Seçmeli Yabancı Diller Programı (ELP)

Seçmeli Yabancı Diller Programı (ELP)

 

EĞİTİM AMAÇLARI

1. Meslek yaşamına artı değer katacak ikinci bir dilde temel dil bilgi ve becerilerini edinme.

 

PROGRAM ÇIKTILARI

1. Avrupa Birliği Dil Çerçevesine göre A1 düzeye gelebilmek için gerekli olan temel sözcük dağarcığı ve dilbilgisine hâkim olmak.

2. İlgi / uzmanlık alanına giren ve gündelik yaşama dair basit metinleri anlamak, bu konular hakkında karşılıklı konuşmalar gerçekleştirmek ve kısa metinler yazmak.

 

Işık Üniversitesi Yabancı Diller Okulu (SFL) Seçmeli Diller Programı, tüm lisans programlarında öğrencilerin taleplerine göre ikinci yabancı dil olarak Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Rusça, İspanyolca ve Türk İşaret Dili öğretmeyi amaçlamaktadır.

Temel seviyedeki 1101 ve 1102 dersleri her dönem açılarak tüm bölümlerdeki öğrencilere seçmeli ders olarak sunulmaktadır.

EL Programının amacı, Işık Üniversitesi lisans öğrencilerini hedef dilde Temel Kullanıcı seviyesine (A1.1-A1.2) ulaştırmak ve ikinci bir yabancı dilde becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Şile kampüsünde öğrenim gören Işık Üniversitesi lisans öğrencilerine temel düzeyde yabancı dil öğretilmektedir. Programdaki tüm dersler seçmeli ders olup Güz ve Bahar dönemlerinde alınabilir, bazı dersler yaz öğretiminde de açılmaktadır.

Seçmeli yabancı diller 1101 ve 1102 derslerine ayrılarak temel ​​düzeyde (A1.1 / A1.2) sunulmaktadır; A1 seviyesine ulaşmak için her iki dersin de alınması gerekmektedir.

Her ders haftada 4 saat olmak üzere tüm dönem boyunca toplam 56 saat planlanmıştır.

Seçmeli Diller Program müfredatı, ders programları, materyaller ve tüm değerlendirmeler, öğrencilerin ihtiyaçları temel alınarak ELP eğitmenleri tarafından Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına uygun olarak tasarlanmaktadır.

 

 

 

 

Ders Kodu

 

 

Ders adı

 

Kredisi

 

CHIN 1101 

                   

 

Temel Çince I                             

 

(4+0+0) 3

Bu dersin amacı "汉语教程 Hanyu Jiaocheng" adlı kitabın ünitelerindeki metinleri okuyup öğrencilere temel dil bilgisi ve kelimeleri öğretmek, metinler hakkında sorular oluşturmalarını, cevaplar vermelerini ve görüş ifade etmelerini sağlamak, Çince tonlamarını dinleme ve doğru telaffuz etmeyi öğrenme, günlük konuşmalarda okuma ve yazma gibi dört temel beceriyi geliştirme becerilerini geliştirmek ve onlara Çin ve Uzak Doğu kültürü hakkında faydalı bilgiler vermektir.

 

FREN1101

 

 

Temel Fransızca I

 

(4+0+0) 3

Bu dersin amacı öğrencilere temel dilbilgisi ve kelimeleri öğretmek, öğrencilerin basit dil biçimlerini ve becerilerini mesleki ve sosyal yaşamlarında anlamalarını ve kullanmalarını sağlamak, dört temel beceri olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirme becerilerini geliştirmektir. Ayrıca öğrencilere, gündelik yaşam ve Fransız kültürü hakkında faydalı bilgiler verilmektedir.

 

 

FREN1102

 

 

Temel Fransızca II

 

(4+0+0) 3

Dersin amacı, Avrupa Birliği Dil Çerçevesine göre A1 seviyesinin tamamlanması, kişinin kendi mesleği, gündelik yaşamı ve Fransız kültürüyle kıyaslamalı olarak kendi kültürü hakkında konuşabilmesini sağlayacak temel sunum becerileri sağlamak, çeşitli zaman ve kip yapıları ile sözcük dağarcığını kullanarak günlük konular ve başka kişiler hakkında daha detaylı konuşmak ve yazmak için gerekli dilbilgisi çalışmaları sunmaktır.

 

 

GERM1101

 

 

Temel Almanca I

 

(4+0+0) 3

Bu dersin amacı öğrencilere temel Almanca dilbilgisi ve kelimeleri öğretmek, öğrencilerin basit dil kalıplarını ve becerilerini mesleki ve sosyal yaşamlarında anlamalarını ve kullanmalarını sağlamak, dört temel beceri olan dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini geliştirmek ve Almanya, Avusturya ve İsviçre kültürleriyle ilgili yararlı bilgiler sunmaktır.

 

 

GERM1102

 

 

Temel Almanca II

 

(4+0+0) 3

Dersin amacı, öğrencilerin Avrupa Ortak Diller Çerçevesine göre A1 seviyesine ulaştırmak ve halihazırda temel Almanca edinmiş öğrencilerin seviyelerini daha ayrıntılı iletişim kurabilecekleri bir aşamaya yükseltmelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca bu ders öğrencilere Alman, Avusturya ve İsviçre toplumu ve kültürü hakkında temel bilgiler sağlayarak, çeşitli kültürel etkinlik ve aktivitelere odaklanıp öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

 

 

ITAL1101

 

 

Temel İtalyanca I

 

(4+0+0) 3

Bu dersin amacı öğrencilere temel dilbilgisi ve kelimeleri öğretmek, öğrencilerin basit dil biçimlerini ve becerilerini mesleki ve sosyal yaşamlarında anlamalarını ve kullanmalarını sağlamak, dört temel beceri olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirme becerilerini geliştirmektir. Ayrıca öğrencilere, gündelik yaşam, İtalya ve İtalyan kültürü hakkında faydalı bilgiler verilmektedir.

 

 

ITAL1102

 

 

Temel İtalyanca II

 

(4+0+0) 3

Dersin amacı, öğrencilerin Avrupa Ortak Diller Çerçevesine göre A1 seviyesine ulaştırmak ve halihazırda temel İtalyanca edinmiş öğrencilerin seviyelerini daha ayrıntılı iletişim kurabilecekleri bir aşamaya yükseltmelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca bu ders öğrencilere İtalyan toplumu ve kültürü hakkında temel bilgiler sağlayarak, çeşitli kültürel etkinlik ve aktivitelere odaklanıp öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

 

 

SPAN1101

 

 

Temel İspanyolca I

 

(4+0+0) 3

Temel İspanyolca I dersi, öğrencilere İspanyol dilini ve İspanyol kültürünün çeşitli yönlerini tanıtmak için tasarlanmıştır. Dersin amacı öğrencilerin akademik yaşam, aile, boş zaman aktiviteleri, tatil, sosyal yaşam, gelenek ve görenekler konularında yazılı ve sözlü dili anlama becerilerini geliştirmektir. Dersteki çalışmalarda, metinlerle ilgili sorular sorup cevaplar verilmesi, görüşlerin ifade edilebilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, temel dilbilgisi yapılarını, kelimeleri ve ifadeleri kavramak, bireysel veya grup halinde alıştırmalar yapmak, farklı İspanyol aksanlarını dinlemek ve doğru telaffuz etmeyi öğrenmek dersin amaçları arasındadır.

 

 

SPAN1102

 

 

Temel İspanyolca II

 

(4+0+0) 3

Dersin amacı, öğrencilerin Avrupa Ortak Diller Çerçevesine göre A1 seviyesine ulaştırmak ve halihazırda temel İspanyolca edinmiş öğrencilerin seviyelerini daha ayrıntılı iletişim kurabilecekleri bir aşamaya yükseltmelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca bu ders öğrencilere İspanya ve Latin Amerika toplumu ve kültürü hakkında temel bilgiler sağlayarak, çeşitli kültürel etkinlik ve aktivitelere odaklanıp öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

 

 

TSLA1101

 

 

Türk İşaret Dili

 

(3+0+0) 3

Dersin hedefi, Türk İşaret Dilinde nesnelerin anlamlarını öğretmek ve öğrencilere sağır/işitme engelli bireylerle iletişim kurabilmelerini sağlamaktır.

 

 

Ölçme ve Değerlendirme

Tablo 1: Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri

Değerlendirme Türü

Yüzdesi

1. QUIZ

%10

2. QUIZ

%10

VİZE SINAVI

%20

FİNAL SINAVI

%35

YOKLAMA

%10

SÖZLÜ SINAV

(DERS İÇİ KATILIM)

%15

 

 

Tablo 2: ELP Not Cetveli

85- 100 à AA

 84- 80 à BA

 79- 70 à BB

 69- 65 à CB

 64- 60 à CC

 59- 55 à DC

 54- 50 à DD

 49 ve altı à F

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Dosyalar