Ders Planı

Tezsiz program; 1 zorunlu ve 9 adet seçmeli dersten (30 kredi) ve zorunlu mezuniyet projesinden oluşur.
Tezli program; 1 zorunlu ve 6 adet seçmeli dersten (21 kredi) ve kredisiz yüksek lisans seminer dersi ve yüksek lisans tezinden oluşur.

Bu programda 2 uzmanlık alanı vardır; Vergi Uzmanlık alanı, Finansal Raporlama ve Uzmanlık Alanı. Seçilen uzmanlık alanından "Uzmanlık Sertifika"sı alabilmek için, alan ders listesinde bulunan derslerden en az 2 tanesinin alınması ve bu derslerin genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir.

Ders Kodu Yeni Ders Adı Z/S Kr AKTS
BUS597T Yüksek Lisans Semineri (Tezli) Z 0 21
BUS598T Mezuniyet Projesi (Tezsiz) Z 0 20
BUS599T Yüksek Lisans Tezi (Tezli) Z 0 50
BUS545T Finansal Yönetim ve Mali Analiz S 3+0 7
BUS543T Uluslararası Finansal Raporlama Standartları S 3+0 7
BUS547T Adli Muhasebe S 3+0 7
BUS540T Maliyet Muhasebesi S 3+0 7
BUS544T Uluslararası Denetim Standartları S 3+0 7
BUS549T Muhasebe Hukuku S 3+0 7
BUS541T İleri Finansal Muhasebe S 3+0 7
BUS556T Vergi Muhasebesi S 3+0 7
BUS557T Uluslararası Vergilendirme S 3+0 7
BUS546T Kurumların Vergilendirilmesi S 3+0 7
BUS548T Türk Vergi Sistemi S 3+0 7
BUS542T İç Denetim S 3+0 7
BUS520T Araştırma Yöntemleri Z 3+0 7
BUS551T İleri Uluslararası Finansal Raporlama S 3+0 7
BUS552T Vergi Tekniği S 3+0 7
BUS553T Gelir ve Kurumlar Vergileri S 3+0 7
BUS554T KDV ve Diğer Harcama Vergileri S 3+0 7
BUS555T Vergi Denetimi ve Revizyonu S 3+0 7
BUS558T Harcama Üzerinden Alınan Vergiler S 3+0 7
Ders Kodu Ders Adı Z/S Kr AKTS
Vergi Uzmanlık Alanı ( en az 2 ders)
BUS546T Kurumların Vergilendirilmesi S 3+0 7
BUS548T Türk Vergi Sistemi S 3+0 7
BUS552T Vergi Tekniği S 3+0 7
BUS553T Gelir ve Kurumlar Vergileri S 3+0 7
BUS554T KDV ve Diğer Harcama Vergileri S 3+0 7
BUS555T Vergi Denetimi ve Revizyonu S 3+0 7
BUS556T Vergi Muhasebesi S 3+0 7
BUS557T Uluslararası Vergilendirme S 3+0 7
BUS558T Harcama Üzerinden Alınan Vergiler S 3+0 7
         
Finansal Raporlama ve Denetim Uzmanlık Alanı (en az 2 ders)
BUS545T Finansal Yönetim ve Mali Analiz S 3+0 7
BUS543T Uluslararası Finansal Raporlama Standartları S 3+0 7
BUS544T Uluslararası Denetim Standartları S 3+0 7
BUS549T Muhasebe Hukuku S 3+0 7
BUS541T İleri Finansal Muhasebe S 3+0 7
BUS551T İleri Uluslararası Finansal Raporlama S 3+0 7
BUS542T İç Denetim S 3+0 7

İlgili Dosyalar