Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Bölüm Hakkında

Işık Üniversitesi'nin ilk mühendislik bölümlerinden birisi olan bölüm, 1996 yılında kurulmuş olup 2000 yılından bu yana mezun vermektedir. Bölümde lisans düzeyinde iki program yürütülmektedir: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı ve 2011 yılında öğrenci alımına başlanan Biyomedikal Mühendisliği Programı. Bölüm ayrıca üniversitenin diğer bölümlerine yandal  ve çift anadal programları sunmaktadır. Lisansüstü düzeyde ise Elektronik Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir.. Yürütülen tüm bölüm programlarında eğitim dili ingilizcedir.

Bölümün misyonu, elektrik- elektronik ve biyomedikal mühendisliğinin güncel konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan bilgi ve teknolojileri üretebilen ve uygulayabilen, girişimci, evrensel değerlere duyarlı ve meslek ahlakını özümsemiş mühendislerin yetişmesi için eğitim ve öğretim vermektir.

Bölümde, eğitim ve araştırma faaliyetleri elektrik-elektronik ve biyomedikal mühendisliğinin güncel alanlarında yürütülmekte olup, özellikle haberleşme, işaret işleme ve elektronik devreler ve sistemler konularına ağırlık verilmektedir.