Bilgisayar Programcılığı Programı

Bilgisayar Programcılığı Programı

Programın Amacı:
Yaşadığımız dönem teknoloji çağı olarak adlandırılmaktadır. Gelecek, teknolojik gelişmelerin ardında kurulmaktadır. Teknoloji, özellikle 2000'li yıllarla birlikte, gelişimini küreselleşmenin de etkisiyle tüm dünyada hissettirmeye başlamıştır. Bu yıllar dünyada ve Türkiye'de bilgisayar kullanımının yaygınlaşmaya başladığı dönem olarak kabul edilmektedir. Günden güne daha fazla kullanıcının bilgisayara erişebilmesi, ihtiyaçların ve işlemlerin dijital ortamda gerçekleştiriyor olması doğal olarak daha çok bilgisayar ve yazılım üretimi yapılmasına neden olmaktadır. Bu durum, bilgisayar programcısına olan ihtiyacı doğurmuş ve bu ihtiyacı da beslemektedir. Tüm dünyada değişim ve gelişimin yüksek hızda olması, teknoloji kullanımının artması nedeniyle bilgisayar programcılarına olan ihtiyaç bu alanda yetişen yeni programcılara rağmen eksilmeden artamaya devam etmektedir. Çünkü geçen her gün yeni bir teknoloji hayata girmekte, insan hayatına, değişen ihtiyaçlarına yeni ve etkili çözümler sunmaktadır. Bu teknolojiyi ve hizmeti bilgisayar programcıları üretmektedir.
Bilgisayar programcılığı programı, iş hayatının ve toplumsal yaşamın karşılaştığı sorunlarla ilgili bilgileri toplama ve toplanan bu bilgileri işleyerek karşılaşılan sorunlar için işlevsel çözümler üretebilecek algoritmalar, programlar geliştirebilecek nitelikli, tercih edilebilecek çalışanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimin İçeriği:
Bilgisayar Programcılığı programında öğrencilerimize çalışma ortamının gerektirdiği mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak ve çözüm odaklı yaklaşıma sahip mezunlar yetiştirmek hedefi ile İngilizce, matematik, veri tabanı, yazılım kurulumu ve yönetimi, web ve internet programcığı, sistem analizi ve tasarımı gibi dersler okutulmaktadır.
Öğrenciler, ikinci yılda aldıkları eğitimlerini güçlendirmek ve uygulama fırsatı bulacakları sektör stajı yapmakla yükümlüdürler. İş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yerine getirip, "Bilgisayar Programcısı" unvanı alacaklardır. 

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:
Bilgisayar Programcılığı eğitiminden sonra, kişilerin iş bulma olanakları oldukça geniştir. Hemen hemen tüm kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait işyerlerinde çalışma imkanı bulabilmektedirler. Bilgisayarın her alanda yaygınlaşması, bu meslekteki elemanların iş bulmalarını kolaylaştırmakta ve aranan çalışan olma özelliklerini daha uzun bir süre koruyacaklarını göstermektedir.

İlgili Dosyalar