Odyometri

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Odyometri Programı, 2013 yılında öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2015 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Odyometri Önlisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Odyometri programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu Odyoloji, Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği, Özel Eğitim Öğretmenliği
 programlarına kayıt yaptırabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı


İşitme ve işitme bozukluklarının tespitini yapabilecek meslek yüksekokulu düzeyinde eğitim görmüş sağlık personelinin yetiştirilmesidir. Odyometri programına girmek isteyen öğrencilerin, insan sağlığı ile ilgili olan bu konuda, direkt hasta ile ilişkili olduklarını bilmeleri gereklidir. Hasta ilişkileri özel nitelik taşımakta olup, titiz ve sabırlı bir yaklaşım gerektirir. Odyoloji yeni ve hızla ilerleyen bir bilim dalı olduğu için bu mesleği seçeceklerin mesleki performanslarının ve araştırma isteklerinin çok iyi düzeyde olması gerekir.
Özellikle son yıllarda önem kazanan sağlık hizmetlerindeki kalite ve akreditasyon, hastane sayısındaki artış, nitelikli sağlık ekibine duyulan ihtiyacı da arttırmıştır. Öğrenciler, ameliyathane hizmetleri ilgili bilgilerin yanı sıra sağlık yöneticiliğine özgü temel bilgileri de aldığından, zaman içinde başarıları ölçüsünde ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üst kademelere de yükselebileceklerdir.

Program Eğitim Amaçları
 • İşitme ve işitme bozukluklarının tespitini yapabilecek meslek yüksekokulu düzeyinde eğitim görmüş sağlık personelinin yetiştirilmesidir. 
 • Temel deneysel ve teorik prensiplere hakim olan, bağımsız öğrenebilen, inceleyebilen ve dikkatli değerlendirmeler yapabilen mezunlar yetiştirmek.
 • Program mezunlarını yaratıcı, etkin iletişim becerilerine sahip, takım çalışmasına açık ve sosyal bireyler olarak yetiştirmek.
 • Program mezunlarını yaratıcı, etkin iletişim becerilerine sahip, takım çalışmasına açık ve sosyal bireyler olarak yetiştirmek.
 
Program Çıktıları
 • Mesleki yetki ve sorumluluklarını bilmek,
 • Mesleki Etik ve ahlak kavramlarını bilmek,
 • İşitme değerlendirilmesinde yapılması gereken basamakları tasarlayabilmek
 • Normal yada patolojik olan anatomik oluşumları tanıyabilmek
 • İşitme değerlendirilmesinde kullanılan testleri pratik olarak kullanabilme becerisine sahip

olmak

 • Dış ,orta ve iç kulak hastalıklarında testlere yansımanın ne şekilde olduğunu kavrayabilmek
 • Odyolojik acilleri bilmek
 • İşitme rehabilitasyonunun nasıl yapıldığı öğrenebilmek, işitme cihazının hastaya uygun seçimi

konusunda yeterli bilgiye sahip olmak

 • Denge bozukluklarına yaklaşımı ve testleri uygulama becerisine sahip olmak
 • Santral ve periferik hastalıkların odyolojik testlerle ilişkisini kavramak
 • Ses ve konuşma bozuklularına yaklaşımı bilmek
 • Ses rehabilitasyonu konusunda eğitim verebilecek bilgiye sahip olmak
 • Çocukluk çağında ortaya çıkan işitme kayıplarının erken tanı ve tedavisini sağlamasının

önemini kavramak

 • Yenidoğan işitme taramasında kullanılan testlerin uygulamasını yapabilmek
 • Diğer kulak burun boğaz hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak
 • Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olabilme
 • Temel bilgisayar beceresine sahip olarak sunum ve raporlama yapabilme beceresi edinmek
 • Yabancı dil olarak ingilizceyi genel düzeyde kullanabilmek
 • Çevre koruma, iş sağlığı alanlarında bilinçli birey olmaları
 Mezunların İstihdamı

"Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Ön Lisans Programı Mezunu" olurlar. Mezunlar, Odyoloji uzmanının veya KBB uzmanının gözetimi ve denetiminde, resmi veya özel hastanelerin Odyoloji Kliniklerinde çalışabilirler. Denge istemiyle ilgili vestibüler testleri uygulayabilir, sağırlar okulları ve benzer kuruluşlarda çalışabilirler. Doğum kliniklerinde yeni doğmuş bebeklere işitme testi uygulayabilirler, okullarda işitme tarama testi yapabilirler. Ayrıca işitme cihazı firmalarında çalışabilirler.

 Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar DGS ile lisans tamamlamaya hak kazanırlar.

Ölçme ve Değerlendirme

Odyometri programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, Türkçe

Adres ve İletişim Bilgileri

Dr. Öğr. Gör. Selden ÇEPNİ (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 6240, selden.cepni@isikun.edu.tr
Işın Yiğit  (Yüksekokullar Sekreteri) 444 07 99 - 6242, isin.yigit@isikun.edu.tr

1 .Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
TUR101 Türkçe I 2 2 0 0 2
INM101 Başlangıç Seviyesi İngilizce I 3 3 0 0 5
ODY105 Odyometri I 3 3 0 0 5
SMY102 Anatomi ve Fizyoloji 3 3 0 0 5
ISG101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 3 3 0 0 5
FIZ103 Genel Fizik 3 3 0 0 5
SMY111 Sağlık Yönetimine Giriş 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 32
2 .Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
TUR102 Türkçe II 2 2 0 0 2
INM102 Başlangıç Seviyesi İngilizce II 3 3 0 0 5
ODY102 İşitme Kayıpları 3 3 0 0 5
ODY106 Akustik 3 3 0 0 5
SMY105 Tıbbi Terminoloji 3 3 0 0 5
ODY110 Odyometri II 3 3 0 0 5
BIL141 Bilgisayara Giriş 3 3 0 0 5
ODY190 Sektör Stajı 0 0 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 37
3 .Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 2 0 0 2
ODY201 Nesnel Test Yöntemleri 3 3 0 0 5
ODY203 Klinik Uygulama 3 1 0 4 5
ODY205 Dalgalar ve Ses  Laboratuvarı 3 3 0 0 5
ODY207 İşitme Cihazları 3 3 0 0 5
ODY_D2-I Bölüm Seçmeli 3 3 0 0 5
ODY_F-I Serbest Seçmeli 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 18 0 4 32
4 .Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 2 0 0 2
ODY206 Vestibüler Sistem ve Test Yöntemleri 3 3 0 0 5
ODY274 Pediatrik Test Yöntemleri 3 3 0 0 5
ODY271 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 3 3 0 0 5
SMY108 İlk Yardım 3 3 0 0 5
ODY_D2-II Bölüm Seçmeli 3 3 0 0 5
ODY_F-II Serbest Seçmeli 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 32
Mesleki Seçmeli Dersler
Kod Adı T U kredi AKTS
ODY272 Foniatri 3 0 3 5
SMY208 Halk Sağlığı 3 0 3 5
TSL200 Temel Türk İşaret Dili 3 0 3  5
ODY108 İşitme ve Konuşma Anatomi ve Fizyolojisi 3 0 3 5
YON251 Sunum Teknikleri 3 0 3 5
SMY206 Tıbbi Deontoloji 3 0 3 5
YON101 İşletmeye Giriş 3 0 3 5
SMY252 Tıp Fotoğrafçılığı 3 0 3 5
SMY288 Çalışma Psikolojisi 3 0 3 5
YON251 Sunum Teknikleri 3 0 3 5
SMY206 Tıbbi Deontoloji 3 0 3 5
MYO240 Girişimcilik 3 0 3 5
SMY115 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3 0 3 5
YON240 İnsan Kaynakları 3 0 3 5
YON262 Halkla İlişkiler 3 0 3 5
GTA231 Hareketli Grafik Tasarım 3 0 3 5
YON252 Güzel Konuşma ve İletişim 3 0 3 5
MYO109 Temel Fotografi 3 0 3 5
YON225 Marka Yönetimi 3 0 3 5
YON252 Güzel Konuşma ve İletişim 3 0 3 5
RTT215 Diksiyon ve Etkili Konuşma 3 0 3 5
RTT216 Dünya Sineması 3 0 3 5
RTT208 Toplum ve Kültür 3 0 3 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Bilgi Kuramsal
Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Ders Kodu DERSLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TUR101 Türkçe 1 x x x x x
INM101 Genel İngilizce 1 x
ODY105 İşitme ve Ölçümü x x
SMY105 Tıbbi Terminoloji x x x x x x
FIZ103 Genel Fizik x x
SMY102 Anatomi ve Fizyoloji x x
BIL141 Bilgisayara Giriş x
TUR102 Türkçe 2 x x x x x
INM102 Genel İngilizce 2 x
ODY102 İşitme Kayıpları x x
ODY104 Konuşma,Dil ve İşitme Gelişimi x
ODY106 Akustik x x x
ODY108 İşitme ve Konuşma Anatomi ve Fizyolojisi x x
SMY110 Psikolojiye Giriş x x
ODY190 Sektör Stajı x x
HIST201 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1 x
ODY201 Nesnel Test Yöntemleri x x x
ODY203 Klinik Uygulama x x
ODY205 Dalgalar Ses ve Laboratuvarı x x x
ODY207 İşitme Cihazları x x
ODY_D2-I Bölüm Seçmeli x x
ODY_F-I Serbest Seçmeli x x
HIST202 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2 x
ODY202 Odyometride İleri  Test Yöntemleri x x
ODY274 Çocuk Odyolojik Test Yöntemleri x x
SMY108 İlkyardım x x
SMY206 Tıbbi Deontoloji x
ODY_D2-II Bölüm Seçmeli x
ODY_F-II Serbest Seçmeli x x x