Neden Işık Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Neden Işık Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Görsel İletişim Tasarımı, ülkemizde talep gören ve mesleki anlamda geniş yelpazeye sahip olan birçok uygulama alanına sahiptir. Animasyon, görsel efekt, hareketli grafik tasarım, 3 boyutlu görselleştirme, fotoğraf, multimedya, etkileşimli medya, web ve mobil arayüz tasarımı, masaüstü yayıncılık, illüstrasyon, ambalaj tasarımı gibi birçok alanda çalışma yapılabilir.

Hızla gelişen iletişim teknolojileri ve platformları yaşamın her alanına dahil olmakta ve görsel iletişim tasarımcılarına olan gereksinim giderek artmaktadır. 21. yüzyıldaki teknolojik gelişmeler, iletişim, algılama ve anlamlandırma biçimlerini şekillendirmekte, görsel imgelerle dolu dijital bir dünya yaratmaktadır. Çağın ve geleceğin ihtiyaçlarını fark edebilen, yaratıcı fikirler geliştiren, çözüm üretebilen, görsel iletişimin devingen ve disiplinlerarası doğasına uyum sağlayabilen, teknolojik ilerlemeyi takip eden tasarımcılar, geleceği yaratacaktır. 

İlgili Dosyalar