Dış Ticaret Programı

Dış Ticaret Programı

Programın Amacı:
Günümüzde uluslararası teknoloji, ürün ve hizmet transferinin tüm dünya genelinde geçmiş yıllar ile kıyaslandığında çok daha ulaşılabilir olması, beraberinde yurtdışı ekonomik etkinliği de artırmış durumda. Global anlamda irili ufaklı birçok işletme gerek yarı mamul tedarik etme, gerekse tüketicinin ihtiyacını doğrudan karşılayacak nihai ürün temini için uluslararası ürün ve hizmetleri tercih etmekteler. Aynı zamanda söz konusu yarı mamul ve mamul üretiminin yurtiçinde gerçekleştirilerek uluslararası ekonomik çevreye transferi de ülke ekonomilerine büyük katkı sağlamaktadır. Dış ticaret programı öğrencileri, yurt dışı pazarlara yönelik ticaret fırsatlarını belirlemek ve yasal zorunluluklara uygun ithalat ihracat işlemlerini gerçekleştirmek üzere eğitim alırlar.
Işık Üniversitesi Dış Ticaret Programı, bu yoğun çalışma ortamında ihtiyaç duyulan yetkin meslek elemanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda programdan mezun olan öğrencilerin, dış ticaret mevzuatı, dış ticaret işlemleri, lojistik, hukuk ve yabancı dil alanlarında edinecekleri donanım ile birlikte sektörde tercih edilen çalışanlar olmaları amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:
Dış ticaret programında öğrencilerimize çalışma ortamının gerektirdiği mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak ve çözüm odaklı yaklaşıma sahip, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilen mezunlar yetiştirmek üzere temel derslerin yanı sıra, işletmeye giriş, dış ticaret uygulamaları, hukuk, lojistiğin temelleri, genel matematik, genel muhasebe ve mesleki yabancı dil gibi dersler okutulmaktadır.
Öğrenciler; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yerine getirip, "Dış Ticaret Elemanı" unvanı alacaklardır.  

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:
Dış ticaret programı mezunu meslek elemanları, kendi namlarına dış ticaret ve gümrükleme alanlarında girişimlerde bulunarak işletme sahibi olabilecekleri gibi, sektörde faaliyet gösteren dış ticaret firmaları ile dış ticaret faaliyetleri içinde bulunan her sektörden işletmede çalışma fırsatı yakalayabilecekler.


İlgili Dosyalar