Seçmeli Yabancı Diller Programı (ELP)

Seçmeli Yabancı Diller Programı (ELP)

EĞİTİM AMAÇLARI

1. Mesleki yaşamına artı değer katacak, İngilizce dışında seçilen bir yabancı dilde temel dil bilgi ve becerilerini edinir.


PROGRAM ÇIKTILARI

1. Avrupa Birliği Dil Çerçevesine göre A1 düzeye gelebilmek için gerekli olan temel sözcük dağarcığı ve dilbilgisine hâkim olmak

2. İlgi / uzmanlık alanına giren ve gündelik yaşama dair basit metinleri anlamak, bu konular hakkında karşılıklı konuşmalar gerçekleştirmek ve kısa metinler yazmak


SEÇMELİ YABANCI DİLLER PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

FREN 1101 Elementary French I                                                                            (4+0+0) 3
(Temel Fransızca I )

The aim of this course is to teach students the following: basic grammar and vocabulary, enable them to understand and use simple language forms and skills in their professional and social life, enhance their ability to improve the four basic skills of listening, speaking, reading and writing in daily conversations and give them useful information about the French culture.

FREN 1102 Elementary French II                                                                           (4+0+0) 3
( Temel Fransızca II )

The course aims to help students reach level A1 according to The Common European Framework improving the level of students who can already communicate in simple French to a stage where they will be able to describe in greater detail and express themselves more appropriately. Also, this course provides students with a basic knowledge of French society and culture by discussing topics of daily life; and by enriching students' vocabulary by focusing on various cultural events and activities

GERM 1101 Elementary German I                                                                          (4+0+0) 3
(Temel Almanca I )

The aim of this course is to teach students the following: basic grammar and vocabulary, enable them to understand and use simple language forms and skills in their professional and social life, enhance their ability to improve the four basic skills of listening, speaking, reading and writing in daily conversations and give them useful information about the German, Austria and Switzerland culture.

GERM 1102 Elementary German II                                                                          (4+0+0) 3
(Temel Almanca II )

The course aims to help students reach level A1 according to The Common European Framework improving the level of students who can already communicate in simple German to a stage where they will be able to describe in greater detail and express themselves more appropriately. Also, this course provides students with a basic knowledge of German, Austria and Switzerland society and culture by discussing topics of daily life; and by enriching students' vocabulary by focusing on various cultural events and activities.

RUSS 1101 Elementary Russian I                                                                         (4+0+0) 3
(Temel Rusça I)

The aim of this course is to teach students the following: basic grammar and vocabulary, enable them to understand and use simple language forms and skills in their professional and social life, enhance their ability to improve the four basic skills of listening, speaking, reading and writing in daily conversations and give them useful information about the Russian culture.

RUSS 1102 Elementary Russian II                                                                       (4+0+0) 3
(Temel Rusça II)
The course aims to help students reach level A1 according to The Common European Framework improving the level of students who can already communicate in simple Russian to a stage where they will be able to describe in greater detail and express themselves more appropriately. Also, this course provides students with a basic knowledge of Russian society and culture by discussing topics of daily life; and by enriching students' vocabulary by focusing on various cultural events and activities.

ITAL 1101 Elementary Italian I                                                                             (4+0+0) 3
(Temel İtalyanca I) 

The aim of this course is to teach students the following: basic grammar and vocabulary, enable them to understand and use simple language forms and skills in their professional and social life, enhance their ability to improve the four basic skills of listening, speaking, reading and writing in daily conversations and give them useful information about the Italian culture.

ITAL 1102 Elementary Italian II                                                                           (4+0+0) 3
(Temel İtalyanca II)

The course aims to help students reach level A1 according to The Common European Framework improving the level of students who can already communicate in simple Italian to a stage where they will be able to describe in greater detail and express themselves more appropriately. Also, this course provides students with a basic knowledge of Italian society and culture by discussing topics of daily life; and by enriching students' vocabulary by focusing on various cultural events and activities.

SPAN 1101 Elementary Spanish I                                                                          (4+0+0) 3
(Temel İspanyolca I)

The aim of this course is to teach students the following: basic grammar and vocabulary, enable them to understand and use simple language forms and skills in their professional and social life, enhance their ability to improve the four basic skills of listening, speaking, reading and writing in daily conversations and give them useful information about the Hispanic culture.

SPAN 1102 Elementary Spanish II                                                                      (4+0+0) 3
( Temel İspanyolca II )
The course aims to help students reach level A1 according to The Common European Framework improving the level of students who can already communicate in simple Spanish to a stage where they will be able to describe in greater detail and express themselves more appropriately. Also, this course provides students with a basic knowledge of Hispanic society and culture by discussing topics of daily life; and by enriching students' vocabulary by focusing on various cultural events and activities.

JAPA 1101 Elementary Japanese I                                                                             (4+0+0) 3
(Temel Japonca I )

The aim of this course is to teach students the following: basic grammar and vocabulary, enable them to understand and use simple language forms and skills in their professional and social life, enhance their ability to improve the four basic skills of listening, speaking, reading and writing in daily conversations and give them useful information about the Japanese culture.

JAPA 1102 Elementary Japanese II                                                                   (4+0+0) 3
(Temel Japonca II )

The course aims to help students reach level A1 according to The Common European Framework improving the level of students who can already communicate in simple Japanese to a stage where they will be able to describe in greater detail and express themselves more appropriately. Also, this course provides students with a basic knowledge of Japanese society and culture by discussing topics of daily life; and by enriching students' vocabulary by focusing on various cultural events and activities.


İlgili Dosyalar