İngilizce Hazırlık Programı (PREP)

İngilizce Hazırlık Programı (PREP)

EĞİTİM AMAÇLARI

1. Düzeyine göre, iki ya da bir yarıyıllık İngilizce Hazırlık Programı sonunda, öğretim dili İngilizce olan anadal programındaki dersleri takip eder.

2. Yoğun okuma, okuduğu içeriği çözümleme, İngilizce verilen derslerde not tutma ve yazılı ya da sözlü verilen içeriği kendi yazısında ve/ya sunumunda kullanma gibi akademik becerileri edinir.


PROGRAM ÇIKTILARI

1. Avrupa Birliği Dil Çerçevesine göre B1+ düzeye gelebilmek için gerekli olan temel sözcük dağarcığına ve dilbilgisine hâkim olmak

2. İş, okul ve gündelik yaşamda karşılaşılabilecek, açık bir dille yazılmış İngilizce metinleri ya da konuşmaları kavramak ve analiz etmek

3. Katıldığı derslerde etkin not tutabilmek ve bu notlarda öncelikli bilgileri seçebilmek

4. İş, okul ve gündelik yaşamla ilgili konularda kendini akıcı ve anlaşılabilir bir biçimde ifade edebilmek

5. Uzmanlık alanıyla ilgili konularda kısa sunumlar verebilmek ve bu konularda sınıf içi tartışmalara katılabilmek

Işık Üniversitesi'nde tüm dersler İngilizce yapılmaktadır. İngilizce Hazırlık Programı'nın başlıca hedefi, öğrencilerin İngilizce bilgilerini anadal programlarını izleyecek düzeye çıkarmaktır.

İngilizce Hazırlık Programı Kapsamı

Core Language Development (CLD): Dilbilgisine ağırlık verirken aynı zamanda tüm dil becerilerini geliştirmeyi amaçlayan derslerdir.

Beceri Geliştirme (Skill Development): Okuma (Reading), Dinleme (Listening) ve Yazma (Writing). Bu programlar öğrencilere anadal programlarında gerek duyacakları becerileri öğretmeyi hedefler.

ICT (Information and Communications Technology): Bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarının kullanımı, dil eğitimimizin önemli bir parçasıdır. Bu amaçla, kendi öğretmenlerimizin hazırladığı materyallerin, İnternet ortamında bulunan kaynakların öğrencilerimizin sınıf içinde ve dışında dil bilgi ve becerilerini yoğun bir şekilde geliştirmelerine yardımcı olması hedeflenmektedir.

Müfredatın İşlenişi

Dersler, programa katılan öğrencilerin Yerleştirme Sınavı'nda belirlenen İngilizce düzeylerine göre ayrılmış üç track (düzey) sistemi üzerine kurulmuştur. Herhangi bir track'e yerleştirilen öğrenciler, o akademik yılın sonuna kadar aynı track'te kalırlar.


İlgili Dosyalar