Staj Belgeleri

Öğrencilerin eğitimleri sırasında edindikleri teorik bilgilerin uygulanışını görmeleri önemlidir.

Sektör stajı; Meslek Yüksekokulu  Bilgisayar Programcılığı Programı öğrencilerinin öğrenim süresince sektördeki çalışma ortamını tanımaları ve uzmanlık alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlar.

Stajın toplam süresi 20 iş gününden az olamaz. Staj birinci öğretim yılının tamamlanmasından sonra yazın, akademik tatil döneminde yapılır.

Stajyer öğrenciler, kamu ya da özel kuruluşların bilgi merkezlerinde, bilgi işlem ve yazılım firmalarında staj yapmaları zorunludur.

Öğrenciler kendi staj yerlerini kendileri bulmalıdırlar.

Staj yerinin kabul edilmesi için, öğrencilerin, staja başlama tarihinden en az 20 gün önce, Işık Üniversitesi zorunlu staj formu' nu eksiksiz doldurarak, staj yapılacak kurum onayı alındıktan sonra, 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile Yüksekokul Sekreterliğine başvurularını yapmaları gerekmektedir.