Akademik Kadro

Program Başkanı

Prof. Dr. Dilek Teker

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • İşletme Bölüm Başkanı
 • AMF 115
 • dilek.tekerisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 71 28

Program Koordinatörü

 

Dr. Öğr. Üyesi Levent Polat

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • İşletme Bölümü | İşletme Lisansüstü Prog. Koord.
 • AMF 134
 • levent.polatisikun.edu.tr
 • 444 07 99 - 6140

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. S. Saygın Eyüpgiller

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • İşletme Bölümü
 • AMF-110
 • saygin.eyupgillerisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 71 15, (0 212) 286 49 11/1603

Prof. Dr. Toker Dereli

 • İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
 • İşletme Bölümü
 • D/K-Z11
 • toker.dereliisikun.edu.tr
 • 444 07 99 / 71 17

Prof. Dr. S. Aydın Yüksel

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • İşletme Bölümü
 • AMF-114
 • aydin.yukselisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 72 01

Prof. Dr. Dilek Teker

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • İşletme Bölüm Başkanı
 • AMF 115
 • dilek.tekerisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 71 28

Doç. Dr. Yeşim Pınar Soykut Sarıca

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • İşletme Bölümü
 • AMF 135
 • pinar.soykutisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 71 14

Dr. Öğr. Üyesi Levent Polat

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • İşletme Bölümü | İşletme Lisansüstü Prog. Koord.
 • AMF 134
 • levent.polatisikun.edu.tr
 • 444 07 99 - 6140

İlgili Dosyalar