDissertations
Başta Amerika olmak üzere dünyanın en seçkin okullarında yapılmış doktora tezlerini içeren veritabanıdır.

OpenDissertations, araştırmacılara hem tarihi hem de çağdaş tezlerin ve tezlerin bulunmasında yardımcı olacak açık erişimli bir veritabanıdır. H.W.'nin cömert desteği ile düzenlendi. Wilson Vakfı ve Boston'daki Cemaat Kütüphanesi ve Arşivleri, EBSCO'nun daha önce yayınlanmış olan Amerikan Doktora Tezleri'ni içeriyor ve dünyanın dört bir yanındaki seçkin kolejler ve üniversitelerin katıldığı ek tez metamalarını içeriyor. Araştırmacılara 20. yüzyılın başından günümüze kadar geçen süre zarfında araştırma yapmak için atıfta bulunarak, bu veritabanı lisansüstü dereceler veren kurumlarla düzenli güncellemeler ve yeni ortaklıklar yoluyla büyümeye devam edecektir.

Oxford Journals Online
Full Text
Oxford Journals elektronik dergi veritabanı ekonomi, işletme, matematik, iletişim, hukuk, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji ve diğer sosyal bilimler alanında 306 adet tam metinli (full text) dergiyi içermektedir.

ProQuest Ebook Central
Full Text & Abstract
170.000'den fazla elektronik kitabı bünyesinde barındırmaktadır.
Regional Business News
Full Text

Business Source Ultimate için tamamlayıcı olan bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100'den fazla yerel işletme yayınından gelen tam metinleri sunar. 20 yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir.

SAGE Journals
Full Text & Abstract

SAGE yayınevinin sosyal ve beşeri bilimler, materyal bilimi ve mühendislik, sağlık bilimleri, yaşam bilimleri alanlanında yayınladığı dergilere tam metin erişim sağlar.

Science Direct
Full Text & Abstract

Fen bilimleri alanındaki dergilerin tam metinlerine erişim sağlar. Alanındaki en kapsamlı full text veritabanıdır.

Scopus
Full Text & Abstract
Scopus, akademik dergi makalelerinin özetlerini ve atıflarını içeren bibliyografik bir veri tabanıdır. 5.000'den fazla yayıncıya ait yaklaşık 21.000 başlığı kapsar ve bunların 20.000'i bilimsel, teknik, tıbbi ve sosyal bilimlerdeki (sanat ve beşeri bilimler dahil) hakemli dergilerdir.
Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983 (H.W. Wilson)
Full Text & Abstract

Sosyal Bilimler İndeksi Retrospective ™: 1907-1983, 1907'ye kadar uzanan sosyal bilimlerde çok çeşitli önemli dergileri arama olanağı sunar. Olağanüstü derinliği ile bu veritabanı, kitap incelemeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 1.000.000 makaleyi endeksler.

SpringerLink
Full Text & Abstract
SpringerLink kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi konularındaki dergilere erişim sağlar.
Taylor & Francis eBooks
Full Text & Abstract

Taylor & Francis e-kitap koleksiyonu.

Taylor & Francis eJournals
Full Text

Doğa ve yaşam bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, davranış bilimleri, eğitim, sanat ve beşeri bilimlerle ilgili 2700'den fazla dergiye erişim sağlar.

Teacher Reference Center
Full Text

Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 220'den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indeksler.

The Belt and Road Initiative Reference Source
Full Text

"Bir Kuşak, Bir Yol" çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekominikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, v.s. "Bir Kuşak, Bir Yol" girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak, girişimin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar.

The International Nuclear Information System
Abstract

(INIS) bilim ve teknolojinin barışçıl amaçla uygulanmasında bilimsel ve teknik literatür için temel bilgi kaynağıdır.

TR Dizin
Bibliographic & Abstract & Full Text

TR Dizin, araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından oluşturulmuştur. TR Dizin'in kapsamını oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından Dergi Değerlendirme Kriterlerine bağlı olarak seçilmektedir. ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.

ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) - ULAKBIM Turkish National Databases
Bibliographic & Abstract & Full Text
  • Türk Tıp Veri Tabanı [1996-]
  • Sosyal Bilimler Veri Tabanı [2002-]
  • Yaşam Bilimleri Veri Tabanı [1992-]
  • Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı [1992-]
Web News
Çeşitli konularda gerçek zamanlı olarak güncellenen ortalama 14.000 web haber içeriği barıdıran veritabanıdır.

EBSCO'nun Web Haberleri, dünyanın dört bir yanından gelen en iyi binlerce haber kaynağına gerçek zamanlı erişim sağlıyor. Bu koleksiyon, çeşitli iş ve genel haber konularını kapsayan 14.000'den fazla feed'i içeriyor. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek, web içeriğinin tam metnine hemen erişebilirler.

Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI, ESCI, CPCI, BCI)
Bibliographic & Abstract

Wiley Online Library
Full Text & Abstract
Wiley Online Library veritabanı ile Wiley yayınevi tarafından yayınlanan; iş idaresi, finans, yönetim, kimya, bilgisayar bilimleri, yerbilim, ziraat, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam ve sağlık bilimleri, matematik, istatistik, fizik ve psikoloji konularında 1300'den fazla dergiye geriye dönük arşivleriyle beraber tam metin olarak erişebilirsiniz.

İlgili Dosyalar