Ameliyathane Hizmetleri

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Programı, 2014 yılında öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2016 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Ameliyathane Hizmetleri Önlisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu Hemşirelik , Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağlık Yönetimi ile Sosyal Hizmet programlarına kayıt yaptırabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı


Ameliyathanelerde bulunan tüm tıbbi cihaz, cerrahi malzemeler ve ameliyathaneyi hazırlayabilecek, ameliyat ekibinde yer alarak cerraha ameliyat sırasında doğrudan yardımcı olabilecek sağlık profesyonellerine Ameliyat Hizmetleri Teknikerleri denmektedir.

Ameliyathane Hizmetleri Programı, ameliyathanelerde söz konusu cihaz ve malzemeleri etkin bir şekilde kullanıp ameliyat ekibinin bir parçası olacak deneyimli sağlık çalışanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Eğitim Amaçları
 • Ameliyat odasını ve ameliyatlarda kullanılacak tüm tıbbi cihaz ve cerrahi malzemeleri hazırlayabilecek mezunlar yetiştirmek.
 • Ameliyat ekibinde yer alarak cerraha ameliyat sırasında doğrudan yardımcı olabilecek mezunlar yetiştirmek.
 • Ameliyathanelerde söz konusu cihaz ve malzemeleri etkin bir şekilde kullanabilecek mezunlar yetiştirmek.
 • Ameliyat ekibinin bir parçası olabilecek deneyimli sağlık personelini yetiştirmek.

Program Çıktıları
 • Temel tıp dallarını tanır, fonksiyonlarını ayırt eder
 • Tüm cerrahi klinik birimleri tanır, uygulamalarını ayırt eder
 • Tıp terminolojini yazar, okur ve kullanır.
 • İnsan vücudunun tüm sistemlerini anatomik olarak sınıflandırır, sistemlerin ana yapılarını tanımlar.
 • İnsan vücudunun tüm sistemlerinin fizyolojik olarak görevlerini sayar.
 • Sistemlerin temel hastalıklarını sayar.
 • Ameliyathanenin fiziki yapısını tanımlar.
 • Ameliyat odasını malzeme ve teçhizat yönünden cerrahi işlemlerin yapılmasına hazır hale getirir.
 • Cerrahide etik kavramını tanımlar.
 • Hasta ve sağlık personeli hakları ve güvenliği ile ilgili bilgileri tanımlar ve uygular.
 • Ameliyathanede kullanılacak cihazların çalışma prensiplerini, uyarı işaretleri ve sertifika bilgilerini tanımlar.   Cihazlarda arıza tespiti yapar.
 • Radyoaktivite, elektromanyetik alan, ısı, mor ötesi-kızıl ötesi ışınlar, lazer ışınları ve tıbbi gazlarla ilgili etki-etkilenme detaylarını ve korunma yöntemlerini bilir.
 • Enfeksiyon hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar ve önleme yöntemlerini tanımlar.
 • Kan, kan ürünleri ve diğer vücut sıvıları yoluyla bulaşan hastalıklar hakkında bilgi sahibi olur, koruyucu önlemleri uygular, etik davranışları sergiler.
 • Cerrahi alan enfeksiyonlarını tanımlar, enfeksiyonların bulaşma yolları ve ameliyathaneye özgü risk faktörleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Atık kontrolünü bilir.
 • Ameliyattan sonra cerrahi alet ve malzemeleri dezenfekte edebilir ve kullanıma hazır hale getirir.
 • Merkezi sterilizasyon ünitesinin yapısını ve işleyiş tekniğini tanımlar.
 • Her türlü cerrahi malzemenin sterilizasyonunu ve uygun şartlarda korunmasını sağlar.
 • Cerrahi alet ve ekipmanların bakım ve periyodik muayenelerini yapar.
 • Genel ilkyardım bilgisine sahip olarak acil durumlarda doğru yaklaşım ve uygulama becerisini gösterir.
 • Halk sağlığı konusunda temel bilgilere sahip olur.
 • Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olur.
 • Temel bilgisayar beceresine sahip olur, sunum ve raporlama yapabilir.
 • Yabancı dil olarak ingilizceyi genel düzeyde kullanabilir.
 • Çevre koruma, iş sağlığı alanlarında bilinçli olur.
Mezunların İstihdamı

Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri, gerek kamu gerek özel hastanelerin ameliyathanelerinde çalışma imkanı bulabilirler.

 Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar DGS ile lisans tamamlamaya hak kazanırlar.

Ölçme ve Değerlendirme

Ameliyathane Hizmetleri programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, Türkçe

Adres ve İletişim Bilgileri

Dr. Öğr. Gör. Betül Çelikkol SERTBAŞ
(Bölüm Başkanı)
444 07 99 / 6250,betul.sertbas@isikun.edu.tr

Işın Yiğit 
(Yüksekokullar Sekreteri)
444 07 99 - 6242,isin.yigit@isikun.edu.tr

Önkoşul Kod Ders K T U L A
1. Yarı Yıl  TÜRK1201 Türkçe I 2 2 0 0 2
 ENGL1301 Başlangıç Seviyesi İngilizce I 3 3 0 0 4
AHİZ 1211 Ameliyathane Teknolojileri 3 3 0 0 4
AHİZ 1212 Temel Cerrahi 3 3 0 0 6
AHİZ 1213 Anatomi 3 3 0 0 4
TIDO1201 Tıbbi Terminoloji 3 3 0 0 4
İSAG1401 Temel İş Sağlığı ve Güvenliği 3 3 0 0 5
2. Yarı Yıl TÜRK1202 Türkçe II 2 2 0 0 2
ENGL1302 Başlangıç Seviyesi İngilizce II 3 3 0 0 4
AHİZ1221 Ameliyathane Uygulamaları I 3 3 0 0 5
AHİZ1222 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I 3 3 0 0 6
AHİZ1223 Fizyoloji 3 3 0 0 4
AHİZ 1224 Enfeksiyondan Korunma Yöntemleri 3 3 0 0 5
TIDO1221 Bilgisayara Giriş 3 3 0 0 5
3. Yarı Yıl  TARH1101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 2 0 0 2
AHİZ2231 Ameliyathane Uygulamaları II 3 3 0 0 4
AHİZ2232 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi II 3 3 0 0 4
AHİZ2233 İlk Yardım 3 3 0 0 5
AHİZ2234 Sterilizasyon Esasları 3 3 0 0 5
AHİZ-AS-I Alan Seçmeli 3 3 0 0 5
AHİZ-GS-I Genel Seçmeli 3 3 0 0 5
AHİZ2909 Sektör Stajı 0 0 0 0 1
4. Yarı Yıl  TARH1102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 2 0 0 2
AHİZ2241 Ameliyathane Uygulamaları III 3 1 0 4 4
AHİZ2242 Ameliyathane Cihazları 3 3 0 0 3
AHİZ2243 Hastalıklar Bilgisi 3 3 0 0 5
TIDO1223 Sağlık Yönetimine Giriş 3 3 0 0 5
 AHİZ-AS-II Alan Seçmeli 3 3 0 0 5
 AHİZ-GS-II Genel Seçmeli 3 3 0 0 5
Alan Seçmeli Dersler K T U L A
ANZİ1212 Genel Farmakoloji 3 3 0 0 5
TIDO2233 Tıbbi Deontoloji 3 3 0 0 5
ANZİ2251 Halk Sağlığı 3 3 0 0 5
TIDO2254 Sağlık Hukuku ve Mevzuatı 3 3 0 0 5
TİGÖ2251 Tıp Fotoğrafçılığı 3 3 0 0 5
TIDO1212 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3 3 0 0 5
ANZİ1212 Genel Farmakoloji 3 3 0 0 5
TIDO2233 Tıbbi Deontoloji 3 3 0 0 5
Genel Seçmeli Dersler
TİGÖ2251 Tıp Fotoğrafçılığı 3 3 0 0 5
İSAG1414 Çalışma Psikolojisi 3 3 0 0 5
İSAG1421 Sunum Teknikleri 3 3 0 0 5
OPİS2251 Girişimcilik 3 3 0 0 5
OPİS2203 İşletmeye Giriş 3 3 0 0 5
TIDO1212 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3 3 0 0 5
TIDO2251 İnsan Kaynakları 3 3 0 0 5
TIDO2252 Halkla İlişkiler 3 3 0 0 5
ANZİ1212 Genel Farmakoloji 3 3 0 0 5
TIDO2253 Güzel Konuşma ve İletişim 3 3 0 0 5
RATE1101 Temel Fotografi 3 3 0 0 5
TIDO2254 Sağlık Hukuku ve Mevzuatı 3 3 0 0 5
ANZİ2251 Halk Sağlığı 3 3 0 0 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Bilgi Kuramsal Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.    
Olgusal
Beceri Bilişsel Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.      
Uygulamalı  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.            
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.        
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.    
Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.            
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.        
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.          
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.            
Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.              
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.      
Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 TÜRK1201 Türkçe I   x
 ENGL1301 Başlangıç Seviyesi İngilizce I x
AHİZ 1211 Ameliyathane Teknolojileri x x x x x x x x x
AHİZ 1212 Temel Cerrahi x
AHİZ 1213 Anatomi x
TIDO1201 Tıbbi Terminoloji x
İSAG1401 Temel İş Sağlığı ve Güvenliği x
TÜRK1202  Türkçe II x
ENGL1302 Başlangıç Seviyesi İngilizce II x
AHİZ1221 Ameliyathane Uygulamaları I x x x x x x x x
AHİZ1222 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I x x x
AHİZ1223 Fizyoloji x
AHİZ 1224 Enfeksiyondan Korunma Yöntemleri x x x x
TIDO1221 Bilgisayara Giriş x
 TARH1101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
AHİZ2231 Ameliyathane Uygulamaları II x x x x x x x x
AHİZ2232 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi II x x x
AHİZ2233 İlk Yardım x
AHİZ2234 Sterilizasyon Esasları x x x
AHİZ-AS-I Alan Seçmeli  x
AHİZ-GS-I Genel Seçmeli x
AHİZ2909 Sektör Stajı x x x x x x x x x
 TARH1102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
AHİZ2241 Ameliyathane Uygulamaları III x x x x x x x x
AHİZ2242 Ameliyathane Cihazları x x x x x x x x x
AHİZ2243 Hastalıklar Bilgisi x x
TIDO1223 Sağlık Yönetimine Giriş x x x
 AHİZ-AS-II Alan Seçmeli  x
 AHİZ-GS-II Genel Seçmeli x

İlgili Dosyalar