Türkçe Programlar İçin İngilizce (ETP)

Türkçe Programlar İçin İngilizce (ETP)

EĞİTİM AMAÇLARI

1. Öğretim dili Türkçe olan MYO öğrencileri, bu program sonunda mezun oldukları alanlarda iş bulabilmeleri için gerekli olan asgari İngilizce düzeyine gelir.

 

PROGRAM ÇIKTILARI

1. Avrupa Birliği Dil Çerçevesine göre A2 düzeye gelebilmek için gerekli olan temel sözcük dağarcığı ve dilbilgisine hâkim olmak.

2. A2 seviyesinde dil becerilerini geliştirmek.ENGL HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR


Course Code

Course Name

Credit

ENGL1301       

Genel İngilizce I                                                           

(3+0+0) 3

Developing students' reading/listening comprehension; written/spoken abilities towards 'Basic User' level defined as A1 level by the Common European Framework Criteria (CEF)

A balance of grammar, vocabulary, pronunciation and skills teaching is given through information- rich topics and texts. The tasks are designed to help students to feel a sense of progress while the number of situations they can communicate effectively increase. 

The course provides students an opportunity to directly apply the skills they are learning and get immediate feedback to measure their progress.
All assessment materials are scaled to increase the level of difficulty as the course progresses. The course objectives are assessed through assignments, quizzes, and a final exam.

ENGL1302                               

Genel İngilizce II                                                             

(3+0+0) 3

Prerequisite: ENGL 1301

                                                                                          

Developing students' four basic language skills towards 'Basic User 'level; defined as A2 level by the Common European Framework Criteria (CEF)

 A balance of grammar, vocabulary, pronunciation, and skills teaching is given through information- rich topics and texts. The tasks are designed to help students to feel a sense of progress while the number of situations they can communicate effectively increase.

All assessment materials are scaled to increase the level of difficulty as the course progresses. The course objectives are assessed through assignments, quizzes, and a final exam.


 


İlgili Dosyalar