Türkçe Programlar İçin İngilizce (ETP)

Türkçe Programlar İçin İngilizce (ETP)

EĞİTİM AMAÇLARI

1. Öğretim dili Türkçe olan anadal programı öğrencileri, mezun olduklarında iş bulabilmeleri için gerekli olan asgari İngilizce düzeyine gelir.

2. Sanat bölümü öğrencileri, açılan Seçmeli İngilizce dersleri sayesinde mezun olduklarında alanlarında kolayca iş bulmalarına yardımcı olacak ileri İngilizce düzeyine erişir.


PROGRAM ÇIKTILARI

1. Avrupa Birliği Dil Çerçevesine göre A2 düzeye gelebilmek için gerekli olan temel sözcük dağarcığı ve dilbilgisine hâkim olmak

2. Alana özgü mesleki jargon edinmek

3. Seçmeli dersler aracılığıyla, sanat eserlerinin sunumu için gerekli becerileri edinmek ve etkin bir biçimde kullanmak

4. Seçmeli dersler aracılığıyla, sanat yapıtlarını yazılı ya da sözlü olarak yorumlamak için gerekli İngilizce alt yapısını edinmek


ING HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Course Code

Course Name

Credit

ING101T       

Genel İngilizce I                                                           

(3+0+0) 3

Developing students' reading/listening comprehension; written/spoken abilities towards 'Basic User' level defined as A1 level by the Common European Framework Criteria (CEF)

A balance of grammar, vocabulary, pronunciation and skills teaching is given through information- rich topics and texts. The tasks are designed to help students to feel a sense of progress while the number of situations they can communicate effectively increase. 

The course provides students an opportunity to directly apply the skills they are learning and get immediate feedback to measure their progress.
All assessment materials are scaled to increase the level of difficulty as the course progresses. The course objectives are assessed through assignments, quizzes, and a final exam.

ING 102T                               

Genel İngilizce II                                                             

(3+0+0) 3

Prerequisite: ING 101-T

                                                                                          

Developing students' four basic language skills towards 'Basic User 'level; defined as A2 level by the Common European Framework Criteria (CEF)

 A balance of grammar, vocabulary, pronunciation and skills teaching is given through information- rich topics and texts. The tasks are designed to help students to feel a sense of progress while the number of situations they can communicate effectively increase.

All assessment materials are scaled to increase the level of difficulty as the course progresses. The course objectives are assessed through assignments, quizzes, and a final exam.

İlgili Dosyalar