Sinyal ve Görüntü İşleme Laboratuvarı

Sinyal ve Görüntü İşleme Laboratuvarı

Işık Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Sinyal ve Görüntü İşleme Laboratuvarı, sinyal, görüntü, video ve ses işleme ve ağları konularında hem eğitim hem de araştırma odaklı hizmet vermektedir. Laboratuvar, sinyal işlemenin yazılım ve donanım tabanlı uygulamaları için uygun altyapıya sahiptir. Kullanılan temel yazılım platformları MATLAB, Microsoft Visual Studio, SPICE ve Code Composer Studio'dur. Bu yazılımlar 24 PC'den oluşan bilgisayar sistemine kurulmuştur. Ayrıca, laboratuvarda bulunan 5 adet Texas Instruments DSP kartı üzerinde gömülü programlama uygulamaları geliştirilebilmektedir. Bu kartlar, gerçek zamanlı video ve ses işleme gerektiren çeşitli çokluortam uygulamaları için kullanılmaktadır.

Sinyal ve Görüntü İşleme Laboratuvarının araştırma ve eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü başlıca konular:

  • İmge, video, grafik işleme ve kodlama
  • Çokluortam işleme ve ağları
  • İletişim sistemlerinin benzetimi ve analizi
  • Konuşma tanıma ve kodlama
  • Dalgacıkların sinyal ve görüntü işlemede kullanımları
  • Analog ve dijital süzgeç tasarımı
  • Devre analizi (SPICE kullanarak)
  • Sinyal işleme algoritmalarının DSP-tabanlı tasarımı ve gerçeklenmesi.

İlgili Dosyalar