İletişim ve Mikrodalga Laboratuvarı

İletişim ve Mikrodalga Laboratuvarı

İletişim sistemlerine yönelik uygulamaların yapıldığı bu laboratuvarda, analog ve sayısal iletişim sistemleri ve protokolleri üzerine, temel düzeyde her türlü modülasyon ile ileri düzeyde kanal ve kaynak kodlama deneyleri yapılmaktadır. Ayrıca antenler ve mikrodalga haberleşme sistemlerine yönelik ölçüm düzeneklerinin yer aldığı bu laboratuvarda, yüksek frekanslarda çalışan devre elemanları ve iletişim sistemleri üzerine uygulamalar yapılmaktadır.

İletişim Sistemlerinin Test ve Ölçümü

İletişim ve Mikrodalga Laboratuvarı, neredeyse tüm iletişim sistemlerinin simulasyon ve analizine imkan veren TIMS (İletişim Modelleme Sistemi) ile donatılmıştır. Bu sistemle iletişim ve işaret işleme alanında yapılabilecek ve gündemdeki tüm konuları kapsayan 100'den fazla hazır deney yapılabileceği gibi, yeni ve farklı konulardaki uygulamalar da TIMS ile kolayca gerçeklenebilir.

Bu laboratuvar kapsamında yapılan çalışmalardan bazıları:

 • Analog iletişim sistemleri:
  • Genlik kipleme (AM),
  • Çift yanband kiplenimi (DSB),
  • Tek yanband kipleme (SSB),
  • Frekans / Faz kipleme (FM/PM).
 • Sayısal iletişim sistemleri:
  • Darbe kod kiplenimi (PCM),
  • Hat kodlama (Line Coding),
  • Göz Çizeneği ve Bit hata oranı (Eye Pattern & BER)
  • Genlik kaydırmalı anahtarlama (ASK),
  • Faz kaydırmalı anahtarlama (PSK),
  • Frekans kaydırmalı anahtarlama (FSK).
 • Sayısal iletişim sistemleri benzetimi (Verici-Alıcı-Kanal), iletişim sistemlerinin MATLAB ile benzetimi.

Ayrıca, donanım ile analiz edilen sistemlerin bilgisayar simulasyonlarıyla karşılaştırılmasına olanak vermek amacıyla labaratuvarda MATLAB yüklü bilgisayarlar da bulunmaktadır.

Mikrodalga Sistemlerin Test ve Ölçümü

Mikrodalga bandındaki deneyleri gerçekleştirmek üzere, mikrodalga teknolojisinin temel prensipleri ve uygulamalarına yönelik deneylerin, entegre bir paket halinde geçekleştirilmesine yönelik bir ortam sağlayan Lab-Volt Mikrodalga Eğitim sistemi (8090) , kullanılmaktadır.

Bu ekipman kullanılarak incelenebilecek konular:

 • Mikrodalga Ekipmanlarına Giriş
 • Güç Ölçümleri
 • Gunn Osilatör
 • Ayarlı Zayıflatıcının Kalibrasyonu
 • Mikrodalga İşaretlerin Algılanması
 • Zayıflama Ölçümleri
 • Durağan Dalgalar
 • Yansıma Katsayısı Ölçümü
 • SWR Ölçümleri
 • Epedans Ölçümleri
 • Reaktif Empedanslar
 • Empedans Eşleme
 • Antenler ve Yayılma
 • Mikrodalga Optiği

Bunların yanında Mikrodalga devreleri için bilgisayar destekli tasarım ve benzetim araçları yine bu labaratuvarda mevcuttur.

Ekipman

Lab-Volt Mikrodalga Eğitim Sistemi (8090):
Lab-Volt Mikrodalga Eğitim sistemi, Mikrodalga teknolojisinin temel prensipleri ve uygulamalarına yönelik deneylerin, entegre bir paket halinde geçekleştirilmesine yönelik bir ortam sağlamaktadır. (devamı)

TIMS-301 Telekominikasyon Modelleme Sistemi:
TIMS (Telekominikasyon Modelleme Sistemi), uyarlanabilir ve tutarlı bir eğitim setidir. Bu set farklı labaratuvar gereçleriyle birlikte çalışmaya uygun olup, gerekli tüm haberleşme deneylerini hızlı ve kolayca gerçekleştirilmesine olanak verir. (devamı)

Tektronix TDS210 Dijital Gerçek-Zamanlı Osiloskop:
60 / 100 MHz bandında, 1 GS/s örnekleme hızında çalışan, 2 kanallı osiloskop.


İlgili Dosyalar