Staj Yönergesi / Belgeler

Sektör Stajı ile; Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin öğrenim süresi içinde, sektördeki çalışma ortamlarını ve iş düzenlerini tanımaları, iletişim tasarımının iş akışı ve uygulama teknikleri konusunda bilgilenmeleri, uzmanlık alanları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.

 

Stajların toplam süresi 40 iş gününden az olamaz. Stajlar ikinci öğretim yılının tamamlanmasından sonra ikiye bölünerek şu sıra ve içerik ile yapılır:

 

1. GİTA 3911 - Sektör Stajı I

 

Süre: 20 iş günü

 

Önkoşul: Öğrenim gördüğü temel programda en az 4 dönem kayıtlı öğrenci ve 3. sınıf statüsünde olmak.

 

2. GİTA 4911 - Sektör Stajı II

 

Süre: 20 iş günü

 

Önkoşul: Öğrenim gördüğü temel programda en az 6 dönem kayıtlı öğrenci ve 4. sınıf statüsünde olmak.

 

·                         Stajlar genelde akademik tatilde, ayrı ayrı veya 40 iş günü birlikte yapılabilir. 

·                         Haftada en az üç tam iş günü serbest son sınıf statüsündeki öğrenciler akademik yıl ve yaz

                         öğretimi süresi içinde staj çalışması yapabilirler

·                         Aynı işletmede birden fazla staj yapılması Staj Komisyonunun iznine bağlıdır.

·                         Öğrenciler, kendi staj yerlerini kendileri bulmalıdır.

 

Zorunlu/Gönüllü staja başlama tarihinden en az 15 gün önce 1 adet staj başvuru formu, işveren bilgi formu, kimlik fotokopisi, forma yapıştırılmış 1 adet vesikalık fotoğraf ile taratılarak öğrencinin stajdan sorumlu danışman Hocasına mail ile bildirmesi, Hocasından gelen onay maili ile birlikte tüm evrakları  ilgili Fakülte/ MYO bölüm sekreterliğine mail göndermesi zorunludur. Formların bilgisayar ortamında doldurulması önem arz etmektedir. Zamanında gelmeyen formlar işleme alınmayacaktır.  SGK Bildirgeleri staja başlama tarihinden önce Fakülte/ MYO bölüm sekreterliği tarafından öğrenciye mail gönderilecektir.

 

 Staj için teslim edilmesi gereken belgeler:

 

1.     Zorunlu-Gönüllü Staj Formu

2.     İşveren Bilgi Formu

3.     Beyan ve Taahütname

4.   Çift yönlü kimlik taraması

 

-    Öğrenciler tarafından onay için mail olarak gönderilen formların cep telefonundan çekilmiş fotoğraf olarak görüntüleri kabul edilmeyecektir. İlgili formlar resmi evrak niteliği taşıdığından çıktısı alındığında konusuna uygun olmalıdır. Formun yatak, battaniye, masa örtüsü üzerinde yamuk şekilde fotoğrafı çekilmiş, öğrencinin elinin göründüğü, bulanık görüntüdeki formlar gerek denetim, gerekse hukuki aşamalar için sunulması uygun değildir. Öğrenciler tüm formlarını tek bir dosya halinde yazıcıdan taratabilir ya da cep telefonlarına "cam scanner" programlarından herhangi birini yükleyebilirler. 

 

-          Formların bilgisayar ortamında doldurulması önem taşımaktadır. Bütün işleyiş açıklamalarına bu ifade eklenmiştir. Formlar, web sitesinden indirildiğinde bilgisayar ortamında doldurulmaya uygundur. 

 

-          Staj başvuru formunun fotoğraflı olması önemlidir. Öğrenciler manuel olarak fotoğraflarını forma yapıştırıp yazıcıdan taratabilirler ya da elektronik ortamda kopyalayıp forma yapıştırabilirler.

 

-          Staj Başvuru formu firma tarafından imzalı ve kaşeli olmalıdır. Öğrenciler formları ya bizzat kendileri firmaya elden teslim edip onay alabilirler ya da formları firmaya mail atarlar, firma çıktısını alıp imza ve kaşeledikten sonra tekrar yazıcıdan tarayarak öğrenciye mail atabilir.